Neon (N); periyodik tabloda 2. periyot 8A grubu elementi olup 10 atom numarasına sahip bir asal gazdır. Doğada  çeşitli yerlere dağılmış olarak ve çok küçük yüzdelerde, atmosfer ve aynı zamanda yer altından çıkan doğalgazlarda bileşik halinde bulunur. Kuru havada hacimce %0,0018 oranında bulunur. Renksiz, kokusuz bir gazdır.  Atomik düzeyde en dış yörüngesinde 8 elektron bulundurur bu sebeple çok kararlıdır. Bu kararlılık sebebiyle kimyasal bağ ve bileşik oluşturmaz, değerlik elektron sayısı sıfırdır.

İlk defa 1898 yılında iki İngiliz kimyacı (Sir William Ramsay ve Morris W. Travers) tarafından, havanın sıvılaştırılmasıyla ayrıştırdıkları ham argonun en uçucu bileşeni olarak buldular ve içinden elektrik akımı geçirdiler. İçinden akım geçirdiklerinde görülmemiş bir parlaklığa ulaştığından yeni bir element olduğunu anladılar.

Neon Elementinin Özellikleri

Neon gazı içerisinden geçirilmiş elektrik akımı sonucu oluşan kırmızı-turuncu ışık.
  • Erime sıcaklığı; 24,56 °K −248,59 °C
  • Kaynama noktası; –
  • Elektron dizilişi; [He] 2s2 2p6

Neon, tepkimeye girmeyen, renksiz, kokusuz, tatsız ve havadan daha hafif bir gaz olup atmosferde ve yerkabuğundaki kayaçların içinde sıkışmış halde çok az miktarda bulunur. -246,048°C’de sıvılaşır, düşük basınç altındayken içinden bir elektrik akımı geçirildiğinde parlak turuncu-kırmızı arası bir ışık oluşur. Bu özelliğiyle reklam panoları ve bazı flüoresan lambalarda kullanılır.

Neon Gazı Nasıl Elde Edilir?

Neon gazı sanayide sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılması yoluyla üretilir. Sıvılaştırılmış havanın en uçucu bölümü helyum, neon ve azot karışımından oluşur.

Azot bu karışımdan yüksek basınç ve düşük sıcaklık altında yoğunlaştırıldıktan sonra oldukça soğutulmuş odun kömürünün üstünde yüze tutma (adsorpsiyon) yoluyla uzaklaştırılır. Neon ise helyumdan, etkinleştirilmiş odun kömürü üstünde düşük sıcaklıkta seçici olarak yüze tutma yöntemiyle ayrıştırılır. Bu yöntemle 88 ton sıvı havadan 1 kg neon elde edilir.

Neonun hiçbir kararlı kimyasal bileşiği yoktur. Neon molekülleri tek atomludur. Neon doğada, neon-20 (yüzde 90,92), neon-21 (yüzde 0,26) ve neon-22 (yüzde 8,82) gibi üç kararlı izotopunun karışımı halinde bulunur.


Ayrıca bakın;

Kaynak ve ileri okuma;