Canlıların yapısında bulunan bileşikler organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bileşenler, canlıların hayatta kalması, büyümesi, üremesi ve diğer biyolojik süreçlerini yürütebilmesi için hayati öneme sahiptir.

İnorganik bileşenler arasında en önemlisi sudur. Su, canlı hücrelerin çoğunluğunu oluşturur ve biyolojik reaksiyonların gerçekleşmesi için ideal bir ortam sağlar. Aynı zamanda besin maddelerinin taşınmasında, atık maddelerin uzaklaştırılmasında ve metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde kritik bir rol oynar.

Organik bileşenler ise karbon temelli moleküllerdir ve canlı organizmaların karmaşık yapılarını ve işlevlerini oluşturur. Karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt, bütün canlıların yapısında bulunan temel elementlerdir. Bu elementler, canlıların proteinler, karbonhidratlar, lipitler ve nükleik asitler gibi temel organik bileşiklerini oluşturur. Proteinler, hücrelerin yapı taşlarıdır ve enzimler, antikorlar, kaslar ve hücre zarı kanal proteinleri gibi çeşitli biyolojik işlevleri gerçekleştirmekten sorumludur. Karbonhidratlar, enerji sağlamak ve hücre yapılarına destek olmak için kullanılırken, lipitler enerji depolama ve hücre zarlarının bileşenleri olarak işlev görürler. Nükleik asitler ise genetik bilginin saklandığı ve iletişimini sağlayan moleküllerdir.

Bu temel bileşenler, canlı organizmaların metabolik faaliyetlerini düzenlemek, enerji üretmek, hücre yapılarını oluşturmak ve çeşitli biyolojik süreçleri yürütmek için hayati öneme sahiptir. Organizmaların bu bileşenleri kullanarak kendi kendilerini üretmelerine ototrofi denir, ve bu süreçte inorganik maddeler kullanılarak organik maddeler oluşturulur. Bu temel bileşenler, canlıların varlığını sürdürebilmesi ve çevreleriyle etkileşim kurabilmesi için gereklidir.

Canlıların Ortak Özellikleri

 1. Hücre yapısı: Canlılar, en temel yapı birimi olarak hücrelere sahiptir. Hücreler, organizmanın yaşam faaliyetlerini gerçekleştiren temel yapı taşlarıdır.
 2. Metabolizma: Canlılar, enerji alışverişi ve madde dönüşümleri için metabolik faaliyetlere sahiptir. Besinleri alırlar, enerjiyi üretirler ve atık maddeleri ortaya çıkarırlar.
 3. Büyüme ve gelişme: Canlılar, zamanla büyür ve gelişirler. Yavru hallerinden yetişkin hallerine kadar farklı evrelerden geçerler.
 4. Uyarılabilme: Canlılar, çevreleriyle etkileşim kurabilir ve değişen koşullara uyum sağlayabilirler.
 5. Tepki verme: Canlılar, çevresel uyaranlara tepki verebilirler. Bu tepkiler, organizmanın hayatta kalma ve çoğalma şansını artırabilir.
 6. Üreme: Canlılar, yeni nesillerin oluşmasını sağlayacak şekilde üreyebilirler.
 7. Evrim: Canlılar, türler arasında zamanla değişen kalıtımsal özelliklere sahip olabilirler. Bu, uzun dönemli evrimsel süreçlerle gerçekleşir.

Bunlar, canlıların temel özelliklerinden bazılarıdır. Canlılar çok çeşitli organizmaları içerir: bakteriler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar gibi. Canlılar, çeşitli yaşam formlarında dünyanın farklı ekosistemlerinde bulunurlar ve gezegenimizin zengin biyolojik çeşitliliğini oluştururlar.

Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler

Canlıların yapısında bulunan temel organik bileşikler, karbon temelli bileşiklerdir. Bu organik bileşikler, yaşamın temel yapı taşları olarak görev yapar ve canlıların işlevlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. İşte canlıların yapısında bulunan önemli organik bileşikler:

 1. Proteinler: Proteinler, amino asitlerin birleşmesiyle oluşan büyük moleküllerdir. Canlı vücudunda en çok görev yapan organik bileşiklerdir. Enzimler, antikorlar, kasların yapısı ve işlevi, hücre zarı kanal proteinleri gibi birçok biyolojik işlevi gerçekleştirmede görev alırlar.
 2. Karbonhidratlar: Karbonhidratlar, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan moleküllerdir. Hücrelerin enerji kaynağı olarak kullanılırlar ve yapısal destek sağlayabilirler. Glukoz, nişasta ve selüloz gibi karbonhidratlar örnek olarak verilebilir.
 3. Lipitler: Lipitler, yağlar, fosfolipitler ve steroller gibi çeşitli moleküllerden oluşan bir grup organik bileşiktir. Hücre zarının temel yapı taşları olan fosfolipitler, enerji depolama ve yalıtım için kullanılan yağlar lipitlere örnek olarak verilebilir.
 4. Nükleik Asitler: Nükleik asitler, genetik bilginin saklandığı ve iletişimini sağlayan moleküllerdir. DNA (Deoksiribonükleik Asit) ve RNA (Ribo Nükleik Asit) olmak üzere iki tür nükleik asit vardır. Canlıların kalıtsal özelliklerini taşırlar ve hücre bölünmesi ve protein sentezi gibi önemli işlevlerde yer alırlar.

Bu organik bileşikler, canlı organizmalardaki temel moleküllerdir ve hücrelerin yapısına ve işlevine katkıda bulunurlar. Canlılar, bu organik bileşikleri metabolik süreçlerle üretebilir ve kullanabilirler. Bu temel bileşiklerin uygun kombinasyonları, canlı organizmaların karmaşık biyolojik süreçleri gerçekleştirebilmesini sağlar.

Canlıların yapısında bulunan inorganik bileşikler

Canlı organizmaların yapısında inorganik bileşikler, canlı vücudunda üretilemeyip genellikle dışarıdan besinle alınır. İnorganik bileşikler de organik bileşikler gibi, canlıların yaşamsal işlevlerini gerçekleştirmek ve hücrelerin yapılarını desteklede için önemli rol oynarlar. İşte canlıların yapısında bulunan bazı önemli inorganik bileşikler:

 1. Su (H2O): Su, canlıların yapısında en yaygın inorganik bileşiktir ve hayati öneme sahiptir. Hücrelerin büyük bir kısmı sudan oluşur ve birçok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde çözücü olarak görev yapar. Besinlerin taşınması, atık maddelerin uzaklaştırılması ve metabolik reaksiyonların düzenlenmesi gibi temel işlevleri vardır.
 2. Tuzlar ve İyonlar: Canlıların hücre içi ve dışı ortamlarında tuzlar ve iyonlar bulunur. Sodyum (Na+), potasyum (K+), kalsiyum (Ca2+), klorür (Cl-) gibi iyonlar, sinir iletimi, kas kasılması ve hücrenin osmotik dengesi gibi önemli işlevleri düzenlemek için kullanılır.
 3. Karbon Dioksit (CO2): Canlılar, solunum yoluyla karbondioksiti vücutlarından uzaklaştırırlar. Bitkiler ise fotosentez sırasında karbondioksiti kullanarak oksijen üretirler. Karbondioksit, canlıların enerji üretim süreçlerinde önemli bir rol oynar.
 4. Kalsiyum Karbonat (CaCO3): Kalsiyum karbonat, özellikle deniz kabukları ve mercan resifleri gibi organizmaların iskelet ve kabuk yapısında bulunur.
 5. Fosfatlar: Canlı organizmaların hücrelerinde fosfatlar, enerji taşıyan ATP (adenozin trifosfat) gibi moleküllerin yapısında yer alır. Aynı zamanda DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin yapı taşlarından biridir.

Bu inorganik bileşikler, canlı organizmaların hayati işlevlerini sürdürmesi ve çevreleriyle etkileşim kurması için önemlidir. Organizmaların fizyolojik dengelerinin korunması ve hücrelerinin yapılarının sağlamlaştırılması için gereklidirler.


Konuyla ilgili;

Dış bağlantılar;

 • https://bikifi.com/biki/canlilarin-temel-bilesenleri/