Grekçe veya Antik Yunanca; adından anlaşılacağı gibi bu dil Antik Yunanistan’da ve Doğu Akdeniz havzasında, M.Ö. 9. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar yaklaşık 1500 yıl boyunca insanlar tarafından konuşulmuş, ancak günümüzde ölü bir dildir.

Dil, günümüzde konuşulan Yunancanın atası sayılmakla birlikte, günümüzdeki Yunan alfabesinden farklı harfler içermesi, telaffuz farkları, gramer yapısı ve gelişmiş vurgu sistemi ile oldukça farklıdır. Bu sebeplerden dolayı günümüzde konuşulan Yunanca ile benzerliği sıradan bir Hint Avrupa diline olan benzerliği kadardır.

Alfabe

Grek alfabesi harfleri

Grek alfabesi, Kuzey Sami yazısından gelişen yazı sistemlerinden biridir, Yunanlılar, sıkı ticari ilişkiler içinde bulundukları Fenikelilerin mallarını belirlemede bazı işaretler kullandıklarını görüp bu işaretleri öğrenerek, takriben M.Ö. 9. yüzyılda Grek yazısını kullanmaya başlamışlardır.

Alfabesi, bilhassa ünsüz çatılı bir yazı sistemi olan Sami alfabesini etkilemiş ve modern bir alfabeye dönüştürmüştür. Bunun yanı sıra söz konusu alfabe Antik devirde Etrüsk, Lidya, Likya, Frigya ve Karya alfabelerine, modem çağlarda da Latin ve Kiril alfabelerine kaynak olmuştur.


Ayrıca bakınız;

Kaynak ve ileri okuma;