“Değer,” genel olarak bir nesnenin veya varlığın sahip olduğu önem, fayda, anlam veya maddi/soyut özellikler bütünü olarak tanımlanabilir. Ancak, bağlamına göre değişebilecek geniş bir kavramdır.

Nominal değer, bir nesnenin veya kavramın belirli bir isim veya adla tanımlanan değeridir. Genellikle kullanılan terimler, semboller veya etiketlerle temsil edilir. Nominal değerler, bir şeyin veya bir durumun adlandırılması ve kategorize edilmesi için kullanılır, ancak bu adlar veya semboller, gerçek değerlerini veya niteliklerini yansıtmayabilir.

Nominal değerler, istatistiksel analizlerde veya veri işlemede kategorik verileri temsil etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir anket sırasında “Cinsiyet” sorusuna verilen yanıtlar nominal değerlerdir. Bu değerler genellikle “erkek” ve “kadın” gibi isimlerle temsil edilir ve bir kategoriyi tanımlamak için kullanılır. Ancak bu isimler, gerçek değerlerini tam olarak yansıtmazlar ve her bir kategori arasında sayısal bir ilişki veya sıralama olmadığını gösterir.

Nominal değerler, sıralama veya sayısal bir ilişki gerektirmeyen kategorik verilerin temsilinde kullanılırken, sayısal değerler, ölçülebilir nicelikleri temsil etmek için kullanılır. Nominal değerlerin, bir nesnenin veya kavramın niteliğini veya kategorisini ifade etmek için kullanıldığı unutulmamalıdır, ancak gerçek değerleri veya ilişkileri belirtmezler.

Reel Değer ise nominal değerin enflasyonun etkisinden arındırılmış halidir. Yani, nominal değerin (para cinsinden ifade edilen değer) enflasyon oranına göre düzeltilmiş halidir. Reel değer, varlıkların veya gelirlerin gerçek satın alma gücünü ifade eder.

Nominal değer, bir varlığın veya malın fiyatının anlık olarak ifade edildiği değerdir. Ancak enflasyon gibi faktörler, nominal değerleri etkileyerek zaman içinde gerçek değerini azaltabilir. Reel değer, bu enflasyon etkisini hesaba katarak, bir varlığın veya gelirin gerçek satın alma gücünü ölçer.

Reel değeri hesaplamak için genellikle aşağıdaki formül kullanılır:

  • Reel Değer=Nominal Değer/Genel Fiyat Seviyesi Endeksi

Bu formülde, genel fiyat seviyesi endeksi, bir ekonomideki fiyatların toplamını temsil eden bir ölçüdür. Reel değeri hesaplamak için nominal değeri bu endekse böleriz. Sonuç, nominal değerin enflasyon düzeltilmiş hali olan gerçek değeri (reel değeri) verir.

Reel değer hesaplamaları, ekonomik analizlerde, yatırım kararlarında ve politika yapımında önemli bir rol oynar. Çünkü nominal değerlerin gerçek satın alma gücünü göz önünde bulundurmadan yapılan değerlendirmeler yanıltıcı olabilir.

Nominal Değer ve Reel Değer Arasındaki Farklar