Peptit bağı, iki amino asit arasında oluşan kovalent bir kimyasal bağdır. Amino asitler, proteinlerin yapı taşlarıdır ve her bir amino asit, merkezi bir alfa karbon atomuna bağlı olan bir amino grubu (NH2), bir karboksil grubu (COOH), bir hidrojen atomu (H) ve bir yan zincir (R grubu) içerir.

Peptit bağı, bir amino asidin amino grubunun, diğer amino asidin karboksil grubu ile reaksiyona girerek ortaya çıkar. Bu reaksiyon sırasında, bir su (H2O) molekülü serbest kalır. Peptit bağları, N-terminus ve C-terminus olarak adlandırılan iki ucu olan bir polipeptit zinciri oluşturur.

Peptit bağının kimyasal yapısı, bir karbon (C) atomunun biraz olumsuz yüklü oksijen (O) atomuna bağlanması ve aynı zamanda bir azot (N) atomunun bir hidrojen (H) atomuna bağlanmasıyla oluşan çift bağa benzeyen bir yapıdır. Bu çift bağın varlığı, peptit bağını kısmen sabit ve düzlemsel bir yapı haline getirir.

Proteinler, hücrelerde birçok önemli işlevi yerine getiren karmaşık yapıda moleküllerdir. Bu işlevler, enzimlerin katalizörleri olarak işlev görmesi, hücre yapılarının desteklenmesi, hücre sinyallemesine katkı sağlaması ve birçok biyokimyasal reaksiyonda rol oynaması gibi çeşitli süreçleri içerir. Bu nedenle peptit bağı, proteinlerin temel yapı taşları olan amino asitlerin birleştirilmesini mümkün kılarak hayati bir öneme sahiptir.

Peptit bağının özellikleri

Peptit bağı, proteinlerin temel yapı taşı olan amino asitlerin birleştirilmesini sağlayan kovalent bir kimyasal bağdır. Peptit bağının temel özellikleri şunlardır:

  1. Kovalent Bağ: Peptit bağı, amino asitler arasında güçlü bir kovalent bağdır. Bu bağ, iki amino asit arasındaki karboksil grubu (COOH) ve amino grubu (NH2) arasında oluşur.
  2. Amino Asitlerin Reaksiyonu: Peptit bağı, bir amino asidin amino grubunun, diğer amino asidin karboksil grubu ile reaksiyona girmesiyle meydana gelir. Bu reaksiyon sırasında, bir su (H2O) molekülü serbest kalır. Bu nedenle peptit bağı oluşumu, bir kondensasyon reaksiyonu olarak adlandırılır.
  3. N-terminali ve C-terminali: Peptit bağı, polipeptit zincirindeki iki ucu belirler. Bir amino asitin amino grubu ile başlayan uca “N-terminali adı verilirken, diğer amino asitin karboksil grubu ile sonlanan uca “C-terminali” adı verilir.
  4. Düzlemsel Yapı: Peptit bağı, çift bağa benzeyen bir yapıya sahiptir ve kısmen sabit ve düzlemsel bir yapı oluşturur. Bu düzlemsel yapı, polipeptit zincirinin şeklini belirler ve proteinin üç boyutlu yapılanmasında önemli bir rol oynar.
  5. Karakteristik Uzunluk: Tipik olarak, peptit bağı yaklaşık 1.3-1.5 angstrom (Ångström birimi kısaca Å olarak gösterilir ve 10−10 m’ye eşittir.) uzunluğundadır. Bu uzunluk, amino asitlerin peptit bağı aracılığıyla birleştirilmesiyle polipeptit zincirinin oluşmasını sağlar.
  6. Esneklik: Peptit bağı, serbest bir dönme hareketine izin verir, bu da polipeptit zincirinin çeşitli konformasyonlarına geçebilmesini sağlar ve proteinin üç boyutlu şeklinin oluşumuna katkıda bulunur.

Peptit bağları, proteinlerin yanı sıra polipeptitler, peptitler ve diğer biyolojik bileşiklerin oluşumunda da önemli bir rol oynar. Bu bağların özellikleri, proteinlerin şekil ve işlevlerini belirleyen önemli bir faktördür. Ayrıca, peptit bağları, biyolojik süreçlerde enzimlerin katalitik etkinliklerine ve diğer protein-protein etkileşimlerine de katkı sağlar.

Peptit bağı çeşitleri

Peptit bağları, proteinlerin temel yapı taşlarını oluşturur ve çeşitli çevrimler ve düzenlemelerle farklı şekillerde oluşabilir. Peptit bağlarının iki temel çeşidi vardır:

  • Amid Bağı (Tek Peptit Bağı): Amid bağı, bir amino asidin karboksil grubunun, diğer amino asidin amino grubu ile reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Bu reaksiyon sırasında bir su molekülü serbest kalır ve amino asitler arasında kovalent bir bağ oluşur. Peptit bağının amidi bağı olarak adlandırılmasının nedeni, bağın kimyasal yapısının amid grubuna benzemesidir.

Amino Asit 1 -COOH + H2O + NH2- Amino Asit 2
————————->
Peptit Bağı (Amid Bağı)

  • Disülfit Bağı (Kistik Bağ): Disülfit bağı, iki kistik asit tarafından oluşturulan özel bir bağdır. Kistik asit, iki tiyol grubuna (SH) sahip olan amino asittir. İki kistik asit yan yana gelerek tiyol grupları arasında oksitlenme reaksiyonuna girer ve disülfit bağı oluşturur. Bu bağ, proteinlerin üç boyutlu şekillerini stabilize eder ve disülfit köprüleri olarak da bilinir.

Amino Asit (Kistik Asit) 1 -SH + -SH Amino Asit (Kistik Asit) 2
————————->
Disülfit Bağı

Amid bağı, proteinlerin temel yapısını oluşturan peptit zincirlerini meydana getirirken, disülfit bağı proteinlerin üç boyutlu yapılarını stabil hale getirir ve proteinin fonksiyonunu etkileyen şekillerin oluşmasına katkıda bulunur. Her iki peptit bağı türü de proteinlerin işlevini, şekil değişikliklerini ve biyolojik aktivitelerini belirleyen önemli bir rol oynar.


Konuyla ilgili;

Dış bağlantıları;