Element kelimesi Almanca element “öge, unsur, kimyada element” sözcüğünden gelir. Sözcük Almancaya ise Latince aynı anlamlara gelen “elementum” sözcüğünden geçmiştir.

Element aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollar kullanılarak farklı maddelere ayrılamayan, saf maddelerdir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomları arasındaki uzaklık aynıdır. Aynı element kullanılarak üretilen farklı maddeler aynı cins atomlardan oluşur. (Kömür ve elmas elementi atomlarından oluşur ancak dizilişleri farklıdır.) Varlıkların tümü elementlerden oluşmuştur.

Elementlerin keşfi, tarih boyunca insanların doğal dünyayı anlamak için yaptıkları gözlemlere dayanır. Elementlerin bilinen keşif süreçleri şunlardır:

 1. Antik Dönemler: Bazı elementler, antik dönemlerde doğal halleriyle keşfedildi. Altın, bakır, demir, gümüş ve kurşun gibi bazı metaller, Mısırlılar, Mezopotamyalılar, Yunanlılar ve diğer eski medeniyetler tarafından çeşitli uygulamalarda kullanıldı.
 2. Alkimya Dönemi: Ortaçağda alkimistler, metalleri dönüştürme (transmutasyon) ve ölümsüzlük iksiri elde etme amacıyla çalışmalar yaptılar. Bu dönemde bazı elementlerin ve bileşiklerin özellikleri daha iyi anlaşıldı.
 3. Modern Dönem: 18. ve 19. yüzyılda kimya biliminin gelişmesiyle birlikte elementlerin keşfi hız kazandı. Örneğin, Dimitri Mendeleev’in 1869 yılında periyodik tabloyu oluşturması ve elementlerin düzenli bir yapıda sınıflandırılması, yeni elementlerin keşfedilmesine ve kimya biliminin ilerlemesine katkı sağladı.
 4. Yeni Elementlerin Keşfi: 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında, bilim insanları yeni elementleri keşfetmeye başladılar. Örneğin, 1898’de Marie Curie ve Pierre Curie, radyum ve polonyum elementlerini keşfettiler. Aynı dönemde, Sir William Ramsay ve meslektaşları, asal gazları keşfettiler ve kimyasal reaksiyonlarla tespit edilemeyen yeni elementleri izole ettiler.
 5. Sentetik Elementlerin Keşfi: 20. yüzyılın ortalarından itibaren, nükleer fizik ve yüksek enerji fiziğindeki ilerlemeler sayesinde sentetik elementlerin üretimi ve keşfi gerçekleştirildi. Nükleer reaktörlerde veya parçacık hızlandırıcılarında sentetik elementler sentezlendi ve tanımlandı.

Bugün, periyodik tabloda 118 element tanınmaktadır. Bu elementler, doğal olarak bulunabilenlerin yanı sıra laboratuvarlarda sentetik olarak üretilenlerdir. Elementlerin keşfi ve anlaşılması, kimyanın gelişiminde önemli bir rol oynamış ve bilim ve teknolojide büyük ilerlemelere yol açmıştır.

Elementlerin Genel Özellikleri

Elementler, kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından benzer özelliklere sahip saf kimyasal maddelerdir. Bir element, atom numarası olarak adlandırılan çekirdekteki proton sayısı ile tanımlanır ve periyodik tabloda benzer özelliklere sahip diğer elementlerle gruplandırılır. İşte elementlerin genel özellikleri:

 1. Atom Yapısı: Bir element, tüm atomlarının çekirdeğinde aynı sayıda protona sahip olan temel bir yapı taşıdır. Protonlar, atomun pozitif yüklü parçacıklarıdır ve atom numarasını belirler. Aynı elementin atomları, atom numarası dışında aynı sayıda elektron ve nötron içerebilir.
 2. Periyodik Tabloda Sınıflandırma: Elementler, periyodik tabloda benzer özelliklere sahip elementlerle aynı gruplarda ve sıralarda düzenlenir. Periyodik tablo, elementlerin düzenli bir yapıda sınıflandırıldığı bir araçtır ve kimyasal ve fiziksel davranışlarını anlamak için önemlidir.
 3. Fiziksel Durum: Elementler farklı sıcaklık ve basınç koşullarında katı, sıvı veya gaz halinde olabilirler. Örneğin, oksijen gazı (O2) ve hidrojen gazı (H2) gibi elementler gaz hali içinde bulunurken, demir (Fe) ve altın (Au) gibi elementler katı haldedir.
 4. Kimyasal Özellikler: Her elementin kendine özgü kimyasal özellikleri vardır. Atomun elektron dizilimine ve yarı dolu veya dolu enerji seviyelerine bağlı olarak elementler, kimyasal reaksiyonlara ve diğer elementlerle etkileşimlere farklı tepkiler gösterebilir.
 5. Atom Ağırlığı ve Kütle: Bir elementin atom ağırlığı, o elementin bir atomunun kütlesi olarak ifade edilir. Atom kütlesi, protonların ve nötronların toplam kütlesini ifade ederken, elektronların kütlesinin küçük olduğu düşünülür.
 6. Doğal ve Sentetik Elementler: Doğada bulunan elementler, doğal elementler olarak adlandırılırken, laboratuvarlarda yapay yollarla üretilen elementler sentetik elementler olarak adlandırılır.

Her elementin kendine özgü özellikleri, kimya ve malzeme bilimlerinde önemli uygulamaları olan birçok farklı madde ve bileşiğin oluşumuna katkıda bulunur. Elementler, yaşamın temel yapı taşlarından olan organik moleküllerin yanı sıra, metaller, seramikler, plastikler ve daha birçok malzemenin yapısında da yer alır. Bu nedenle, elementlerin özellikleri ve etkileşimleri, bilim ve teknolojinin birçok alanında araştırma ve uygulamalar için temel oluşturur.

Elementlerin Yapısı

Elementler, kimyasal özellikleri bakımından benzer olan atomlardan oluşur. Bir elementin temel yapısı, atomlarının içerdiği atom altı parçacıklar ve bunların düzenlenmesiyle belirlenir. Bir atom, çekirdek ve çekirdek etrafında dönen elektronlardan oluşur. İşte elementlerin temel yapısı:

 1. Çekirdek: Atomun merkezinde bulunan ve protonlar ile nötronlardan oluşan pozitif yüklü bir bölgedir. Protonlar, atomun temel yük taşıyıcısıdır ve atomun kimyasal davranışını belirlerken, nötronlar, çekirdeği bir arada tutan nötr yüklü parçacıklardır.
 2. Protonlar: Çekirdekte bulunan, pozitif yüklü temel parçacıklardır ve atomun çekirdeğini oluşturan temel yapı taşlarıdır. Bir elementin atom numarası, çekirdekteki proton sayısıdır ve o elementi diğer elementlerden ayırt eder.
 3. Nötronlar: Çekirdekte bulunan, nötr (yani yüksüz) temel parçacıklardır ve protonlar gibi çekirdeği bir arada tutarlar. Nötronların varlığı, atomun çekirdeğinin pozitif yükünü dengeleyerek atomun stabil olmasını sağlar.
 4. Elektronlar: Çekirdek etrafında dönen, negatif yüklü temel parçacıklardır. Elektronlar, atomun çekirdeği ile elektriksel olarak dengelidir ve atomun çekirdeği etrafındaki yörüngelerde hareket ederler.

Elektronların yörüngeleri, enerji seviyeleri olarak adlandırılır ve elektronların kimyasal davranışını belirleyen temel faktörlerden biridir. Elektronlar, enerji seviyeleri arasında geçiş yaparak ışık emisyonu veya emilimine neden olur, bu da atomun spektral çizgilerini oluşturur.

Periyodik tabloda elementler, artan atom numarasına göre sıralanır ve benzer kimyasal özelliklere sahip elementler aynı gruplarda bulunur. Her elementin atomları, belirli bir elementin kimyasal özelliklerini ve reaktivitesini belirleyen benzersiz özelliklere sahiptir.

Atomlar, daha da altatomik parçacıklara bölünebilir, ancak elementlerin temel yapısı atomlar ve içerdikleri çekirdek ve elektronlardan oluşur. Elementler, kimya ve malzeme bilimlerinde önemli uygulamalara sahip temel yapı taşlarıdır ve evrendeki çeşitli maddelerin ve bileşiklerin temel birimlerini oluştururlar.

Elementlerin Sembolleri

Günümüzde bildiğimiz kadarıyla 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada serbest ya da bileşik halde bulunurken kalan 26 element laboratuvar ortamında elde edilebilen yapay elementlerdir. Elementlere sembol verilirken Latince adlarının ya ilk ya da ilk iki harfi kullanılır. Sembol yazılırken sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır(Sembollerin iki harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır).

Elementlerin semboller ile gösterilmesindeki amaç bütün dünyada ortak bir bilim dili oluşturmak, bilimsel iletişimi kolaylaştırmaktır.


Konuyla ilgili;

Dış bağlantılar;