Elementler aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollar kullanılarak farklı maddelere ayrılamayan, saf maddelerdir. Bir elementi oluşturan elemente ait atomlar farklı sayıda ve dizilişte bir araya gelerek farklı maddeler oluşturabilir. Bu olay allatropi olarak adlandırılır(Allotrop atom, atomun allotropları). Oluşan maddelere de atomun allotropları denir. Allotropların;

  1. Atom ve kütle numaraları aynıdır ancak molekül geometrileri farklıdır.
  2. Kimyasal tepkimeye girme istekleri farklıdır ancak tepkime sonunda oluşturdukları bileşikler aynıdır.
  3. Molekül sağlamlıkları farklıdır.

Allatrop sözcüğü Yunanca “diğer” anlamına gelen “ἄλλος (allos)” sözcüğü ile biçim anlamına gelen “τρόπος (tropos)” sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle türetilmiştir.

Allatrop Örnekleri:

  • Oksijen gazı (O2) ile Ozon gazı (O3), oksijen atomlarının allotroplarıdır.
  • Elmas, Grafit ve amorf karbon, karbon atomunun farklı allotroplarıdır.
  • Beyaz fosfor ile kırmızı fosfor, fosfor atomlarının allotroplarıdır.

Ayrıca bakın;