Koyunhisar (Bafeus) Muharebesi

Koyunhisar Muharebesi, 1302 yılında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen muharebe olup aynı zaman da Osmanlı ve Bizans arasında yaşanılan ilk silahlı çarpışmadır. Muharebeyi Osman Gazi yönetimindeki Osmanlı ordusu kazanmıştır. Savaş Nedenleri Osman Gazi’nin ve Alpler komutanlıkları altındaki uçbeylik akıncı orduları 1299’a kadar yerel Bizans silahlı milis güçleri ile çatışmışlardı. Bizans imparatoru II. Andronikos’un […]

Daha fazla oku

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul, Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey; 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Yaşamı Ertuğrul  Bey’in kimliği ve hayatı hakkında bilinenlerin bir çoğu geç dönemlerde kaleme alınmış eserlere dayanır. Kendisiyle çağdaş olan Bizans tarihçilerinin eserlerinde Ertuğrul Gazi’nin ismine rastlanmaz. Hayatına dair bilgiler ancak 15. yüzyıl başlarında yazılmaya […]

Daha fazla oku

Osmanlı Hanedanı

Hanedan, kelime anlamı olarak “Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük aile” anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkılarak adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı Hanedanı da Osmanlı Beyliği’ni ve daha sonra İmparatorluğu’nu yaklaşık olarak 622 yıl yöneten ailedir. Günümüzde Osmanoğulları olarak bilinir ve bu adı Osmanlı  Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’den alırlar. Osmanoğlu ailesinin kimi kaynaklara […]

Daha fazla oku

İmparatorluk

İmparatorluk; bir imparator veya hükümdar tarafından yönetilen, bulunduğu topraklarda çeşitli etnik gruptan insanları kendi egemenliği altında toplayan devlet biçimidir. İmparatorlukların bölgesi ve nüfusu genellikle krallıkların toprak ve nüfusundan daha fazladır. Bir imaratorluk Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veya Rus İmparatorluğu gibi bitişik bölgelerden veya sömürge imparatorluğu gibi (Fransa Sömürge İmparatorluğu gibi) anavatandan uzak bölgelerde kurulabilir. Bazı büyük imparatorluklar […]

Daha fazla oku

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu veya Osmanlı Devleti; 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş, Doğu Avrupa, Güney Batı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu halini almıştır. En geniş sınırlarına 1683 yılında ulaşmıştır (5.200.000 km). Devletin kurucusu ve Osmanlı Hanedanı’nın atası olan Osman Gazi, Oğuz Türklerindendir. Devlet, Bilecik ilinin Söğüt […]

Daha fazla oku

İç Oğlanı

İç Oğlanı, Saray hizmetine alınıp devlet hizmetleri için yetiştirilen devşirmelere verilen ad. Osmanlı İmparatorluğunda ilk defa içoğlanı yetiştirilmesine Yıldırım Bayezid döneminde (1389-1402) başlandı. Fatih Sultan Mehmed devrinde (1451-1481) ise içoğlan yetiştirilmesi usulü belirli bir sisteme kavuşturuldu. Buna göre İstanbul’a getirilen devşirmeler Arz odasında tek tek padişaha gösterilir, içlerinden zeki, becerikli olanlar içoğlanı adayı olarak İskender […]

Daha fazla oku

İkindi Divanı

İkindi Divanı; Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayunun mevcut toplantılarının dışında veziriazamın başkanlığında kurulan divan. İkindi namazından sonra toplandığı için bu adla anılır. Babıali’de Divan-ı Hümayun belli günlerde toplanırdı. Sadrazamlar burada bitirilemeyen veya padişaha arza lüzum görülmeyen işleri kendi konaklarında divan toplamak suretiyle hallederlerdi. Bu divanın toplanması, Salı, Perşembe veya başka günlerde de olabilirdi. Sadrazamlarda başka hiçbir […]

Daha fazla oku

İttifak Devletleri

İttifak Devletleri, Bağlaşma Devletleri ya da Merkezî Devletler, Almanya (ve yanında katılan Alman sömürge bölgeleri), Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve İtalya’dan oluşan devletler ittifakıdır. Birinci Dünya Savaşı’ndaki iki ana ittifaktan biridir. Diğer ana ittifak ise, İtilaf Devletleri olarak adlandırılır. Kuruluşu Kökeni 1882’de kurulan Üçlü İttifak Antlaşması’na dayanır. İtalya, I. Dünya Savaşı başlayınca önce bir yıla yakın […]

Daha fazla oku

İtilaf Devletleri

İtilaf Devletleri, Anlaşma Devletleri ya da Müttefik Devletler, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya’dan oluşan ittifaktır. Birinci Dünya Savaşı’ndaki iki ana ittifaktan biridir. İtilaf Devletleri Almanya’nın önderliğindeki İttifak Devletleri’ne karşı savaşmıştır. İtalya önceleri İttifak Devletleri grubunun içerisindeydi fakat 1915’te İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girdi (1915 yılı İtalya’nın savaşa dahil olduğu yıldır ve İttifak Devletleri’nin saflarında asla […]

Daha fazla oku

İnebahtı Deniz Muharebesi

İnebahtı Deniz Muharebesi, 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı’nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir. II. Selim dönemindeki bu muharebede donanma büyük hasar görmüş ve Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemindeki en büyük deniz mağlubiyeti olarak addedilir. Osmanlı kaynakları, bu muhaberenin adını Sıngın olarak yazar. İspanyol yazar Cervantes bu savaşta elinden ve […]

Daha fazla oku