Brom (Br) Nedir? Element Özellikleri

Brom (Br); periyodik sistemde 6. Periyot 7 A grubunda yer alan 35 atom numarasına sahip, oda koşullarında koyu kızıl renkli, ametal sıvıdır. Element 1826 yılında Antoine Balard tarafından keşfedilmiş olup adı Yunanca dışkı gibi koku anlamındaki “bromos” kelimesinden gelir. Brom doğada bazı deniz canlılarının organizmalarında ve deniz suyunda, sodyum, magnezyum tuzları hâlinde bulunur. Asıl kaynağı […]

Daha Fazla Oku

Selenyum (Se) Nedir? Element Özellikleri

Selenyum (Se); periyodik sistemde 6. periyot 6A grubunda yer alan 34 atom numarasına sahip, siyah veya kırmızı renkli kimyasal elementtir. Saf halde oldukça zehirleyici bir element olup, selenyum içeriği yüksek bir beslenme insan vücudunda bir çok sıkıntı meydana getirir. Buna örnek olarak; günde 5 miligramdan fazla selenyum alınması ölümlere yol açar. Element, 1817 yılında “Modern […]

Daha Fazla Oku

Arsenik (As) Nedir? Element Özellikleri

Arsenik (As); periyodik sistemde 6. periyot 5A grubunda yer alan 33 atom numarasına sahip, metalik gri renkli kimyasal elementtir. Çok güçlü bir zehirleyici olan arseniğe bütün kanser türlerine rastlanırken, bir çok tedavide de kullanılır. Doğada genellikle kükür ve metallerle bir arada veya saf halde bulunur. Bir yarımetaldir. M.Ö. 5. yüzyılda tıbbi maksatlarla kullanıldığına dair bazı […]

Daha Fazla Oku

Germanyum (Ge) Nedir? Element Özellikleri

Germanyum (Ge); periyodik sistemde 6. periyot 4A grubunda yer alan 32 atom numarasına sahip kimyasal elementtir.  Germanyum, elektriksel özellikleri ile elektronik sektörü için stratejik öneme sahip olan germanyum, insan sağlığına katkıları ile de dikkat çeken bir elementtir. Element 1886 yılında Alman kimyager Clemens Winkler’in sülfiftli mineral olan argirodit üzerindeki deneyleri sırasında keşfedilmiştir. Argirodit minerali üzerinde  […]

Daha Fazla Oku

Galyum (Ga) Nedir? Elementin Özellikleri

Galyum (Ga); periyodik sistemde 6. periyot 3A grubunda yer alan, 31 atom numarasına sahip kimyasal elementtir. Oda sıcaklığında katıdır ve insan ile temasında erir. Boksit ve çinkonun saflaştırılması sırasında alüminyumla birlikte elde edilir. En çok kullanılan bileşikleri galyum nitrit ve galyum arseniktir. Yarı iletkenlerin yapımında ve kızılötesi alıcılarında kullanılır. Galyum, Fransız kimyacı Paul Emile Lecog […]

Daha Fazla Oku

Çinko (Zn) Nedir? Element Özellikleri

Çinko (Zn); periyodik sistemde 5. periyot 2B geçiş grubunda yer alan, mavimsi açık gri reknkli, kırılgan bir metal elementtir. Yer kabuğunda en çok bulunan elementler arasında 23. sıradadır. Genelde saf halde değil, bileşikler halinde bulunur. En çok kullanılan cevheri sfalerit (ZnS) olup %40-50 çinko ve yaklaşık %10 demir içerir. Çinkonun ayrıştırıldığı diğer mineraller smitsonit (çinko karbonat), […]

Daha Fazla Oku

Bakır (Cu) Nedir? Element Özellikleri

Bakır (Cu); periyodik sistemde 5. periyot 1B geçiş grubunda yer alan, metalik kahverengi renkli 29 atom numarasına sahip elementtir. Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, elektriği diğer bütün metaller içinde gümüş sonra en iyi ileten metal olması ve endüstriyel önemi yüksek, pirinç, bronz gibi alaşımlar yapması gibi nedenlerden ötürü geniş […]

Daha Fazla Oku

Plazma Nedir?

Plazma kelimesi, Eski Yunanca “şekillendirilebilir madde” anlamına gelmekte olup, maddenin dört temel halinden biridir (diğerleri katı, sıvı, gaz). Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin devam etmesi maddenin plazma haline geçişine neden olacaktır. Verilen enerji kaynağı elektrik olabileceği gibi, ısıl veya ışın kökenli de olabilir. Plazmayı maddenin gaz halinden ayıran en önemli […]

Daha Fazla Oku

Gaz Nedir?

Gaz hali, maddenin dört temel halinden biridir (diğerleri katı, sıvı ve plazma). Gaz haldeki maddelerin belirli bir hacim ve şekilleri yoktur. Akışkandırlar ve fiziksel yollarla katı, sıvı veya plazma haline dönüştürülebilirler. Oksijen, hidrojen, helyum, neon doğada gaz halde bulunan maddelere örnektir. Çevremizi dikkatli bir biçimde incelersek birçok gazın var olduğunu görürüz. Örneğin dünya atmosferi bir […]

Daha Fazla Oku

Sıvı Nedir?

Sıvı, maddenin dört temel halinden biri olup (diğerleri katı, gaz ve plazmadır) bulunduğu kabın şekline uyan ve neredeyse sıkıştırılamayan, akışkan bir maddedir. Belirli bir hacmi olan ancak sabit bir şekli olmayan tek durumdur. Bir sıvı, moleküller arası bağlarla bir arada tutulan küçük ve titreşen madde parçacıklarından oluşur. Dünyadaki en yaygın sıvı Su’dur. Sıvıların miktarı hacim […]

Daha Fazla Oku