İnorganik Nedir? (İnorganik Maddelerin Yapısı ve Özellikleri)

Madde ya da özdek; duyu organlarımız vasıtasıyla algılayabildiğimiz, uzayda yer kaplayan, belirli bir kütlesi olan tanecikli yapılardır. Etrafınıza baktığınızda görebileceğiniz; masa, sandalye, araba ta da bu yazıyı okumanızı sağlayan bilgisayar ekranı, bu yazıyı yazmak için kullanılan bilgisayar klavyesi ve hatta siz, kendiniz de bir maddesiniz (Bakın: Madde Nedir?). Maddeler inorganik ve organik maddeler olmak üzere […]

Daha fazla oku

Alaşım Nedir, Nasıl Oluşturulur? (Özellikleri ve Yapılış Amaçları)

Alaşım Kelimesi Sözlükte; Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita. Alaşım, bir metale bir ya da bir çok farklı madde katılması (bir arada ve istenilen oranlarda eritilerek) ile metale farklı özellikler kazandırmak için yapılan metalurji uygulamasıdır. Bu işlem metalin bazı özelliklerini değiştirerek ona yeni ve istenilen özellikleri kazandırmayı amaçlar. […]

Daha fazla oku

İyonlaşma Enerjisi (İE) Nedir?

İyonlaşma, bir atom ya da molekülü, elektron alarak ya da vererek iyona dönüştürme sürecidir. İyonlaşma enerjisi ise Gaz haldeki bir elementin tek bir atomundan (ya da iyondan) bir elektronu uzaklaştırmak için atoma verilmesi gereken en düşük enerjidir ve “İE” ile gösterilir. Gaz haldeki bir elementin atomundan (nötr atom) bir elektron koparmak için gerekli olan İE1, […]

Daha fazla oku

İyonik Bağ Nedir, Nasıl Oluşur?

İyonlar, pozitif (+) ya da negatif (-) yükler taşıyan atomlar ya da atom gruplarıdır. Bir atom normalde elektriksel olarak yüksüzdür ancak herhangi bir olay sonunda bu eşitlik bozularak atom pozitif ya da negatif elektrikle yüklenirse, atom iyon haline geçmiş olur. Herhangi bir sebep elektriksel olarak yüklenen metal ve ametal atomları birbirine yaklaştırıldığında ametal atomları, metal […]

Daha fazla oku

Lewis Elektron Nokta Formülü (Lewis Yapısı) Nedir?

Lewis Yapısı ya da Lewis Elektron Nokta Formülü, kimyasal türler (atom, molekül, iyon) arasındaki bağ oluşumunu somut bir biçimde ifade etmek için geliştirilmiş bir formüldür. Bu formül, atomun son katmanında yer alan elektronların, atomun sembolü etrafında noktalarla gösterilmesidir. Bu şekilde; atomun son katmanındaki elektronların sayısı, diğer atomlarla kimyasal tepkimeye girme isteği, diğer atomlar ile etkileşirse […]

Daha fazla oku

Brom (Br) Nedir? (Özellikleri, Kullanım Alanları)

Brom (Br); periyodik sistemin 6. Periyot 7 A grubunda bulunan, atom ası 35 olup oda koşullarında koyu kızıl renkli, ametal, sıvı bir elementtir. Brom ilk defa 1826 yılında Antoine Balar tarafından keşfedilmiştir. Adı Yunanca dışkı gibi bir koku anlamına gelen “bromos” kelimesinden gelmektedir. Doğada bazı deniz canlılarının organizmaları ve deniz suyunda, sodyum, magnezyum tuzları hâlinde […]

Daha fazla oku

Selenyum (Se) Nedir? (Element Özellikleri, Kullanım Alanları)

Selenyum (Se); periyodik sistemin 6. periyot 6A grubunda yer alan 34 atom numarasına sahip, siyah veya kırmızı renkli, katı bir kimyasal elementtir. Saf halde oldukça zehirleyicidir ve selenyum içeriği yüksek bir beslenme insan vücudunda bir çok sıkıntı meydana gelir; günde 5 mg’dan fazla selenyum alınması ölüme neden olur. Selenyum elementi, ilk defa 1817 yılında “Modern […]

Daha fazla oku

Arsenik (As) Nedir? (Element Özellikleri, Kullanım Alanları)

Arsenik (As); periyodik sistemin 6. periyot 5A grubunda yer alan 33 atom numarasına sahip, metalik gri renkli, katı bir kimyasal elementtir. Çok güçlü bir zehirleyici olan arseniğe bütün kanser türlerine rastlanırken, bir çok tedavide de kullanılır. Doğada genellikle kükürt ve metallerle bir arada veya saf halde bulunur. Bir yarı metaldir. M.Ö. 5. yüzyılda tıbbi maksatlarla […]

Daha fazla oku

Germanyum (Ge) Nedir? (Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları)

Germanyum (Ge); periyodik sistemin 6. periyot 4A grubunda yer alan 32 atom numarasına sahip, gümüş grisi renkli, katı bir kimyasal elementtir, yarı metaldir. Elektriksel özellikleri ile elektronik sektörü için stratejik bir öneme sahip olan element, insan sağlığına katkıları ile de dikkat çeker. Germanyum ilk defa 1886 yılında Alman kimyager Clemens Winkler’in sülfiftli mineral olan argirodit […]

Daha fazla oku

Galyum (Ga) Nedir? (Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları)

Galyum (Ga); periyodik sistemin 6. periyot 3A grubunda yer alan, 31 atom numarasına sahip, gümüşsü renkli kimyasal elementtir. İnsan ile temasında erir. Boksit ve çinkonun saflaştırılması sırasında alüminyum ile birlikte yan ürün olarak elde edilir. Yarı iletken yapımı ve kızılötesi alıcılarda kullanılır. Galyum ilk olarak 1875 yılında Fransız kimyacı Paul Emile Lecog de Boisbaudran tarafından […]

Daha fazla oku