Abaza (Abahza) Nedir?

Abaza, Kuzeyde Kuban, güneyde ise İngur ırmağına ve Kafkas dağlarının ana silsilesinden Karadeniz sahiline kadar uzanan coğrafyada yaşayan halka verilen genel isim, Abazalar ve ya Abhazlar. Halktan eski çağ kaynaklarında Abaskoi (Arrien) ya da Abassgi (Plinuz) olarak da bahsedilir. Yaşadıkları bölgelerde Antik Çağ’dan itibaren Kolhid Krallığı ile Romalı ve Bizanslılar egemen olmuştur. Daha önceleri ağaca […]

Daha fazla oku

Abaküs Nedir?

Abak ya da Abaküs, sayıları dikdörtgen bir çerçeve içine yerleştirilmil tel ya da çubuklarla dizili boncuklarla gösteren ve elle çalışan bir hesap makinasıdır. Değişik biçimleri ile binlerce yıldan beri Orta Doğu’nun bazı bölgeleri ile  Çin ve Japonya’da kullanılmaktadır. Nasıl çalışır? Günümüz hesap makinelerinin ve bilgisayarlarının atası sayılan bir hesaplama aracı olan Abaküsün amacı toplama çıkarma […]

Daha fazla oku

Hipotez Nedir?

Hipotez var olan bir probleme sunulan geçiçi çözümdür. Bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişki kurmak, olayları geçerli bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. Hipotez, problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur. Terim eski Latince “önermek” anlamına gelen “hipotithenai” kelimesinden türetilmiştir. Hipotezin Özellikleri Mantıksal ve ussal (rasyonel) […]

Daha fazla oku

Mistisizm Nedir?

Mistisizm (İngilizce. mysticism; Fransızca. mysticisme) Grekçe ‘sır’ anlamına gelen musterion kelimesinden türetilmiştir. Kelimenin teknik anlamlar kazanması, eski Yunan’da pagan inanışa sahip olan halkın dini inanışından ayrı olarak Eleusis ve Dionysos kültürlerinde temsil edilen sırların ‘musteria’ terimiyle ifade edilmesi sonucunda oluşmuştur. Aslında Grek dini akımlarında söylenmemesi gereken sırlarla ilgili olarak suskun kalması gereken müntesipler için de […]

Daha fazla oku

Astroloji Nedir?

Astroloji; göksel cisimlerin ve astronomik olayların, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözde bilimdir. Adı, Yunanca yıldız anlamına gelen astro ve bilgi anlamına gelen logos kelimelerinden türemiştir. Astroloji size, gelecekte ne gibi etkiler içerisinde kendinizi hissedebileceğinizden sizi haberdar edebileceğini iddia eder. Eskiden astrologlar gök günlüğü adı verilen […]

Daha fazla oku

Metalurji (Metal Bilimi) Nedir?

Metalurji veya Türkçesi metal bilimi; metalik elementlerin, metaller arası bileşiklerin ve alaşımların, fiziksel ve kimyasal davranışlarını inceleyen bir bilim alanıdır. Metal bilimi, kimyasal ve fiziksel metalurji olmak üzere iki geniş kategoriye ayrılır. Kimyasal metalurji metallerin indirgenmesi, oksidasyonu ve metallerin kimyasal performansı ile ilgilidir. Kimyasal metalurjinin çalışma konuları arasında mineral işleme, metallerin çıkarılması, termodinamik, elektrokimya ve […]

Daha fazla oku

Elektroliz Nedir, Nasıl Yapılır? (Elektrolizin Uygulama Alanları)

Elektroliz elektrotlar yardımıyla bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin dışarıdan elektrik akımı uygulayarak ayrıştırılması işlemidir.  Elektroliz işlemi, elektroliz kabı adı verilen kapalı bir kapda gerçekleştirilir. Bu kapalı kap içerisinde, çözünerek artı ve eksi yüklü iyonlara ayrılmış bir bileşiğin içine daldırılmış be birbirine değmeyecek biçimde (genellikle iki elektrot arası 5-20cm) yerleştirilmiş iki elektrot bulunur. Elektrolizin gerçekleştirilmesi […]

Daha fazla oku

Yörünge Nedir?

Yörünge kelimesi duyulduğunda akla gezegenlerin güneş etrafıdna dönerken izlediği yol anlamı akla gelsede, farklı bilimler için farklı şeyler kastedilebilmektedir. Aşağıda farklı bilimler için kullanılan anlamlar listelenmiştir; Bir gökcisminin çekim etkisiyle kendisinden daha büyük bir gökcisminin çevresinde uzayda çizdiği yol. (Bir yörünge kendi öğe’leriyle tanımlanır.) Belirli bir noktaya göre hareket halindeki bir noktanın çizdiği eğri; mahrek. […]

Daha fazla oku

İletken ve İletkenlik Nedir?

Bir sistemde, elektrik alanın etkisi altındaki elektrik yüklerinin (elektronların) hareketinin sağlanması özelliğine iletkenlik adı verilir. Elektronların farklı hallerdeki maddeler içerisindeki hareketi de farklıdır. Elektronların hareket edebilmesine göre maddeler; iletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletken maddeler olmak üzere üçe ayrılır. İletken maddelerin genel özellikleri Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomların değerlik elektron sayıdısır(bakın: değerlik elektron […]

Daha fazla oku

Ribo Nükleik Asit (RNA) Nedir?

Ribo Nükleik Asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Her nükleotit bir azotlu baz, bir riboz şeker ve bir fosfattan oluşur. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunur. Ökaryıt hücrelerde ise çekirdek ve sitoplazma organellerinin bazlarında (miyokondri, kloroplast, ribozom) yer alır. DNA’ya çok benzer olmakla beraber bazı yapısal ayrıntılarında farklılık gösterir. Hücre içinde RNA genelde […]

Daha fazla oku