Sayı Nedir?

Sayı ya da numara, rakamlar ya da rakamların bir araya getirerek oluşturduğu, bir çokluğu simgeleyen soyut birimdir. Her rakam sayıdır ancak her sayı rakam değildir. Sınıflandırılması Doğal Sayılar Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar sayılabilecek sayılardır. Bu sayılar adları doğada görüp tanıdığımız sayılar olduğu fikrine dayanarak bu adı almıştır ve küme olarak yazılırken kullanılan işareti […]

Daha Fazla Oku

Rakam Nedir?

Rakamlar, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan, adeta matematiğin alfabesi olan sembollerdir. Örnek: 2135 sayısısı 2,1,3 ve 5 rakamları yanyana yazılarak oluşturulmuş bir sayıdır. Rakamlar sayı olarak aynı olmasına rağmen farklı dillerde farklı sembollerle gösterilebilir. Biz Türkiye’de Batı Arap rakamları kullanılmaktayız; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminin rakamlarıdır. Onluk sayı sisteminde en büyük rakam 9, […]

Daha Fazla Oku

Matematik Nedir?

“Matematik nedir?” Sorusuna verilecek cevaplarda tam bir birlik olmayacaktır. Çünkü herkes matematiği günlük hayatta kullandığı kadarıyla bir tanımlama yapacaktır. Bunun yanında metamatik üzerine yazılmış çeşitli kaynaklarda farklı tanımlar yer almaktadır. Bunlardan bazıları; Şekil, sayı ve çoklukların özelliklerini ve aralarındaki bağlantıları düşünce yoluyla inceleyen bilim dalı. Din, dil, ırk ve ülke farkı gözetmeksizin medeniyetten medeniyete zenginleşerel […]

Daha Fazla Oku