Abdülmecid Han

Sultan I. Abdülmecid, 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesi, II. Mahmud’un Bezmialem Sultan’dan olan oğludur. 25 Nisan 1823 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Temmuz 1839 tarihinde babasının ölümünden sonra 17 yaşındayken padişah olmuştur. Yaşamı Batı kültürüyle yetiştiği, iyi derecede Fransızca konuştuğu, batı müziğinden hoşlandığı ve babası II. Mahmud gibi yenilik yanlısı olduğu bilinir. Tahta çıkışı(1839) Babası […]

Daha fazla oku

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul, Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey; 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Yaşamı Ertuğrul  Bey’in kimliği ve hayatı hakkında bilinenlerin bir çoğu geç dönemlerde kaleme alınmış eserlere dayanır. Kendisiyle çağdaş olan Bizans tarihçilerinin eserlerinde Ertuğrul Gazi’nin ismine rastlanmaz. Hayatına dair bilgiler ancak 15. yüzyıl başlarında yazılmaya […]

Daha fazla oku

Çelebi Mehmed (I. Mehmed) Kimdir?

I. Mehmed veya Çelebi Mehmed beşinci Osmanlı padişahıdır ve 8 yıl tahtta kalmıştır. Tarihî kaynaklarda ismi, Mehmed isimli diğer padişahlar gibi, Muhammed şeklinde geçer. Babası I. Bayezid, annesi cariye olan Devlet Hatun’dur. Yaşamı Bursa’da 1389 yılında dünyaya geldiği bilinmekle beraber, doğum tarihini 1379, 1382, 1386, 1389, 1390, 1391 olarak gösteren farklı kaynaklar vardır ve tarihçiler […]

Daha fazla oku

İbnülemin Mahmut Kemal İnal

İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Türk yazar, tarihçi, edebiyat tarihçisi, müzeci ve mutasavvıf. Osmanlı Devleti’ne 33 yıl boyunca çeşitli görevlerde hizmet eden İbnülemin, II. Abdülhamit devrinde Yıldız Sarayı arşivinde görev yapmış ve cumhuriyet devrinde ise arşivin tasnif edilerek Başbakanlığa devredilmesine başkanlık etmiştir. 1913 yılında Süleymaniye Camii külliyesinde “Evkaf-ı İslâmiye Müzesi” adıyla kurulan Türk ve İslâm Eserleri […]

Daha fazla oku

İbrahim Edhem Paşa

İbrahim Edhem Paşa, 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı Devleti’ne 5 Şubat 1877 – 11 Ocak 1878 yılları arasında sadrazamlık, hükûmet nazırlığı, Şura-yı Devlet reisliği ve büyükelçilik gibi birçok yüksek kademe görevlerde hizmet vermiş bir devlet adamıdır. Yaşamı 1818 yılında Rum kökenli bir ailede doğduğuna inanılan İbrahim Edhem Paşa çocukluğunda, 1822’de Sakız Adasında patlak veren isyanlar ve çatışmalar […]

Daha fazla oku

Yıldırım Bayezid (I. Bayezid) Kimdir?

I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid; 13 yıl tahtta kalmış, dördüncü Osmanlı padişahı. 1389’dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun’dur. Yaşamı Cesâreti ve gözü pekliğiyle ün yaptığından kendisine “Yıldırım” lakabı verilmiştir. Adâleti çok meşhurdu. Hergün belirli bir zamanda herkesin kendisini görebileceği bir yere gelir ve dört bir yandan gelen […]

Daha fazla oku

Murad Hüdavendigâr (I. Murad) Kimdir?

I. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr veya Murad Bey Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun’dur. Babası Orhan Gazi döneminde 95.000 km² olan devlet toprakları onun döneminde yaklaşık 500.000 km² kadar genişlemiştir. “Hükümdar, bey” anlamına gelen hüdavendigâr unvanı verilmiştir. Tuğrası Sultan Murad bin Orhan olarak istiflenmiştir. Bazı kitabelerde Melikû’l-Âdil İl Gazi es-Sultan Giyâsû’d-Dünya ve’d-Din […]

Daha fazla oku

Orhan Gazi (I.Orhan) Kimdir?

Orhan Gazi ya da Orhan Bey olarak da tanınır.  1281-1362 yılları arasında yaşamını sürdürmüş, babası Osman Bey’in ölümünden sonra 1326-1359 yılları arasında Osmanlı Beyliğine beylik yapmıştır.  Beyliğin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun’un oğludur. Sarışın, uzun boylu, mavi gözlü ve merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Yaşamı Yaşamını konu alan kaynaklara göre 1277-1288 yılları arasında doğmuş, […]

Daha fazla oku

Osman Gazi (I. Osman) Kimdir?

I. Osman ya da Osman Gazi; 1258 yılında doğmuş, babası Ertuğrul Bey‘in ölümünün ardından obasının başına geçip Söğüt, Bilecik’te daha sonra bir İmparatorluk halini alacak olan Osmanlı Beyliğini kurmuş ve 1326 yılında ölümüne kadar yönetmiştir. Annesi Halime (Haime) Hatundur. Yaşamı Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen 1258 yılında Söğüt’te doğduğu düşünülmektedir. Bey olması İlk […]

Daha fazla oku

Ziya Paşa

Ziya Paşa, doğum adıyla Abdülhamid Ziyâeddin, Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair. Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılın en önemli devlet adamlarından birisidir ve Tanzimat edebiyatının en fazla eser veren yazarlarındandır. Şinasi ve Namık Kemal ile birlikte “batılılaşma” kavramını ilk defa ortaya atan Osmanlı aydınları arasında yer alır. 1825’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta […]

Daha fazla oku