Talyum, simgesi “Tl” atom numarası 81 olan kimyasal elementtir. Talyum adı, Yunanca “thallos” kelimesinden gelir ve “yeşil dal” veya “genç sürgün” anlamına gelir. Talyumun belirgin bir özelliği, birçok diğer metal elemente göre daha yumuşak ve dövülebilir olmasıdır.

Talyum, çoğunlukla cıva madenciliği sırasında yan ürün olarak elde edilir. Talyumun endüstriyel kullanımları arasında termoelektrik cihazlarda, optoelektronik cihazlarda, nükleer tıpta (örneğin, talyum-201 izotopu kullanılarak yapılan talyum sintigrafisi), cam üretiminde ve yarıiletken endüstrisinde kullanılması yer almaktadır. Ayrıca, talyumun bazı bileşikleri de tarım ilaçlarında ve katkı maddelerinde kullanılır.

Keşfi, Sir William Crookes tarafından 1861 yılında yapılmıştır. Crookes, talyumu, çinko ve kurşun cevherlerini analiz ederken yeni bir element olarak keşfetti. Talyumun keşfinde ana rolü oynayan kişi Crookes olmasına rağmen, talyumun özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde çalışan ve elementi izole eden kişi ise Claude-Auguste Lamy’dir.

Talyum Elementinin Özellikleri

 • Saf talyum, parlak gümüşi beyaz bir renkte metalik bir görünüme sahiptir.
 • Diğer metaller arasında oldukça yumuşak bir metaldir ve parmaklarla eğilebilir.
 • Talyumun yoğunluğu yaklaşık olarak 11.85 gram/cm³’tür.
 • Talyumun erime noktası yaklaşık olarak 304°C (579°F) derecedir.
 • Talyumun kaynama noktası yaklaşık olarak 1,473°C (2,683°F) derecedir.
 • Elektriksel iletkenlik bakımından orta derecede bir metal olarak kabul edilir.
 • Havada yavaşça kararır ve su ile temas ettiğinde yavaşça okside olur.
 • Talyumun doğal izotoplarından biri, talyum-204, stabil ve doğal olarak bulunurken, diğer izotopları radyoaktiftir ve bazıları tıbbi görüntüleme (örneğin, talyum-201) için kullanılır.

Kullanım Alanları

Talyum, tarihsel olarak birçok farklı uygulama için kullanılmış olsa da, toksisitesi nedeniyle birçok modern uygulamada yerini alternatiflere bırakmıştır.

 1. Talyum-201 izotopu, tıbbi görüntüleme ve teşhis amaçları için kullanılır. Kalp ve kemik taramalarında, kalp damar hastalıklarının belirlenmesinde ve kanser teşhisinde kullanılan talyum-201, organlardaki kan akışını ve hücresel aktiviteyi izlemeyi sağlar.
 2. Elektronik endüstrisindeki bazı bileşenlerde kullanılır. Özellikle yarıiletken cihazlar ve bileşenler için önemlidir. Talyumun bileşikleri, özellikle talyum tellürür, optoelektronik cihazlarda, radyasyon dedektörlerinde ve termoelektrik cihazlarda kullanılır.
 3. Talyum bileşikleri, termoelektrik cihazlarda kullanılarak sıcaklık farklarından elektrik enerjisi üretmek için kullanılır. Bu tür cihazlar, ısıl enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılır ve uzay araştırmaları gibi uzun süreli görevlerde kullanım için önemlidir.
 4. Talyum oksit (Tl2O3), camın optik özelliklerini iyileştirmek için cam üretiminde kullanılır.
 5. Talyumun bazı bileşikleri, tarım ilaçlarında ve biyolojik araştırmalarda kullanılır.
 6. Talyumun bazı bileşikleri, metal işleme ve diğer endüstriyel süreçlerde katalizörler olarak kullanılır.

Talyumun özellikleri, özellikle tıp ve elektronik alanlarında kullanımını cazip kılar ve bu alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ancak, talyumun radyoaktif izotopları olan talyum-201 gibi maddelerin kullanımı dikkatlice kontrol edilmelidir ve uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Talyumun toksik özellikleri nedeniyle, güvenlik önlemleri alınmalı ve cilt temasından, solunumundan ve yutulmasından kaçınılmalıdır. Bu nedenle talyumla çalışan kişilerin özel ekipmanlar ve prosedürler kullanmaları gerekebilir.


İlgili bağlantılar;