Gayzer Nedir? (Gayzerlerin Oluşumu ve Yapısı)

Gayzer sözcük olarak İzlandaca bir kelime olup, İzlanda’da bir kaynaç olan “gjósa” (Türkçesi: patlak verme) kelimesinden türetilmiştir. Türkçesi kaynaç olan gayzerler; düzenli ya da düzensiz aralıklarla, yer altı sularının belirli bir yerde kaynama sıcaklığına kadar ısınmasıyla yukarı doğru fışkırarak patlama yapan sıcak su kaynaklarıdır. Bu sıcak su kaynakları genellikle volkanik ve fay hatlarının yoğun olduğu […]

Daha fazla oku

Güney Amerika Kıtası (Kıta Ülkeleri, Yüzölçümü)

Güney Amerika Kıtası, batı yarım kürenin güneyinde yer alan ve yeryüzünün 17.746.114 km2’lik yüz ölçümüyle dördüncü büyük kıtasıdır. Bu büyüklüğüyle yeryüzündeki kara alanlarının 1/8’ini oluşturur. Kıta 380.000.000 civarında insana ev sahipliği yapar. Güney Amerika Kıtası, 35 ve 80 derece batı meridyen daireleri ile 12 derece kuzey ve 55 derece güney paralel daireleri arasında uzanır. Yukarıdaki […]

Daha fazla oku

Kuzey Amerika Kıtası (Kıta Ülkeleri ve Özellikleri)

Kuzey Amerika kıtası, adından da anlaşılacağı üzere kuzey yarım kürede yer alan, daha kuzeyinde Arktik Okyanusu, doğusunda Atlas Okyanusu, güneyde Karayipler ve Kuzeybatısında ise Büyük Okyanus ile çevrili olan kara parçasıdır. Kuzey Amerika kıtası 24.230.000 km²’lik bir alan oluşturur. Yaklaşık olarak beş yüz milyon kişiye ev sahipliği yapar. Büyüklük açısından üçüncü büyük kıtadır. Yeni Dünya […]

Daha fazla oku

Avrupa Kıtası (Kıta Ülkeleri, Coğrafyası, İklimi)

Avrupa kıtası 10.505.000 km²’lik yüz ölçümüyle, Afrika’nın kuzeyinde, Asya’nın batısında ve Atlas Okyanusu‘nun doğusunda yer alan ve kıtaya adını veren bir yarım adadır. Dünyanın en küçük ikinci kıtasıdır(sadece Avusturalya Kıtası Avrupa’dan küçük). Avrupa sözcüğü, Sami dillerde Erep (yahut Irib) kelimesinden gelir ve güneşin battığı taraf anlamındadır. Daha sonra Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunancada “Europa” […]

Daha fazla oku

Asya Kıtası (Coğrafyası, İklimi ve Özellikleri)

Dünyanın en çok nüfusuna sahip iki ülkenin de üzerinde bulunduğu kıta aynı zamanda toplam yüz ölçümü ve toplam nüfus sayısı açısından dünyanın en büyük kıtasıdır. Asya kıtası Kuzey Buz Denizi’nden ekvatora kadar uzanan 44,579,000 km²’lik bir alan kaplar. Doğusunda Büyük Okyanus, güneyinde  Hint Okyanusu, batısında ise Avrupa ve Afrika Kıtası bulunmaktadır. Güney doğuda Sumatra, Borneo, […]

Daha fazla oku

Afrika Kıtası (Coğrafyası, İklimi ve Yer Şekilleri)

  Afrika, yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğuna göre dünyanın en büyük ikinci kıtası olup, kendisiyle bitişik kabul edilen adalarla birlikte 30,8 milyon km²’lik alanı ile dünya yüzölçümünün %6’sını ve dünya üzerindeki toprakların %24,4’ünü oluşturur. Ayrıca 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfusunun %15’i bu topraklar üzerinde bulunur. Afrika’nın kuzeyinde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, […]

Daha fazla oku

Güneş Nedir? (Tarihi, Yapısı ve Özellikleri)

Güneş, sürekli dünyanın kendine dönük yüzünü aydınlatan, zaman gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz gök cismidir. Ayrıca güneş sistemini oluşturur ve sistemin merkezinde yer alır. Bakmayın gök yüzüne baktığınızda küçük göründüğüne, yaklaşık olarak 1,4 milyon kilometre çapındadır. Dünyaya en yakın yıldız olup çekim kuvveti dünya yer çekiminin 28 katıdır. Güneş, samanyolu gökadasında var olduğu tahmin edilen 200 milyar […]

Daha fazla oku

Canlı Küre (Biyosfer) Nedir?

Biyosfer kelimesi dilimize Fransızca “Biosphere” sözcüğünden geçmiştir. Biyosfer kelimesi üzerinde hayat olan yer yüzü anlamına gelir. Coğrafi olarak ise canlıların yaşadığı, sürekli enerji ve besin alışverişinin gerçekleştiği, görece ince, yeryüzü ve su katmanına biyosfer denir. Yeryüzünde yaşam başlamadan önce büyük bir bölümü metan, amonyak, hidrojen sülfür ve su buharından oluşan bir gaz karışımıyla çevrili, sığ […]

Daha fazla oku

Hint Okyanusu (Genel Özellikleri, Coğrafyası, İklimi)

Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusundan sonra 76.174.000 kilometre karelik yüz ölçümüyle yer yüzünün 3. büyük okyanusudur. Yeryüzünün %18’ini kaplar. Coğrafya Kuzeyinde Asya, batısında Afrika ve Arabistan yarım adaları, doğusunda Malezya, Sunda adaları ve Okyanusya ile çevrilidir. Agulhas Burnu’nun güneyinde 20° doğu boylamının geçtiği yerde Atlas Okyanusu’ndan; 147° doğu boylamının geçtiği yerde de Pasifik Okyanusu’ndan ayrılır. […]

Daha fazla oku

Atlas (Atlantik) Okyanusu (Okyanusun Özellikleri, Coğrafyası, İklimi)

Atlantik ya da genelde bilinen adıyla Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus’tan sonra kendisine bağlı denizlerle birlikte 106,400,000 kilometre kare yüzölçümü ile yeryüzünün en büyük ikinci okyanusudur. Yer yüzünün %20’sini kaplar. Atlas Okyanusu bir zamanlar tek parça olan ata kıtanın bölünmesiyle oluşmuştur. Okyanus aynı zamanda Avrupa ve Afrika’yı, Amerika Kıtası’ndan ayırır. Coğrafya Atlas Okyanusunun batı sınırını Amerika, […]

Daha fazla oku