Ünlem (Nida) Nedir?

Ünlem ya da nidâ; sevinç, üzüntü, kızgınlık, korku ve şaşkınlık gibi duyguları belirten; tabiat seslerini yansıtan veya bir kimseye seslenmek için kullanılan kelimelerdir. Ünlemler tek başına kullanıldıklarında genelde bir anlam ifade etmez. Yazı dilinde ünlem cümlelerinin arkasından genellikle ünlem işareti (!) gelir. Ünlemlerin özellikleri  Yansımalar ünlem olabildiği gibi seslenmeye yarayan sözcükler de ünlem olurlar. Ünlemlerin […]

Daha Fazla Oku

Bağlaç Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bağlaç; Tek başına bir anlam ifade edemeyen ancak cümle içinde şekil ve anlam yönüyle bağlantılı cümleleri, aynı görevde kullanılan kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlayan, bağlandıkları sözcükler arasında anlam ilişkileri kurabilen sözcüklerdir. Bazı kaynaklar Türkçede bağlaçların aslında bulunmadığını ancak daha sonraki yıllarda yabancı dillerden bu sözcüklerin dile dahil edildiğini belirtilse de aslında eski metinler incelendiğinde […]

Daha Fazla Oku

Zarf Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Zarflar veya belirteçler; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını; yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklerdir. Zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını verir. Türkçede pek çok sıfat aynı zamanda zarf olarak da kullanılabilir. Bu sebeple bir kelimenin zarf mı, sıfat mı olduğu tespit edilirken […]

Daha Fazla Oku

Edat (İlgeç) Nedir?

Edat veya ilgeç; farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı sözcüklerdir. Bir edatın anlam kazanabilmesi için, bir cümle içerisinde kullanılması gerekir. Edatlar cümle içerisindeki isimlerle, sıfatlarla, zamirlerle bir edat grubu oluşturabilir. Bu bakımdan isim ve fiil gibi sözcüklere asıl sözcükler, edatlara ise yardımcı sözcükler denilmektedir. En sık kullanılan edatlar: […]

Daha Fazla Oku

Fiilimsi (Eylemsi) Nedir?

Fiilden (eylemden) türeyen ancak tam olarak eylem bildirmeyen, fiillerin aldıkları zaman kiplerini ve kişi eklerini alamayan yalnızca “-ma, -me” gibi olumsuzluk eklerini alabilen sözcüklere “fiilimsi ya da eylemsi” denir. Zaten fiilimsi adı üzerine düşünüşürse, fiile benzeyen ancak tam olarak fiil olmayan manası anlaşılır. “Git-, sev-, çalış-” sözcükleri birer fiildir. Ancak “gitmeden, seven, çalışarak…” gibi sözcükler […]

Daha Fazla Oku

Sıfat (Ön Ad) Nedir?

Sıfat ya da ön ad; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden kelime türü. Sıfat ile nitelediği veya belirttiği ismin oluşturduğu kelime grubuna “sıfat tamlaması” denir. Sıfatlar genellikle diğer sıfatlardan veya isimlerden önce gelir. Varlıkları tarif eder, anlatıma zenginlik kazandırır ve çıkarılması […]

Daha Fazla Oku

Zamir (Adıl) Nedir?

Zamir veya adıl; bir cümle içerisinde varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün işlenleri yerine getirebilen isim soylu kelimedir; Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Türkçede herhangi bir kelimeyi direk zamir olarak adlandırmak yanlış olur, çünkü pek çok isim soylu kelime cümlede farklı görevlerde kullanılabilir; Şunu da çöpe atayım. (zamir) Şu ceket […]

Daha Fazla Oku

Fiil (Eylem) Nedir?

Fiil, iş ya da eylem varlıkların bir zaman ve mekan kapsamı dahilinde bulundukları her türlü hareket, durum, oluş ve kılışları bildiren sözcüklerdir; başla-, otur-, tut-, bak-, fırlat-, uç-, kaç-, bırak- gibi. Cümle içerisinde tek başlarına kullanılmazlar, fiiller incelendiğinde bağımsız sözcükler olmadıkları, cümle içinde ancak başka sözcüklerle, yani adlarla bağlantı kurarak bir ifade oluşturabildikleri görülür. Fiillerin […]

Daha Fazla Oku

İsim Tamlaması (Ad Tamlaması) Nedir?

İsimler; canlı veya cansız herhangi bir varlığı belirten, işaret eden sözcüklerdir. Ancak bazı durumlarda tek bir sözcük varlıkların anlamlarını karşılamakta zorlanır ve bir ad, başka bir ad ile anlam bağı kurarak kelime grubu oluşturur. Oluşturulan bu kelime grubunun anlam ilgisi, en az iki ismin bir araya gelerek kendi aralarında oluşturdukları anlam ilgisi isim – ad […]

Daha Fazla Oku

İsim (Ad) Nedir?

Varlıkların, düşüncelerin, kavramların veya çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklerdir. Türleri Varlıklara Verilişine Göre Özel İsim Bilinen tek bir varlığı işaret eden adlardır; İstanbul, Bursa, Türkiye, Yusuf, Hasan, Hüseyin gibi.. Özel adlar; kişi, şehir, ülke, hayvan, din, dergi, gazete, kurum ismi olabilir. Cins (Tür) İsimler Aynı türde olan varlıkları karşılayan adlardır. Özel isimde tek bir […]

Daha Fazla Oku