Fonetik bir ses bilim dalıdır ve sesleri inceler. Seslerin fiziksel özellikleri, üretimi, iletimi ve algılanması ile ilgilenir. Dilin konuşma yoluyla nasıl üretildiğini, seslerin nasıl oluşturulduğunu ve insanlar arasındaki iletişimde seslerin nasıl algılandığını araştırır.

Genellikle seslerin fiziksel özelliklerini incelediği iki ana kola ayrılır:

  1. Artiküler Fonetik (Artikülasyon Fonetik): Bu dal, konuşan kişinin sesleri nasıl ürettiğini ve seslerin fiziksel özelliklerini inceler. Dilin anatomik ve fizyolojik yönleri, seslerin ağız içindeki hareketleri ve konuşma organları bu alanın içindedir.
  2. Akozal (Akustik) Fonetik: Bu dal, ses dalgalarının nasıl oluştuğu, iletimi ve alıcı tarafından nasıl algılandığı gibi sesin fiziksel özellikleriyle ilgilenir. Ses dalgalarının frekansı, yoğunluğu, süresi gibi konular bu alana dahildir.

Fonetik, dilbilimciler ve konuşma terapistleri gibi profesyoneller için önemlidir ve dilin ses yönünü anlamak, dil öğrenme süreçlerini ve konuşma bozukluklarını ele almada yardımcı olabilir.