Bir su molekülünün modellemesi.

En az iki elementin belirli oranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları yeni saf maddelere bileşik denir. Örneğin; Yanıcı bir gaz olan oksijen ile normalde yakıcı bir gaz olan hidrojen atomları bir araya gelerek söndürücü olan suyu oluştururlar. Bileşikler molekül ya da iyonlardan oluşur.

Soy gaz olmayan metal ve ametal atomları kararsızdır ve kararlı hale geçme eğilimindedirler. Kararlı hale geçmek için de elektron alışverişi yaparak ya da elektronlarını ortaklaşa kullanarak kimyasal (iyonik ve kovalent) bağ oluştururlar. Kimyasal bağ oluşturan farklı atomlar da bir araya gelir ve farklı kimyasal özelliklere sahip yeni bileşikler/maddeler oluştururlar. Bileşikler bu bağlar sonucu oluşan moleküllerdir.

Bileşiklerin Genel Özellikleri

  • Bileşiklerin yapısında en az iki farklı atom vardır ve belirli bir formül ile ifade edilirler. Örneğin; su bir bileşiktir ve H2O formülü ile ifade edilir.
  • Bileşiklerin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan element atomlarına benzemez. (Başta bahsettiğimiz suyun oluşması gibi.)
  • Bileşiği oluşturan element atomları, sabit kütle oranı ile birleşir. Yani reaksiyona giren kütle ile reaksiyon sonucunda meydana gelen ürünün kütlesi birbirine eşittir.
  • Bileşikler yalnızca kimyasal olaylar ile bileşenlerine ayrılabilir. (Su örneğine dönersek ; suya dışarıdan ısı verildiğinde su buharlaşır ve ortam soğutulduğunda tekrar eski haline geri döner. Ancak hidroliz ile su hidrojen ve oksijen gazlarına ayrılabilir.)
  • Belirli bir erime ve kaynama noktalarına sahiptirler. (Suyun 1 atm basınç altında ve deniz seviyesindeki kaynama sıcaklığı 100°C’dir.)

Benzer Yazılar;