Hayvan Hücresi – Yapısı ve Özellikleri

Hayvan hücresi, hayvanların yapı ve dokularını oluşturan ökaryotik hücre tipidir. Diğer ökaryotlardan (özellikle bitki hücrelerinden) oldukça farklıdır; hücre duvarı ve kloroplastları yoktur, koful bulundururlar ancak diğer hücrelere oranda kofulları küçüktür. Hücre zarı esnek olduğundan hayvan hücreleri çeşitli şekillere girebilir, dışarıdan gelen maddeleri içine alabilir. Belirgin özellikleri; Hücre zarı, sitoplazma, çekirdek, senriyoller, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, […]

Daha Fazla Oku

Bitki Hücresi – Özellikleri ve Bölümleri

Bitki hücreleri ökaryotik hücre yapısına sahip canlılardır (bakın: ökaryot hücre). Ancak diğer ökaryotik organizmaların hücrelerinden farklılık gösteririler; hücre duvarı ve kloroplastları vardır ayrıca kofulları daha hayvan hücresine göre daha büyüktür. Belirgin özellikleri; Tonoplast ile çevrili büyük bir merkezi kofulun, hücre zarının hücre duvarına yaptığı basıncı (turgor) düzenler ve sitozol ile bitkinin öz suyu arasındaki moleküllerin […]

Daha Fazla Oku

Üreme Nedir?

Üreme, canlıların nesillerini devam ettirebilmesi ve kendine benzer canlılar meyana getirmesi sürecidir. Türün devamlılığını sağlar. Büyüme ve gelişmesini tamamlayan her canlı çoğalma yeteneğine sahip olur ve üreyerek kendi genlerini yavrularına aktarır. Canlılarda üreme eşeyli ve eşeysiz olman üzere iki şekilde gerçekleşir. Eşeyli üreme Eşeyli üremeye yavru hücreyi meydana getiren, dişi ve erkek olmak üzere iki […]

Daha Fazla Oku

Mayoz Bölünme Nedir?

Mayoz bölüne geçirerek üreme hücrelerini (gamet) oluşturan canlılar, eşeyli ürerler. Mayoz bölünme geçirecek olan hücreye üreme ana hücresi adı verilir. Bu hücre interfaz adı verilen uzun bir hazırlık evresinden sonra Mayoz I ve II olmak üzere iki evrede bölünmesini tamamlar ve bu bölünmeler sonucunda dört tane hücre oluşur. Bu hücrelere de farklılaşarak üreme hücrelerine dönüşür. […]

Daha Fazla Oku

Simbiyoz Nedir?

Simbiyoz kelimesi kök olarak Eski Yunanca’dan gelmekte olup “birlikte yaşamak” anlamıdadır. Simbiyotik yaşam iki farklı organizma arasında karşılıklı (mutualist) veya parazitik olmak üzere her türlü yakın ve uzun vadeli biyolojik etkileşimdir. Her biri simbiyot olarak adlandırılan bu organizmalar aynı veya farklı türlerden olabilir. Simbiyotik etkileşim türleri Mutualizm Mutualizm, birlikte yaşayan iki canlının da karşılıklı fayda […]

Daha Fazla Oku

Mitoz Bölünme Nedir?

Mitoz veya mitoz bölünme ökaryot hücrelerde gerçekleşir; tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda ise doku onarımını, yenilenmeyi, büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. Ayrıca çok hücreli canlıların bazıları mitozla eşeysiz ürer. Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücre döngüsü, çok uzun süren interfaz evresi […]

Daha Fazla Oku

Çekirdekçik Nedir?

Çekirdekçik ya da nükleolus, ökaryot hücrelerin çekirdeklerinin içinde bulunan zarsız bir yapıdır. Bakteriler, çekirdek içeren alyuvarlar ve sperm hücreleri dışında bütün canlı hücrelerde bulunan küresel bir cisimdir. Yapısının %10-20 kadarı RNA’dan, %70-80 kadarı proteinin oluşmaktadır. DNA çekirdekçiğin dışında olduğundan çekirdekçik yapısında bulunmaz. Protein kısmının bir bölümü enzim yapısına, çok daha büyük bir bölümü ise ribozomun […]

Daha Fazla Oku

İnsanlarda Kas Sistemi

Kaslar, iskeletin üzerini sararak vücuda şekil veren ve eklemlerle birlikte hareketi sağlayan yapılardır. Toplam vücut ağırlığının yarısını oluşturur ve kasılıp gevşeyebilen liflerden oluşurlar (bakın; miyofibriller). İnsanlarda yaptıkları işe göre büyüklüğü ve şekli değişen 600’den fazla kas vardır. Kas dokusu, uyaranlara tepki verebilme, uyarıları iletebilme, kasılabilme, uzayabilme ve esneyebilme gibi yeteneklere sahiptirler. Kasların Yapısı ve İşlevleri […]

Daha Fazla Oku

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar; çoğunlukla organ ve organ sistemi, organizasyon düzeyi gösteren animalia aleminin üyeleridir ve ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Çoğu üye hayat devresinin bir kısmında kendi kendine yer değiştirerek hareket ederler. Fotosentez yapamadıkları için besinlerini kendilerini üretemezler, heteretrof canlılardır. Genellikle avcı/toplayıcıdırlar besinlerini aktif olarak ararlar. Duyu organları, beyin ve vücudun bir ucunda toplanmış ağız ile, vücut […]

Daha Fazla Oku

Bitkiler Alemi

Bitkiler (Latince: Plantae); fotosentez yaparak inorganik maddelerden organik maddeler üreten, kloroplast içeren (tam parazit bitki türleri hariç), çok hücreli, hücre zarlarının üzerinde asıl maddesi selülozdan oluşan hücre çeperi bulunan, ökaryotik ve ototrof canlılardır. Bitkiler özellikle karasal yaşamın oksijen ve besin kaynağıdırlar. Bitkiler, toplaşık halide yaşarlar ve bir bölgede var olan bitkilerin bir bölgede bitki türlerinin […]

Daha Fazla Oku