Brom (Br) Nedir? (Özellikleri, Kullanım Alanları)

Brom (Br); periyodik sistemin 6. Periyot 7 A grubunda bulunan, atom ası 35 olup oda koşullarında koyu kızıl renkli, ametal, sıvı bir elementtir. Brom ilk defa 1826 yılında Antoine Balar tarafından keşfedilmiştir. Adı Yunanca dışkı gibi bir koku anlamına gelen “bromos” kelimesinden gelmektedir. Doğada bazı deniz canlılarının organizmaları ve deniz suyunda, sodyum, magnezyum tuzları hâlinde […]

Daha Fazla Oku

Selenyum (Se) Nedir? (Element Özellikleri, Kullanım Alanları)

Selenyum (Se); periyodik sistemin 6. periyot 6A grubunda yer alan 34 atom numarasına sahip, siyah veya kırmızı renkli, katı bir kimyasal elementtir. Saf halde oldukça zehirleyicidir ve selenyum içeriği yüksek bir beslenme insan vücudunda bir çok sıkıntı meydana gelir; günde 5 mg’dan fazla selenyum alınması ölüme neden olur. Selenyum elementi, ilk defa 1817 yılında “Modern […]

Daha Fazla Oku

Arsenik (As) Nedir? (Element Özellikleri, Kullanım Alanları)

Arsenik (As); periyodik sistemin 6. periyot 5A grubunda yer alan 33 atom numarasına sahip, metalik gri renkli, katı bir kimyasal elementtir. Çok güçlü bir zehirleyici olan arseniğe bütün kanser türlerine rastlanırken, bir çok tedavide de kullanılır. Doğada genellikle kükür ve metallerle bir arada veya saf halde bulunur. Bir yarımetaldir. M.Ö. 5. yüzyılda tıbbi maksatlarla kullanıldığına […]

Daha Fazla Oku

Germanyum (Ge) Nedir? (Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları)

Germanyum (Ge); periyodik sistemin 6. periyot 4A grubunda yer alan 32 atom numarasına sahip, gümüş grisi renkli, katı bir kimyasal elementtir, yarı metaldir. Elektriksel özellikleri ile elektronik sektörü için stratejik bir öneme sahip olan element, insan sağlığına katkıları ile de dikkat çeker. Germanyum ilk defa 1886 yılında Alman kimyager Clemens Winkler’in sülfiftli mineral olan argirodit […]

Daha Fazla Oku

Galyum (Ga) Nedir? (Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları)

Galyum (Ga); periyodik sistemin 6. periyot 3A grubunda yer alan, 31 atom numarasına sahip, gümüşsü renkli kimyasal elementtir. İnsan ile temasında erir. Boksit ve çinkonun saflaştırılması sırasında alüminyum ile birlikte yan ürün olarak elde edilir. Yarı iletken yapımı ve kızılötesi alıcılarda kullanılır. Galyum ilk olarak 1875 yılında Fransız kimyacı Paul Emile Lecog de Boisbaudran tarafından […]

Daha Fazla Oku

Çinko (Zn) Nedir? Element Özellikleri

Çinko (Zn); periyodik sistemde 5. periyot 2B geçiş grubunda yer alan, mavimsi açık gri reknkli, kırılgan bir metal elementtir. Yer kabuğunda en çok bulunan elementler arasında 23. sıradadır. Genelde saf halde değil, bileşikler halinde bulunur. En çok kullanılan cevheri sfalerit (ZnS) olup %40-50 çinko ve yaklaşık %10 demir içerir. Çinkonun ayrıştırıldığı diğer mineraller smitsonit (çinko karbonat), […]

Daha Fazla Oku

Bakır (Cu) Nedir? Element Özellikleri

Bakır (Cu); periyodik sistemde 5. periyot 1B geçiş grubunda yer alan, metalik kahverengi renkli 29 atom numarasına sahip elementtir. Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, elektriği diğer bütün metaller içinde gümüş sonra en iyi ileten metal olması ve endüstriyel önemi yüksek, pirinç, bronz gibi alaşımlar yapması gibi nedenlerden ötürü geniş […]

Daha Fazla Oku

Plazma Nedir?

Plazma kelimesi, Eski Yunanca “şekillendirilebilir madde” anlamına gelmekte olup, maddenin dört temel halinden biridir (diğerleri katı, sıvı, gaz). Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin devam etmesi maddenin plazma haline geçişine neden olacaktır. Verilen enerji kaynağı elektrik olabileceği gibi, ısıl veya ışın kökenli de olabilir. Plazmayı maddenin gaz halinden ayıran en önemli […]

Daha Fazla Oku

Gaz Nedir?

Gaz hali, maddenin dört temel halinden biridir (diğerleri katı, sıvı ve plazma). Gaz haldeki maddelerin belirli bir hacim ve şekilleri yoktur. Akışkandırlar ve fiziksel yollarla katı, sıvı veya plazma haline dönüştürülebilirler. Oksijen, hidrojen, helyum, neon doğada gaz halde bulunan maddelere örnektir. Çevremizi dikkatli bir biçimde incelersek birçok gazın var olduğunu görürüz. Örneğin dünya atmosferi bir […]

Daha Fazla Oku

Sıvı Nedir?

Sıvı, maddenin dört temel halinden biri olup (diğerleri katı, gaz ve plazmadır) bulunduğu kabın şekline uyan ve neredeyse sıkıştırılamayan, akışkan bir maddedir. Belirli bir hacmi olan ancak sabit bir şekli olmayan tek durumdur. Bir sıvı, moleküller arası bağlarla bir arada tutulan küçük ve titreşen madde parçacıklarından oluşur. Dünyadaki en yaygın sıvı Su’dur. Sıvıların miktarı hacim […]

Daha Fazla Oku