Aynı elemente ait atomlar farklı sayıda ve dizilişte bir araya gelerek farklı maddeler oluşturabilir. Bu olaya allotropi, maddelere de atomun allotropları denir. Allotrop (Yunanca’da “diğer” anlamına gelen ἄλλος (allos) sözcüğü ile biçim anlamına gelen τρόπος (tropos) sözcüklerininden oluşur.)

Örnek:

  • Oksijen gazı ile Ozon gazı oksijen atomlarının allotroplarıdır.
  • Elmas, Grafit ve amorf karbon, karbon atomunun allotroplarıdır.
  • Beyaz Fosfor ile Kırmızı Fosfor, fosfor atomunun allotroplarıdır.
  • Rombik kükürt ile Monoklin kükürt’ te kükürtün allotroplarıdır.

Allotrop Atomların Özellikleri:

  1. Atom ve kütle numaraları aynıdır.
  2. Molekül geometrileri farklıdır.
  3. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır, ancak tepkime sonunda oluşturdukları bileşikler aynıdır.
  4. Molekül sağlamlıkları farklıdır.

Elmas ve grafit’in bazı fiziksel özellikleri aşağıda verilmiştir.

Karbon elementinin allotropları olan grafitin karbon bağları zayıf, elmasınkiler ise çok güçlüdür.

Allotrop moleküllerin hem kimyasal özelliklerinin birçoğu hem de fiziksel özelliklerinin tümü birbirinden farklıdır. Sadece aynı maddeyle tepkimeye girdiklerinde oluşturacakları bileşikler aynıdır. Ancak reaksiyona girme aktiviteleri farklıdır.

  • C(elmas) + O2 → CO2 (Yavaş gerçekleşir)
  • C(grafit) + O2 → CO2 (Hızlı gerçekleşir)