Kinetik enerji; bir cismin hareket etmekte olması sebebiyle sahip olduğu enerji türüdür. Bir cisme kuvvet uygulanarak iş yapılır, enerji aktarılırsa cisim hızlanır ve kinetik enerji kazanır.

Kinetik kelimesi dilimize fransızcadan geçmiş olup, “hareketli olan” anlamındadır.

Kinetik enerji tanımda dan anlaşıldığı gibi hareketli cisimlere özgü bir özelliktir ve yalnızca cismin hareketine değil, kütlesinede bağlıdır.  Burada cisimin sabit yönde bir yöne doğru gitmesi gerekli değildir, yapmakta olduğu hareket ötelenme (bir yol üzerinde bir yerden başka bir yere gitme), bir eksen etrafında dönme ya da bunların birleşimi şeklinde de olabilir.

Ötelenme hareketini gerçekleştiren cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi ile hızımın karesinin çarpımının yarısına eşittir (m.v2.1/2). Bu eşitlik çok yüksek olmayan hızlar için geçerli olup, yüksek hızlar söz konusu olduğunda olması gerekenden düşük değerler verir. Cisim ışık hızına (1.000.000.000 km/s) yaklaştığında kütlesi de artar. Bu durumda görelilik yasaları uyguanır.