Ziya Gökalp: Türk Milliyetçiliğinin Mimarı (1876-1924) (Yaşamı, Düşünceleri ve Önemli Eserleri)

Ziya Gökalp (1876-1924), Türk yazar, şair, sosyolog, düşünür ve siyasetçidir. Modern Türkçülüğün önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. Hem edebi eserleri hem de fikirlerinin toplumsal ve kültürel etkisi nedeniyle Türk modernleşmesi ve milliyetçiliği üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Hayatı ve Eğitimi 23 Mart 1876’da Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde doğdu. Babası bir öğretmen ve hafızdı. İstanbul […]

Daha fazla oku

Émile Durkheim (1858-1917) Kimdir? (Yaşamı, Düşünceleri ve Eserleri)

Émile Durkheim (1858-1917), Fransız bir sosyolog, modern sosyolojinin kurucularından biridir. Toplumsal düzenin ve toplumun işleyişinin sistematik bir şekilde incelenmesi gerektiğini savunmuş ve sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.  Bazı önemli çalışmaları ve düşünceleri: Sosyal Dayanışma: Toplumsal dayanışma kavramını geliştirmiş ve toplumun bir arada tutunmasının temel nedenlerini açıklamıştır. İki ana türü tanımlamıştır: “mekanik […]

Daha fazla oku

Max Weber (1864-1920) Kimdir? (Yaşamı, Düşünceleri ve Eserleri)

Max Weber (Karl Emil Maximilian Weber), 21 Nisan 1864 tarihinde Almanya’nın Erfurt şehrinde doğan ve 14 Haziran 1920’de Almanya’nın Münih şehrinde hayatını kaybeden ünlü Alman sosyolog, ekonomist ve siyaset bilimcidir.  Weber, modern sosyolojinin kurucularından biri olarak kabul edilir ve sosyal bilimler alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Max Weber’in önemli düşünceleri ve çalışmaları: Bürokrasi Teorisi: Bürokrasinin (resmi […]

Daha fazla oku

Sultan Ahmed (I. Ahmed) Kimdir?

I. Ahmed ya da Sultan Ahmed, 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesidir. Osmanlı İmparatorluğu’na 1603-1617 yılları arasında 14 yıl hükmetmiştir. 1590 yılında İstanbul’da doğmuş 1617 yılında vefat etmiştir. Babası III. Mehmed, annesi Handan Sultan’dır. Sultan Ahmed, devlet yönetiminde aktif bir rol almış, iyi eğitim almış ve kültürlü bir padişahtır. Ayrıca, edebiyat, müzik ve resim […]

Daha fazla oku

Sultan Üçüncü Mehmed (III. Mehmed) Kimdir?

III. Mehmed ya da Sultan Üçüncü Mehmed, 13. Osmanlı padişahı ve 92. İslam halifesidir. Sancağa giden son, I. Süleyman‘dan 30 yıl sonra sefere çıkan ilk padişahtır. Sultan III. Mehmed, Osmanlı İmparatorluğu’na 1595’den 1603 yılındaki ölümüne kadar hükmetmiştir. Tahta çıkar çıkmaz Avusturya ve Eflak sorunlarıyla ilgilendi. Avusturya kuvvetleri Estergon Kalesi’ni kuşatırken, Osmanlı kuvvetleri de Eflak Prensi […]

Daha fazla oku

Sultan Üçüncü Murad (III. Murad) Kimdir?

1574’tan 1595 yılında ölünceye kadar Osmanlı İmparatorluğu hükümdarı olan Sultan III. Murad ya da Sultan Üçüncü Murad, II. Selim‘in oğlu ve Kanuni Sultan Süleyman‘ın torunudur. 1574 yılında babası II. Selim’in ölmesi üzerine tahta çıkan III. Murad 12. Osmanlı padişahı ve 91. İslam halifesidir. Saltanatı sırasında Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlara ulaşmıştır. Ancak devletteki yozlaşma yine saltanatı […]

Daha fazla oku

II. Selim (Sarı Selim) Kimdir?

II. Selim ya da Sarı Selim, 1566’dan 1574’e kadar hüküm sürmüş, Osmanlı İmparatorluğu’nun 11. padişahı ve 90. İslam halifesidir. 1524’te Amasya’da doğmuştur. Babası Kanuni Sultan Süleyman annesi de gözdesi Hürrem Sultan’dır. Sultan II. Selim, babası Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 yılında ölümü üzerine İmparatorluk tahtına oturdu. Selim, Süleyman’ın en büyük oğlu değildi ancak kardeşleri arasında en […]

Daha fazla oku

Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) Kimdir?

I. Süleyman ya da Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı ve 89. İslam halifesidir. Adaletli yönetimine atfen “Kanuni” lakabıyla tanınır. Sultana Süleyman babası Yavuz Sultan Selim‘in ölümü üzerine 1520 yılında çıktığı tahtta 1566’da ölümüne kadar yaklaşık 46 yıl boyunca hükümdarlık yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman toplamda 13 kez sefere çıkmış ve saltanatının toplam 10 yıl […]

Daha fazla oku

Yavuz Sultan Selim (I. Selim) Kimdir? (Yaşamı ve Savaşları)

I. Selim ya da Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1512’den 1520’ye kadar, yaklaşık dokuz yıl hüküm süren padişahıdır. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Yavuz Sultan Selim, tahtı devraldığında 2.092.000 km² olan Osmanlı topraklarını tahtta kaldığı süre boyunca 3 kat büyütmüştür (6.557.000 km²). Padişahlığı döneminde Anadolu’da birlik sağlanmış, Memlûk Devleti’ne son verilmiş, İpek ve Baharat […]

Daha fazla oku

II. Bayezid (İkinci Bayezid) Kimdir?

II. Bayezid ya da İkinci Bayezid, II. Mehmed‘in(Fatih Sultan Mehmed) oğlu olan ve babasının ölümü üzerine 1481 yılında tahta çıkan sekizinci Osmanlı Padişahıdır. Sultan II. Bayezid, Osmanlı İmparatorluğu’nda savaş ve fetihleriyle değil, ticaret ve kültürü geliştirme çabalarıyla tanınır. II. Bayezid, başta Venedik ve Fransa olmak üzere Avrupalı güçlerle diplomatik ilişkiler kurmuş, ticareti kolaylaştırmak için yolların […]

Daha fazla oku