Fizik Nedir? (Fiziğin Kısa Tarihi, Alt Dalları, Fiziksel Nicelikler)

Tarih boyunca insanlar kendi yaşamlarını devam ettirebilmek için doğa ile mücadele etmekte ve doğayı ve işleyiş şeklini anlamaya çalışmaktadır. Eski çağlarda(henüz bilimin gelişmediği dönem) insanlar deprem, sel ve volkanik patlama gibi olaylara çeşitli anlamlar yüklemiş bunların doğaüstü şeyler olduğuna inanmışlardır. Bahsettiğimiz çağlarda insanlar gökyüzüne baktığında hareket eden binlerce gök cismi görmüş(biz bunların çoğunu bugün göremiyoruz […]

Daha fazla oku

Kinetik Enerji (Hareket Enerjisi) Nedir?

Kinetik enerji; bir cismin hareket etmekte olması sebebiyle sahip olduğu enerji türüdür. Bir cisme kuvvet uygulanarak iş yapılır, enerji aktarılırsa cisim hızlanır ve kinetik enerji kazanır. Kinetik kelimesi dilimize fransızcadan geçmiş olup, “hareketli olan” anlamındadır. Kinetik enerji tanımda dan anlaşıldığı gibi hareketli cisimlere özgü bir özelliktir ve yalnızca cismin hareketine değil, kütlesinede bağlıdır.  Burada cisimin […]

Daha fazla oku

Enerji Nedir?

Enerji fizikte kısaca iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır. SI birim sisteminde enerjinin birimi Joule’dür. İş, kuvvetin yer değişim yönündeki bileşeninin etkisinin değil yer değiştirmeyle çarpımı olarak tanımlanır ve enerji, iş ile aynı birimle ölçülür. Tıpkı uzunluklar gibi skaler büyüklüktür. Toplamda 8 ana enerji çeşidi vardır. Bunlar potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, nükleer ve ses […]

Daha fazla oku

İnç Nedir?

İnç, İngiliz ölçü sistemine ait uzunluk ölçü birimidir. İngilizce kullanımında inch, çoğul olduğunda inches şeklinde yazılır. İnç için sembol olarak (in) ya da (“) kullanılır. Yaygın olanı çiftkesme (“) işaretidir. 1 inç =25,4 mm =2,54 cm =0,0254 m ‘dir. ABD ve İngiliz Uluslar Topluluğuna bağlı devletlerin geleneksel sistemlerinde kullanılan uzunluk birimi olsa da, metrik sistemin […]

Daha fazla oku

Mikron (μ) Nedir?

Mikron; metrenin askatlarındandır. Bir metrenin milyonda biri (1/1.000.000 m), milimetrenin binde biri (1/1.000 mm) büyüklüğünde, mikrometre olarak da adlandırılan mikroskobik uzunluk ölçü birimidir. μm sembolü ile gösterilir. Çok küçük ve hassas uzunluk ölçümlerinde kullanılır. Mikron ile ilgili bir kaç örnek: 70 mikron – İnsan saç telinin ortalama kalınlığı. 40 mikron – İnsan gözünün nesne olarak […]

Daha fazla oku

İletken ve İletkenlik Nedir?

Bir sistemde, elektrik alanın etkisi altındaki elektrik yüklerinin (elektronların) hareketinin sağlanması özelliğine iletkenlik adı verilir. Elektronların farklı hallerdeki maddeler içerisindeki hareketi de farklıdır. Elektronların hareket edebilmesine göre maddeler; iletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletken maddeler olmak üzere üçe ayrılır. İletken maddelerin genel özellikleri Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomların değerlik elektron sayısıdır(bakın: değerlik elektron […]

Daha fazla oku

Isı Nedir?

Isı; belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından dah düşük sıcaklıktaki bir sisteme sıcaklık farkı nedeniyle transfer edilen enerjidir. Isı da iş gibi bir enerji transfer biçimidir. Isı ve iş hiçbir cisimde depo edilemez ancak sistem sınırlarında ve geçiş hâlinde iken belirlenebilir. Sıcaklık ise bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik […]

Daha fazla oku

Bilimsel Yöntem Nedir? (Bilimsel Yöntemin Özellikleri ve Basamakları)

Bilimsel yöntem; özellikle fen bilimlerinde yeni bir bilgi edinmek amacıyla kullanılan ve deneyci bir yaklaşıma sahip bilgi edinme yöntemidir. Bu yöntemle bilim insanları zaman içerisinde bilgilerin toplanması ile evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir şekilde betimlemeyi, anlamayı amaçlar. Bu yöntemi kullanan bilim insanları 17. yy’dan itibaren bilimin gelişmesini şekillendirmiştir. Bilimsel Yöntemin Özellikleri Evrende gerçekleşen bir […]

Daha fazla oku

Elektrikli Yapı Nedir?

Maddelerin yapısında pozitif ve negatif yüklü tanecikler bulunur. Bu taneciklerin sayılarındaki eşitlik bozulduğunda madde elektriksel açıdan yüklü duruma geçer. Maddelerin yapısında elektriksel yüklerin varolduğu insanoğlu tarafından çok eski dönemlerden beri bilinmektedir. İnsanoğlu binlerce yıl önce ağaç reçinelerinin fosilleşmesi sonucunda oluşan kehribar taşının yüne sürtüldüğünde bazı hafif tanecikleri kendisine doğru çektiğini gözlemlemiştir. Benjamin Franklin 1750’de yüne […]

Daha fazla oku

Eylemsizlik (Atalet) Nedir?

Eylemsizlik ya da atalet; herhangi bir fiziksel maddenin bulunduğu konumu devam ettirme isteğidir. Yani hareket eden  madde harekete, duran bir madde de durmaya devam etmek ister; Fren yapan bir arabanın içindeki yolcunun öne doğru eğilmesi aslında istemsizmiş gibi görünsede, o hareket yolcunun eylemsizliğini koruma isteğidir. Eylemsizlik maddeler için ortak özelliktir. Yani maddelerin tümü eylemsiz olmak […]

Daha fazla oku