Hastalık (Sayrılık) Nedir?

Hastalık ya da sayrılık, canlının beden ya da zihninde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve hücrelerde görev bozukluğuna yol açan anormal bir durumun adıdır; bu tür durumları yaşayan organizma ise hasta olarak adlandırılır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre “hastalık”, ” Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik […]

Daha fazla oku

Epidemiyoloji Nedir?

Epidemiyoloji, bir topluluktaki hastalık ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen sebepleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. Amacı; topluluğun dağlığını geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık verilerini toplamak, yorumlamak ve bu verileri işlemektir. Epidemiyoloji sözcüğü Eski Yunan dilinde “epi (üstüne, üzerine)” ve “demos (halk)” ve “logos(söz-söylev)” sözcüklerinden türetilmiştir. Bir bilim olarak epidemiyoloji, […]

Daha fazla oku

Homeostaz Nedir? (Vücut Denge Döngüsü)

Homeostaz, vücudun içinde ve çevresinde meydana gelen değişikliklere karşı iç dengesini kararlı bir şekilde korumasıdır. Bu dengeyi korumak için kan basıncı, doku sıvılarının ve kanın pH‘ı, vücut ısısı, kandaki glikoz ve kalsiyum miktarı gibi çeşitli değerlerin normal değerler içinde tutulması gerekir. Sinir sistemi ve endokrin bezler birlikte çalışarak bu dengeyi korur. Normal koşullarda yetişkin ve […]

Daha fazla oku

Endokrin Sistem Nedir? (Endokrin Sistem Bezleri, Özellikleri ve Hormonlar)

Hayatta kalmak ve yaşamın devamını sağlamak için insan dahil çok hücreli bir organizmanın, fizyolojik talepleri karşılamak ve çevresel zorlukları aşmak için doku, organ ve organ sistemleri arasında bir uyuma sahip olması gerekir. Endokrin sistem işte bu iç ve dış etkilere yanıt veren sistemi adıdır. Endokrin sistem; iç salgı bezleri, hormon üreten dokular, hormonlar ve reseptörlerden […]

Daha fazla oku

Sinir Sistemi Nedir? (Merkezi ve Çevresel Sinir Sistemi, Özellikleri)

Sinirler vücutta sinir sistemini oluşturan özelleşmiş hücrelerdir. Sinir hücreleri bir araya gelerek sinir dokuyu, dokular sinir sistemi organlarını ve organlar da bir araya gelerek sinir sistemini meydana getirir. Sinir sistemi vücutta dışarıdan gelen uyarıları alıp uyarılara karşı uygun cevaplar oluşturma görevini yerine getirir. İnsanlarda sinir sistemi merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki ayrı […]

Daha fazla oku

Duyu Organı Nedir? (Duyu Organlarımız ve Temel İşlevleri)

Duyu organı, çevremizde gerçekleşen fiziksel ve kimyasal uyarıları alarak, sinirler arayıcılığıyla beyindeki gerekli merkezlere taşıyan, bilginin beyin tarafından işlenmesini sağlayan organlardır. Duyu organları ve genel görevleri; Görme organı (latince; organum visus): Görmemizi sağlayan organdır. İşitme ve denge organı (latince; organum vestibulocochleare): İşitme ve denge ile ilgili duyuları almamızı sağlar. Dokunma/Hissetme organı (latince; organum tatctus): Isı, […]

Daha fazla oku

Mikrobiyoloji Nedir? (Mikrobiyolojinin Alt Dalları)

Mikrobiyoloji sözcük olarak Mikro; gözle görülemeyecek kadar küçük şey, -biyo; canlı ve -loji; bilim kelimelerinin bir araya gelmesiyle türetilmiştir. Temelde mikroorganizmaları inceleyen biyolojik bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların çeşitliliği ve evrimi, toprak, su insan ve hayvan vücudu ve bitkilerde gerçekleşen mikroorganizma faaliyetleri ile ilgilenir. Mikroorganizmalar, tek hücreli ve çıplak göz ile baktığımızda değil mikroskop ile görüntülenebilen […]

Daha fazla oku

Mikroorganizma Nedir? (Mikroorganizmaların Genel Özellikleri)

Mikroorganizmalar, genellikle gelişme, enerji üretimi, çoğalma gibi yaşamsal faaliyetlerini tek başlarına gerçekleştirebilen tek hücreli ve sadece mikroskop ortamında görüntülenebilen çok küçük yapılı canlılardır. Çok küçük canlılar oldukları için boyutlarını ifade ederken funguslar, protozoa ve algler için mikrometre (µm), virüsler için ise daha küçük bir birim olan nanometre (nm) kullanılır. Işık mikroskobu ile mikrometre boyutlu canlılar […]

Daha fazla oku

Bakteri Nedir? (Bakterilerin Genel Özellikleri)

Bakteriler çekirdek zarı ve hiçbir organeli olmayan prokaryotik hücre yapısına sahip tek hücreli canlılardır. Bakterileri çıplak gözle baktığımızda göremeyiz sadece mikroskop altında görebiliriz. Hemen hemen tüm doğal ortamlarda bulunan bakterilerin sayıları milyarları bulabilir; bir gram bahçe toprağında milyarlarca, bir damla tükürükte ise milyonlarca bakteri vardır. Bakteriler ilk kez 1680 yılında Hollandalı bir kumaş tüccarı olan Atonie […]

Daha fazla oku

İnorganik Nedir? (İnorganik Maddelerin Yapısı ve Özellikleri)

Madde ya da özdek; duyu organlarımız vasıtasıyla algılayabildiğimiz, uzayda yer kaplayan, belirli bir kütlesi olan tanecikli yapılardır. Etrafınıza baktığınızda görebileceğiniz; masa, sandalye, araba ta da bu yazıyı okumanızı sağlayan bilgisayar ekranı, bu yazıyı yazmak için kullanılan bilgisayar klavyesi ve hatta siz, kendiniz de bir maddesiniz (Bakın: Madde Nedir?). Maddeler inorganik ve organik maddeler olmak üzere […]

Daha fazla oku