“Matematik nedir?” Sorusuna verilecek cevaplarda tam bir birlik olmayacaktır. Çünkü herkes matematiği günlük hayatta kullandığı kadarıyla bir tanımlama yapacaktır. Bunun yanında metamatik üzerine yazılmış çeşitli kaynaklarda farklı tanımlar yer almaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Şekil, sayı ve çoklukların özelliklerini ve aralarındaki bağlantıları düşünce yoluyla inceleyen bilim dalı.
 • Din, dil, ırk ve ülke farkı gözetmeksizin medeniyetten medeniyete zenginleşerel geçen sağlam, kullanışlı, evrensel bir dil.
 • Doğru düşünmeyi ve akıl yürütmeyi geliştiren bilim.
 • Günlük hayatın her anında başvurulan, hesaplama, çizme ve ölçme bilimi.

Yukarıda ki tanımlar görüldüğü üzere tam olarak yeterli olmaklar beraber, Ansiklopedi de yer alan tanımlamaya göre;

 • Düşüncenin tümdengelimli bir işletim yolu ile sayılar, geometrik şekiller, fonksiyonlar, uzaylar gibi soyut varlıkların özelliklerini ve bunların arasında kurulan ilişkileri inceleyen bilimler grubuna verilen ad.

Matematik kelimesinin kökü, Grekçe “matesis” kelimesi olup bilirim anlamına gelir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen ve yine Grekçe: “máthema” kelimesinden türetilmiştir.

Matematiğin Amacı ve Önemi

Matematik, temeli mantığa dayanan bir sistemdir. Zihni geliştiren bir araç olarak kişiye tutarlı bir bakış açısı kazandırır, özgür ve ön yargısız bir düşünce ortamı yaratır. Sistemli, mantıklı ve tutarlı düşünmeyi sağlar.  Matematiğin amacı ve önemi farklı düşünürler tarafından farklı şekillerde dile getirilmiştir.

 • Galileo Galilei (1564-1642)’ye göre; “Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek kelimeyi anlamaya olanak yoktur. Bunlar olmaksızın yapılan karanlık bir labirentte amaçsızca dolaşmaktır.”
 • Carl Friedrich Gauss (1777-1855) ise matematiği bilimlerin kraliçesine benzetmiştir.
 • Benjamin Peirce (1809-1880) matematik için bilimlerin sonuçlarının çizilmesi için gereken bilim demiştir.
 • David Hilbert “Biz burada gelişigüzel konuşmayız. Matematik şart koşulan rastgele kuralların olduğu bir oyun gibi değildir. O yalnızca içsel gerekliliğin olduğu kavramsal bir sistemdir, aksi hiçbir şey değil.”
 • Albert Einstein (1879-1955), “Matematik kesin olduğunda gerçeği yansıtmaz, gerçeği yansıttığında kesin değildir.”
 • Fransız matematikçi Claire Voisin, “Matematikte yaratıcı itki, her yerinde kendini ifade etmeyi denemesidir.” der.

Matematiğin kullanım alanları

 • Cebirsel geometri teknikleri robot ve bilgisayar oyunu modellemede,
 • Diferansiyel denklemler ve sayısal analiz teknikleri; uçuak ve motor modellermelerinde, uydu yapımında ve dinamik (hareketli) sistemlerin değişimlerinin ölçümünde,
 • Fraktallar, anten teknolojisinde küçük hacimli ve yüzey alanı geniş antenkerin yapımında, canlılarda kılcal damarların düzeni ve kan akışının izahında,
 • Kendini kopyalayabilen makineler ve sembolik otomatlar, uzay istasyınlarından Dünyaya gönderilen dijital verilerin kayıp parçalarının yeniden inşa edilmesinde,
 • Fourier analizi ve teknikleri, iletişim ağlarında verinin çok uzak mesafelere gönderilebilmesi ve kaynın en aza indirilmesinde, resim, video ve dijital müziğin sıkıştırılmasında,
 • Hücresel otomatlar, biyolojik canlıarın üremelerini ve hastalıkların yayılmalarını modellemede,
 • Cebirsel topolojinin bir alt dalı olan uygulamalı homoloji, dijital verinin matematiksel topolojisini belirlemede; ki buna en iyi örnek , uzak gezegenlerin fotoğraflarından gezegen yüzeyinin coğrafyasının belirlenmesidir.
 • Algoritmalar programlamada,
 • Soyut mantık, elektrik devresi ve bilgisayar dizaynında kullanılır.

Kaynak ve İleri Okuma İçin ;