Aynı elemente ait atomlar farklı sayıda ve dizilişte bir araya gelerek farklı maddeler oluşturabilir. Bu olayın gerçekleşmesi allotropi olarak adlandırılırken oluşan maddelere de atomun allotropları denir.

Allotrop sözcüğü; Yunanca’da “diğer” anlamına gelen ἄλλος (allos) sözcüğü ile biçim anlamına gelen τρόπος (tropos) sözcüklerininden oluşur.

Örnek:

  • Oksijen gazı ile Ozon gazı oksijen atomlarının allotroplarıdır.
  • Elmas, Grafit ve amorf karbon, karbon atomunun allotroplarıdır.
  • Beyaz Fosfor ile Kırmızı Fosfor, fosfor atomunun allotroplarıdır.
  • Rombik kükürt ile Monoklin kükürt’ te kükürtün allotroplarıdır.

Allotrop Atomların Özellikleri:

  1. Atom ve kütle numaraları aynıdır.
  2. Molekül geometrileri farklıdır.
  3. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır, ancak tepkime sonunda oluşturdukları bileşikler aynıdır.
  4. Molekül sağlamlıkları farklıdır.