Tiyatro, canlı performanslarla hikayelerin, karakterlerin ve duyguların izleyiciye aktarıldığı bir sanat dalıdır. 

“Tiyatro” kelimesi, antik Yunanca‘da “theatron” (θέατρον) kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime, “seyircilerin oturduğu yer” veya “seyirci alanı” anlamına gelir. Antik Yunan döneminde tiyatro, açık hava alanlarında seyircilerin toplandığı ve canlı performansların sergilendiği yerlerdi. Bu alanlar, tiyatro oyunlarının sahnelendiği, dansların yapıldığı ve dini ritüellerin gerçekleştirildiği önemli mekanlardı.

“Tiyatro” terimi, daha sonra Roma İmparatorluğu‘nda da kullanılmıştır ve bu dönemde Roma tiyatrosu, Yunan tiyatrosunun etkisi altında gelişmiştir. Daha sonra Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde tiyatro geleneği devam etmiş ve terim, farklı dillerde benzer anlamlar taşıyan kelimelerle ifade edilmiştir.

Tiyatro terimi, sahne sanatlarının genel adı olarak kabul edilir ve bu sanat formu dünya genelinde farklı kültürlerde ve dönemlerde gelişmiştir. “Tiyatro” kelimesi, bugün de sahne sanatlarının birçok türünü, oyunlarını ve gösterilerini ifade etmek için kullanılan yaygın bir terimdir.

Tiyatronun birçok özelliği vardır ve bu özellikler, tiyatronun benzersiz ve etkileyici bir sanat formu olmasını sağlar.

Tiyatronun Özellikleri

 1. Canlı Performans: Canlı performans sanatıdır. Oyuncular sahne üzerinde gerçek zamanlı olarak performans sergilerler, izleyiciler de bu performansı canlı olarak izler. Bu, tiyatronun her gösterinin benzersiz olduğu anlamına gelir.
 2. Sahne: Tiyatro oyunları, sahnede gerçekleştirilir. Sahne, oyuncuların performansını sergilemek için kullanılır ve dekor, aydınlatma ve kostüm gibi unsurlarla donatılır.
 3. Oyuncular: Tiyatro oyunlarında oyuncular, karakterleri canlandırır. Oyuncular, karakterlerin duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini izleyiciye aktarır.
 4. Metin: Tiyatro oyunlarının temeli metindir. Bu metinler senaryo veya oyun metni olarak adlandırılır ve oyuncuların diyaloglarını, monologlarını ve hareketlerini içerir. Metin, oyuncuların performansını ve hikayenin anlatımını yönlendirir.
 5. İzleyici: Tiyatro, bir izleyici kitlesi önünde gerçekleşir. İzleyiciler, sahnede olanları izler ve oyunun bir parçası haline gelirler. İzleyicilerin tepkileri, oyuncular ve yönetmen için önemli bir geri bildirim kaynağıdır.
 6. Yaratıcı Ekip: Tiyatro oyunları genellikle bir yaratıcı ekibin işbirliği sonucu ortaya çıkar. Bu ekip, yönetmen, yazar, oyuncular, kostüm tasarımcıları, dekor tasarımcıları, ışık tasarımcıları ve diğer profesyonelleri içerebilir.
 7. İfade ve Duygu: Tiyatro, duygusal ifade ve iletişim için güçlü bir araçtır. Oyuncular, karakterler aracılığıyla duygusal zenginlikleri ve hikaye anlatımını izleyiciye aktarır.
 8. Farklı Türler: Tiyatro, birçok farklı türde oyun içerebilir, bunlar arasında dramatik eserler, komediler, trajediler, müzikaller ve deneysel tiyatro gibi çeşitli türler bulunabilir.
 9. Tarih ve Kültür: Tiyatro, tarih boyunca farklı kültürlerde önemli bir rol oynamış ve toplumsal, politik ve kültürel mesajların iletilmesine katkı sağlamıştır.
 10. Topluluk ve İletişim: Tiyatro, izleyici ile oyuncular arasında doğrudan bir iletişim kurma fırsatı sunar. Bu iletişim, insanların bir araya gelerek deneyimleri paylaşmalarını ve düşünce, duygu ve fikirlerini ifade etmelerini sağlar.

Tiyatro, farklı türlerde oyunlar içerebilir, bu türler dramatik, komedi, trajedi, müzikal ve daha birçok çeşitte olabilir. Tiyatro, insanların duygularını ifade etmelerine, hikayeler anlatmalarına ve toplumsal, kültürel veya politik mesajlar iletmelerine olanak sağlayan bir sanat formu olarak önemli bir rol oynamıştır. Tiyatro aynı zamanda eğlence ve düşünceye dayalı bir etkinlik olarak da popülerdir ve dünya çapında birçok tiyatro sahnesi bulunmaktadır.

Tiyatro Türleri

Tiyatro oyunları, çeşitli türlerde ve tarzlarda gelirler. İşte tiyatro oyunlarının yaygın türlerinden bazıları:

 1. Dramatik Tiyatro: Dramatik tiyatro, insan ilişkileri, duygular ve çatışmalar üzerine odaklanır. Bu tür oyunlar, karakterlerin içsel gelişimlerini ve zorlayıcı durumları ele alır. Trajedi ve komedi gibi alt türleri içerebilir.
  • Tragedya: Tragedya oyunları, karakterlerin trajik sonlarla sonuçlanan ciddi çatışmalarını anlatır. Ünlü örnekler arasında Shakespeare’in “Hamlet” ve Sophocles’in “Kral Oidipus” bulunur.
  • Komedi: Komedi oyunları, güldürmeyi amaçlayan eserlerdir. Mizah, absürd durumlar veya karakterler aracılığıyla sağlanır. Örnekler arasında Molière’in eserleri ve Neil Simon’ın komedileri yer alır.
 2. Müzikal Tiyatro: Bu tür oyunlar, şarkılar ve danslarla zenginleştirilmiş sahne performanslarıdır. Hikaye, müzik ve dansla birleştirilir. “The Phantom of the Opera” ve “Les Misérables” gibi müzikaller örnek olarak verilebilir.
 3. Absürd Tiyatro: Absürd tiyatro, mantık ve gerçeklik sınırlarını zorlayan ve genellikle anlamsızlık ve tuhaflıkla karakterize edilen bir türdür. Samuel Beckett’in “Godot’yu Beklerken” gibi eserleri bu türün örneklerindendir.
 4. Epik Tiyatro: Epik tiyatro, izleyiciyi düşünmeye teşvik eden ve politik veya toplumsal konuları ele alan oyunlar için kullanılan bir terimdir. Bertolt Brecht’in eserleri, epik tiyatro örneklerindendir.
 5. Klasik Tiyatro: Klasik tiyatro, antik Yunan ve Roma gibi dönemlerin geleneksel tiyatro biçimlerine dayanır. Aristoteles’in dramatik yapısı üzerine olan etkisi bu türü şekillendirmiştir.
 6. Monodrama: Monodrama, tek bir oyuncunun sahnede tek başına performans sergilediği bir türdür. Bu türdeki eserlerde genellikle bir karakterin içsel düşünceleri ve duygusal deneyimleri anlatılır.
 7. İçsel Tiyatro: İçsel tiyatro, oyuncuların içsel dünyalarını keşfettiği ve duygusal ifadeyi vurgulayan bir türdür. Bu türdeki oyunlar genellikle doğaçlama teknikleri kullanır.
 8. Gölge Tiyatrosu: Gölge tiyatrosu, ışıkla aydınlatılan özel bir perde arkasında, kuklaların veya figürlerin gölgelerinin izleyiciye yansıtıldığı geleneksel bir tiyatro türüdür. Bu tür, özellikle Asya ve Endonezya gibi bölgelerde popülerdir.

Tiyatro, bu ve diğer türlerin birleşimleriyle çeşitlilik gösterir. Her tür, farklı temaları, tarzları ve izleyici deneyimlerini yansıtır.

Ülkemizde ünlü tiyatrolar oyunları

Türk edebiyatında birçok ünlü tiyatro oyunu bulunmaktadır. Bu oyunlar, Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkılar yapmış, sahnelenmeye devam etmiş ve önemli mesajlar taşımış eserlerdir. İşte Türk edebiyatında ünlü tiyatro oyunlarından bazıları:

 1. Ferhangi Şeyler (Aziz Nesin): Aziz Nesin’in yazdığı bu komedi oyunu, Türk tiyatrosunun en tanınmış eserlerinden biridir. Oyun, toplumsal eleştiriler ve hicivler içerir.
 2. Köyden İndim Şehire (Orhan Asena): Orhan Asena’nın yazdığı bu oyun, köyden şehire göçün ve modernleşmenin etkilerini konu alır.
 3. Göçtü Gitti (Refik Erduran): Refik Erduran’ın yazdığı bu oyun, Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden biridir ve modern yaşamın getirdiği yabancılaşma temasını işler.
 4. İstanbul’u Satıyorum (Nâzım Hikmet): Türk edebiyatının önemli şairlerinden Nâzım Hikmet’in yazdığı bu oyun, İstanbul’un dönüşümünü ve kentsel sorunları ele alır.
 5. Güle Güle Godot (Tuncer Cücenoğlu): Samuel Beckett’in ünlü eseri “Godot’yu Beklerken”nin Türkçeye uyarlaması olan bu oyun, absürd tiyatro türünde sahnelenir.
 6. Ben Feuerbach (Tankut Kormaz): Tankut Kormaz’ın yazdığı bu oyun, sosyal adaletsizlik ve insan ilişkilerini ele alan bir drama eseridir.
 7. Kral Lear (Shakespeare Uyarlaması – Ferhan Şensoy): Ferhan Şensoy’un Shakespeare’in ünlü oyunu “Kral Lear”ı Türk sahnesine uyarlayarak sahnelediği bir yapımdır.
 8. Bir Delinin Hatıra Defteri (Gogol Uyarlaması – Ferhan Şensoy): Ferhan Şensoy’un Nikolai Gogol’ün öykülerinden esinlenerek yazdığı ve sahnelediği bu oyun, komedi ve absürd öğeler içerir.
 9. Sarayburnu (Onur Ünlü): Onur Ünlü’nün yazdığı bu oyun, İstanbul’un farklı semtlerinde geçen hikayeleri anlatır ve kent yaşamını eleştirir.
 10. Memleketimden İnsan Manzaraları (Cahit Atay): Cahit Atay’ın yazdığı bu oyun, Anadolu’dan farklı karakterlerin hikayelerini sahneye taşır ve toplumsal eleştiriler içerir.

Bu, Türk edebiyatının ünlü tiyatro oyunlarından sadece birkaçıdır. Türk tiyatrosu, zengin bir geçmişe sahip olduğu gibi günümüzde de çeşitli türlerde ve temalarda birçok önemli oyun üretmeye devam etmektedir.


Benzer Konular;

Kaynak ve ileri okuma;