Ünlem (Nida) Nedir? (Ünlemin Özellikleri ve Kullanımı)

Ünlem veya nidâ; seviç, üzüntü, kızgınlık, korku ve şaşkınlık gibi duygularını belirten, tabiat seslerini yansıtan ya da bir kimseye seslenmek amacıyla kullanılan kelimelerdir. Tek başlarında kullanıldıklarında genellikle bir anlam ifade etmezle. Yazı dilinde ünlem cümlelerinin arkasına genellikle ünlem işareti (!) gelir. Ünlemlerin özellikleri Yansıma sözcükler de ünlem olabildiği gibi seslenmeye yarayan sözcükler de ünlem olurlar. […]

Daha fazla oku

Bağlaç Nedir? (Bağlaçların Çeşitleri ve Özellikleri)

Bağlaçlar; tek başına bir anlam ifade etmeyen ancak cümle içerisinde şekil ve anlam yönüyle bağıntılı cümleleri, aynı görevde kullanılan kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlayan, bağlandıkları sözcükler arasında anlam ilişkileri kurabilen sözcüklerdir. Bazı kaynaklarda Türkçede bağlaçların bulunmadığını ancak daha sonraki yıllarda yabancı dillerden bu sözcüklerin dile dâhil olduğunu belirtir ancak eski metinler incelendiğinde bağlaç ihtiyacının […]

Daha fazla oku

Zarf Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar yönünden niteleyen sözcüklerdir. Bir cümlede zarf, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl soruların cevaplarını veren kelimelerdir. Matematik sınavına iki hafta önce girdik. (Ne zaman girdik? İki hafta önce) Türkçede pek çok sıfat aynı zamanda […]

Daha fazla oku

Edat (İlgeç) Nedir? (Görevleri, Hâl Ekleri ve Kullanımı)

Edat veya ilgeç; farklı tür ve görevdeki sözcük ve kavramlar arasında anlam ilişkisi kurmaya yarayan yardımcı sözcüklerdir. Bir edatın anlam kazanabilmesi için bir cümle içerisinde kullanılması gerekir. Tek başına bir anlam ifade etmez. Edatlar cümle içerisindeki isim, sıfat ve zamirlerle bir edat grubu oluşturabilir. Bu bakımdan isim ve fiil gibi sözcüklere asıl sözcükler, edatlara ise […]

Daha fazla oku

Fiilimsi (Eylemsi) Nedir?

Fiilimsi ya da eylemsi, fiilden (eylemden) türeyen ancak tam olarak eylem bildirmeyen, yalnızca “-ma/-me” gibi olumsuzluk eklerini alabilen ancak fiillerin aldıkları zaman kipleri ve kişi eklerini alamayan sözcüklerdir. Örnek olarak; “gel-, ver-, otur-” sözcükleri birer fiildir ancak  “gelen, veren, gitmeden, oturan” gibi sözcükler her ne kadar fiile benzese de aslında tam olarak fiil değildir. Bu […]

Daha fazla oku

Sıfat (Ön Ad) Nedir?

Sıfat ya da ön ad; isim ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları, biçim, renk, sıra, konum ve bıraktığı izlenim gibi arklı yönlerden tanımlayan, tarif eden kelimelerdir. Sıfat ile nitelediği veya belirttiği ismin oluşturduğu kelime grubuna ise “sıfat tamlaması” denir. Küçük oda penceresinden içeriye hoş bahar kokuları geliyordu. (Küçük ve hoş kelimeleri bu cümlede sıfat […]

Daha fazla oku

Zamir (Adıl) Nedir?

Zamir veya adıl; bir cümle içerisinde varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün işlenleri yerine getirebilen isim soylu kelimedir; Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Türkçede herhangi bir kelimeyi direk zamir olarak adlandırmak yanlış olur, çünkü pek çok isim soylu kelime cümlede farklı görevlerde kullanılabilir; Şunu da çöpe atayım. (zamir) Şu ceket […]

Daha fazla oku

Fiil (Eylem) Nedir?

Fiil, iş ya da eylem varlıkların bir zaman ve mekan kapsamı dahilinde bulundukları her türlü hareket, durum, oluş ve kılışları bildiren sözcüklerdir; başla-, otur-, tut-, bak-, fırlat-, uç-, kaç, bırak-, gibi. Cümle içerisinde tek başlarına kullanılmazlar, fiiller incelendiğinde bağımsız sözcükler olmadıkları, cümle içinde ancak başka sözcüklerle, yani adlarla bağlantı kurarak bir ifade oluşturabildikleri görülür. Fiillerin […]

Daha fazla oku

İsim Tamlaması (Ad Tamlaması) Nedir? (Ad Tamlaması Türleri ve Örnekleri)

İsim, canlı ya da cansız herhangi bir varlığı niteleyen, işaret eden sözcüklerdir ancak bazı durumlarda tek bir sözcük varlıkların anlamlarını karşılamakta yetersiz kalır. Böyle durumlarda bir ad, başka bir ad ile anlam bağı kurarak kelime grubu oluşturur ve oluşturulan bu kelime grubunun anlam ilgisi, en az iki ismin bir araya gelerek kendi aralarında oluşturdukları anlam […]

Daha fazla oku

İsim (Ad) Nedir? (İsimlerin Özellikleri ve Türleri)

İsimler varlıkları nitelemek için kullanılan sözcüklerdir. Türleri Varlıklara Verilişine Göre Özel İsim Özel isimler bilinen bir tek varlığı işaret eder, kişi, şehir, ülke, hayvan, din, gazete ve kurum ismi olabilir; İstanbul, Bursa, Türkiye, Hürriyet, Yusuf, Hasan gibi. Cins (Tür) İsimler Cins isimler aynı türde olan varlıkları karşılar, özel isimde tek bir varlık kastedilirken cins isimle […]

Daha fazla oku