Periyodik tabloda 2. periyot 8A (asal gazlar) grubunda bulunur ve atom numarası 10’dur.

Doğada dağılmış olarak ve çok küçük yüzdelerde, yalnızca atmosferde değil aynı zamanda yeraltından çıkan doğalgazlarda bileşik şeklinde bulunur. Kuru havanın, hacim olarak %0,0018’ini oluşturur. Renksiz bir gaz olup en dış yörüncesinin sekiz elektron içermesi nedeniyle çok kararlı bir yapıya sahiptir. Bu kararlılık sebebiyle kimyasal bağ ve bileşik oluşturmaz, değerlik elektron sayısı sıfırdır.

Neon adı; Yeni Latince neon “asal bir gaz” sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers, İng. kimyacılar.)

Genel özellikleri

Neon gazı içerisinden geçirilmiş elektrik akımı sonucu oluşan kırmızı-turuncu ışık.

Eylemsiz (tepkimeye girmeyen), renksiz, kokusuz, tatsız ve havadan hada hafif bir gaz olup, Yer atmosferinde ve yerkabuğundaki kayaçların içinde sıkışmış halde çok az miktarda bulunur.

-246,048°C’de sıvılaşır, düşük basınç altındayken içinden bir elektrik akımı geçirildiğinde parlak turuncu-kırmızı arası bir ışık salar. Bu özelliğinden dolayı reklam panolarında ve bazı flüoresan lambalarda kullanılır. İlk defa 1898 yılında iki İngiliz kimyacı (Sir William Ramsay ve Morris W. Travers), havanın sıvılaştırılmasıyla ayrıştırdıkları ham argonun en uçucu bileşeni olarak buldular ve içinden elektrik akımı geçirdiler. İçinden akım geçirildiğinde görülmemiş bir parlaklığa ulaştığından yeni bir element olduğunu anladılar.

Üretimi

Neon gazı sanayide, sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılması yoluyla üretilir; sıvılaştırılmış havanın en uçucu bölümü helyum, neon ve azot karışımından oluşur. Azot bu karışımdan yüksek basınç ve düşük sıcaklık altında yoğunlaştırıldıktan sonra oldukça soğutulmuş odun kömürünün üstünde yüze tutma (adsorpsiyon) yoluyla uzaklaştırılır. Neon ise helyumdan, etkinleştirilmiş odun kömürü üstünde düşük sıcaklıkta seçici olarak yüze tutma yöntemiyle ayrıştırılır. Bu yöntemle 88 ton sıvı havadan 1 kg neon elde edilir.

Neonun hiçbir kararlı kimyasal bileşiği yoktur. Neon molekülleri tek atomludur. Neon doğada, neon-20 (yüzde 90,92), neon-21 (yüzde 0,26) ve neon-22 (yüzde 8,82) gibi üç kararlı izotopunun karışımı halinde bulunur.