Gayzer (Kaynaç) Nedir?

Kaynaç (veya gayzer), düzenli veya düzensiz aralıklarla, suları yukarı doğru fışkırarak patlama yapan bir sıcak su kaynağı. Kelime kökeni İzlandaca olup, buradaki bir kaynaç olan gjósa (türkçe, patlak verme) kelimesinden türemiştir. Sıcak su kaynakları, volkanik ve fay hatlarının yoğun olduğu bölgelerde görülür. Bu nedenle kutuplara yakın bir bölge olmasına rağman İzlanda’da birçok gayzer ve sıcak […]

Daha fazla oku

Okyanusya (Avustralya) Kıtası

Okyanusya veya Avustralya kıtası; Büyük Okyanus’a dağılmış adaları içine alan ülkelerden oluşan kıta. Asya’nın güney ve güneydoğusunda, Antarktika’nın kuzeyinde ve Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu’nun arasında yer alır. Yüzölçümü 9,037,695 km², nüfusu 35,669,267’dur. Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu’na dağılmış binlerce küçük ada devletini kapsamaktadır. Bölgede, Aborjinler, Maoriler, Polinezyalılar, Mikronezyalılar ve Melanezyalılar gibi Güney Pasifik […]

Daha fazla oku

Güney Amerika Kıtası

Batı yarım kürenin güneyinde yer alan Güney Amerika, yeryüzünün dördüncü büyük kıtasıdır.  Toplam 17.746.114 km2’lik yüz ölçümüyle yeryüzündeki kara alanlarının 1/8’ini oluşturur. 35 ve 80 derece batı meridyen daireleri ile 12 derece kuzey ve 55 derece güney paralel daireleri arasında uzanır.  Üzerinde 380.000.000 civarında insan barınır. Kuzeyden güney ucuna doğru daralan biçimiyle kabaca bir üçgeni […]

Daha fazla oku

Kuzey Amerika Kıtası

Kuzey Amerika, kuzey yarım kürede bulunan, kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Atlas Okyanusu, güneyde Karayip Denizi ve kuzeybatıda Büyük Okyanus ile çevrili olan kıtadır. 24.230.000 km²’lik bir alan oluşturmaktadır. 2001 yılındaki ortalama nüfusu 454.225.000’dir. Asya ve Afrika’dan sonra üçüncü büyük kıtadır ve nüfus olarak da Asya, Afrika ve Avrupa’dan sonra en kalabalık dördüncü kıtadır. Yeni Dünya olarak […]

Daha fazla oku

Avrupa Kıtası

Avrupa, Afrika‘nın kuzeyinde, Asya‘nın batısında ve Atlas Okyanusu‘nun doğusunda bulunan ve kıtaya adını veren bir yarım adadır. 10.505.000 km²’lik yüz ölçümüyle dünyanın en küçük ikinci kıtasıdır, sadece Avustrtalya (Okyanusya) kıtası Avrupadan küçüktür. Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib), güneşin battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca’da Europa olmuş ve Ege Denizi’ne göre […]

Daha fazla oku

Asya Kıtası

Asya, yüz ölçümü ve toplam nüfus sayısı bakımından dünyanın en büyük kıtasıdır. Dünyanın en çok nüfusuna sahip iki ülke; Çin ve Hindistan bu kıtada yer alır. Kuzey Buz Denizi’nden ekvatora kadar uzanan 44,579,000 km²’lik bir alan kaplar. Doğusunda Büyük Okyanus, güneyinde ise Hint Okyanusu bulunmaktadır. Güneydoğuda Sumatra, Borneo, Yeni Gine ve çok sayıdaki küçük ada […]

Daha fazla oku

Afrika Kıtası

Afrika, yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 30,8 milyon km²’lik alanı ile dünya yüzölçümünün %6’sını ve dünya üzerindeki toprakların %24,4’ünü kapsar. 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfusunun %15’ini barındırır. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve […]

Daha fazla oku

Güneş

Güneş sisteminin merkezinde yer alan, yaklaşık olarak 1,4 milyon kilometre çapında sarı bir yılddızdır. Samanyolu gökadasında var olduğu tahmin edilen 200 milyar yıldızdan biri olup, kütlesi sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı ve ışık yayar. Kıyaslarsak Güneşin çapı, dünyanın 109 katı, hacmi 1.3 milyon katı ve ağırlığı 333.000 katı kadardır ve yoğunluğu ise dünyanın ¼’ü […]

Daha fazla oku

Canlı Küre (Biyosfer) Nedir?

Biyosfer kelimesi sözlükte; üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi anlamına gelmektedir ve dilmize Fransızca Biosphere sözcüğünden geçmiştir. Coğrafi terim olarak ise; canlıların yaşadığı, sürekli enerji ve besin alışverişinin gerçekleştiği, görece ince yeryüzü ve su katmanıdır. Ekosistem Yeryüzünde yaşam başlamadan önce büyük bir bölümünün; metan, amonyak, hidrojen sülfür ve su buharından oluşan bir gaz karşımıyla çevrili, sığ […]

Daha fazla oku

Hint Okyanusu

Hint Okyanusu; Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusundan sonra 76.174.000 kilometre karelik yüzölçümü ile yer yüzünün en büyük 3. okyanusudur ve  toplam alanın yaklaşık olarak %18’sini kaplar. Coğrafya Kuzeyinde Asya, batısında Afrika ve Arabistan yarımadaları, doğusunda Malezya yarımadası, Sunda adaları ve Okyanusya tarafından çevrilidir. Agulhas Burnu’nun güneyinde 20° doğu boylamının geçtiği yerde Atlas Okyanusu’ndan; 147° doğu […]

Daha fazla oku