Element kelimesi Almanca element “öge, unsur, kimyada element” sözcüğünden gelir. Sözcük Almancaya ise Latince aynı anlamlara gelen “elementum” sözcüğünden geçmiştir.

Element aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollar kullanılarak farklı maddelere ayrılamayan, saf maddelerdir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomları arasındaki uzaklık aynıdır. Aynı element kullanılarak üretilen farklı maddeler aynı cins atomlardan oluşur. (Kömür ve elmas elementi atomlarından oluşur ancak dizilişleri farklıdır.) Varlıkların tümü elementlerden oluşmuştur.

Elementlerin Genel Özellikleri

  • Elementlerin en küçük birimi atomdur.
  • Elementler aynı cins atomlardan oluşur.
  • Elementler kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamaz, son derece kararlıdırlar.
  • Saf maddelerdir ve Semboller ile ifade edilirler.

Elementlerin Sembolleri

Günümüzde bildiğimiz kadarıyla 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada serbest ya da bileşik halde bulunurken kalan 26 element laboratuvar ortamında elde edilebilen yapay elementlerdir. Elementlere sembol verilirken Latince adlarının ya ilk ya da ilk iki harfi kullanılır. Sembol yazılırken sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır(Sembollerin iki harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır).

Elementlerin semboller ile gösterilmesindeki amaç bütün dünyada ortak bir bilim dili oluşturmak, bilimsel iletişimi kolaylaştırmaktır.


Ayrıca Bakın;