Değerlik  ya da valans elektron, bir atomun en dış yörüngesinde bulunan elektronlardır. Değerlik elektron sayısı ise bu yörüngede bulunan toplam elektron sayısıdır.

Değerlik elektron elementin sembolü çevresinde noktalarla gösterilir. (Bakın: Lewis Yapısı Nedir?).

Örnek:

Li, Be, B, C, N, O, F ve Ne elementlerinin elektron-nokta yapısı aşağıdaki gibidir.

Burada gösterilen noktalar, elementlerdeki “değerlik” elektron sayısını ifade eder.


Ayrıca bakın;