İnorganik Nedir? (İnorganik Maddelerin Özellikleri)

Madde ya da özdek; duyu organlarımız vasıtasıyla algılayabildiğimiz, uzayda yer kaplayan, belirli bir kütlesi olan tanecikli yapılardır. Etrafınıza baktığınızda görebileceğiniz; masa, sandalye, araba ta da bu yazıyı okumanızı sağlayan bilgisayar ekranı, bu yazıyı yazmak için kullanılan bilgisayar klavyesi ve hatta siz, kendiniz de bir maddesiniz (Bakın: Madde Nedir?). Maddeler inorganik ve organik maddeler olmak üzere […]

Daha fazla oku

Sinir Hücresi (Nöron) Nedir? (Yapısı, Özellikleri ve Çeşitleri)

Sinir Hücresi Sözlükte; 1 . Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet. Sinir Hücresi (Nöron) Yapısı ve Görevi Hücre, doku, organ ve bunların organizasyonuyla sinir sistemi oluşur. Sinir hücreleri bir araya gelerek sinir dokuyu, sinir dokular sinir sistemi organlarını ve organlar da bir araya gelerek sinir […]

Daha fazla oku

Erozyon (Aşınım) Nedir?

Erozyon ya da aşınım; toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayıdır. Doğal erozyon uzun yıllar içinde oluşurken, insan müdahalesi olmamış alanlarda ana maddeden toprak oluşumuna eşit ya da daha az bir hızla oluşur. Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp […]

Daha fazla oku

İklim Değişikliği Nedir?

Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden tekrar uzaya yansır. Atmosfer, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit gibi gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Böylelikle yeryüzündeki ortalama sıcaklık, birçok canlının hayatını sürdürmesine imkan verecek bir ısı düzeyini  (15°C) yakalar. Eğer sera gazları olmasaydı, […]

Daha fazla oku

Asit Yağmuru Nedir?

Endüstri, enerji ve fosil yakıt tüketimi gibi faaliyetlerin sonucunda atmosfere kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazları yayılır ve bu gazlar kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilir. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarlar ile yağış olarak düşerler. Asit yağmurları, asidik kimyasal maddelerin yağmur, kar, sis, çiy veya kuru […]

Daha fazla oku

Ekosistem Nedir?

Çevreye bakıldığında veya incelendiğinde karada, suda ya da havada yaşayan canlıları görürüz. Canlıların yeryüzünde yaşadığı bu alan biyosfer olarak adlandırılır. Biyosferdeki yaşama birliklerinde ise popülasyon, komünite ve ekosistem yer alır. Popülasyon; Belirli bir bölgede yaşayan ve aynı tür canlılardan oluşan topluluktur. Bunlara örnek olarak; Toros Dağları’nda bulunan sedir ağaçları ya da Van Gölü’nde yaşayan inci […]

Daha fazla oku

Hayvan Hücresi – Yapısı ve Özellikleri

Hayvan hücresi, hayvanların yapı ve dokularını oluşturan ökaryotik hücre tipidir. Diğer ökaryotlardan (özellikle bitki hücrelerinden) oldukça farklıdır; hücre duvarı ve kloroplastları yoktur, koful bulundururlar ancak diğer hücrelere oranda kofulları küçüktür. Hücre zarı esnek olduğundan hayvan hücreleri çeşitli şekillere girebilir, dışarıdan gelen maddeleri içine alabilir. Belirgin özellikleri; Hücre zarı, sitoplazma, çekirdek, senriyoller, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, […]

Daha fazla oku

Bitki Hücresi – Özellikleri ve Bölümleri

Bitki hücreleri ökaryotik hücre yapısına sahip canlılardır (bakın: ökaryot hücre). Ancak diğer ökaryotik organizmaların hücrelerinden farklılık gösteririler; hücre duvarı ve kloroplastları vardır ayrıca kofulları daha hayvan hücresine göre daha büyüktür. Belirgin özellikleri; Tonoplast ile çevrili büyük bir merkezi kofulun, hücre zarının hücre duvarına yaptığı basıncı (turgor) düzenler ve sitozol ile bitkinin öz suyu arasındaki moleküllerin […]

Daha fazla oku

Üreme Nedir?

Üreme, canlıların nesillerini devam ettirebilmesi ve kendine benzer canlılar meyana getirmesi sürecidir. Türün devamlılığını sağlar. Büyüme ve gelişmesini tamamlayan her canlı çoğalma yeteneğine sahip olur ve üreyerek kendi genlerini yavrularına aktarır. Canlılarda üreme eşeyli ve eşeysiz olman üzere iki şekilde gerçekleşir. Eşeyli üreme Eşeyli üremeye yavru hücreyi meydana getiren, dişi ve erkek olmak üzere iki […]

Daha fazla oku

Mayoz Bölünme Nedir?

Mayoz bölüne geçirerek üreme hücrelerini (gamet) oluşturan canlılar, eşeyli ürerler. Mayoz bölünme geçirecek olan hücreye üreme ana hücresi adı verilir. Bu hücre interfaz adı verilen uzun bir hazırlık evresinden sonra Mayoz I ve II olmak üzere iki evrede bölünmesini tamamlar ve bu bölünmeler sonucunda dört tane hücre oluşur. Bu hücrelere de farklılaşarak üreme hücrelerine dönüşür. […]

Daha fazla oku