Kurşun, kimyasal sembolü Pb olan, 82 atom numarasına sahip bir kimyasal elementtir. Gri renkte, yoğun, yumuşak, şekillendirilebilir ve dövülebilir bir metaldir. Doğada kurşun cevheri olarak bulunur ve genellikle çinko, gümüş ve bakır cevherleriyle birlikte çıkarılır.

Tarih boyunca, kurşun özellikle kurşun asit piller, mühimmat, kurşun kalem uçları, kurşun cam, boyalar, deterjanlar, kurşun içeren alaşımlar ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılmıştır. Bununla birlikte, kurşunun insan sağlığı üzerindeki toksik etkileri nedeniyle kullanımı ve maruziyeti düzenlemelerle kontrol altına alınmıştır.

Kurşunun insan sağlığına zararlı etkileri vardır ve aşırı maruz kalma durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kurşun zehirlenmesi, sinir sistemi, beyin, böbrekler, kemikler ve diğer vücut sistemleri üzerinde ciddi etkilere yol açabilir. Bu nedenle, kurşunla çalışırken ve maruziyeti kontrol etmek için uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Kurşun elementinin adı, Latince‘deki “plumbum” kelimesinden gelir. Bu kelime, modern kimya terminolojisine eski Roma döneminden geçmiştir. “Plumbum” kelimesi, bu elementin simgesi olan “Pb”nin kaynağıdır.

Latince’de “plumbum”, ağırlığa, yoğunluğa ve ağırlıkla ilgili diğer kavramlara atıfta bulunan bir kelime olarak kullanılmıştır. Kurşun, yoğun bir metal olduğu için bu adı almıştır. Eski Roma döneminde, kurşunun kullanımı çeşitli alanlarda yaygındı ve bu nedenle bu element için Latince isim kullanılmıştır.

Kurşun Elementinin Özellikleri

Kurşun cevheri.
 • Gri renkte, parlak ve düşük elektriksel iletkenlik özelliğine sahip bir metaldir.
 • Kurşunun yoğunluğu yaklaşık olarak 11.34 gram/cm³’tür, bu da onu yoğunluğu yüksek metallerden biri yapar.
 • Kurşunun kaynama noktası yaklaşık olarak 1,749°C (3,180°F) derecedir.
 • Kurşunun erime noktası yaklaşık olarak 327.5°C (621.5°F) derecedir.
 • Yumuşak bir metaldir ve kolayca şekillendirilebilir, dövülebilir ve çekilebilir.
 • Çeşitli alaşımların bir bileşeni olarak yaygın şekilde kullanılır. Örneğin, kurşun-kalay alaşımı, erime noktasının düşürülmesi için kullanılır.
 • Asidik ortamlarda kararlıdır ve bu nedenle kurşun asit pillerinde (kurşun-aside dayalı aküler) kullanılır.
 • Kurşunun insan sağlığı için toksik olduğu ve kurşun zehirlenmesine neden olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, uygun güvenlik önlemleri alınmalı ve maruziyet kontrol edilmelidir.
 • Oksijenle temas ettiğinde yüzeyinde bir oksit tabakası oluşturur ve bu tabaka, metali daha fazla oksitlenmeye karşı korur. Ancak kurşun, asitlerle temas ettiğinde kimyasal reaksiyonlara girme eğilimindedir.

Unutmayın ki kimyasal elementlerin özellikleri, koşullara ve bağlamlara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, belirli uygulamalar veya durumlar için kurşunun özellikleri dikkate alınmalıdır.

Kullanım Alanları

Kurşun, tarih boyunca birçok farklı uygulama için kullanılmıştır. Ancak toksik özellikleri nedeniyle modern uygulamalarda ve ürünlerde daha az tercih edilmektedir. Bazı kullanım alanları şunlardır:

 1. Roma İmparatorluğu’nda su boruları, kaplar ve damgalarda kullanılmıştır. Ayrıca, kurşun döküm ve alaşımları tarih boyunca yaygın olarak kullanılmıştır.
 2. Su boruları ve çatı kaplamaları gibi inşaat malzemelerinde kullanılmıştır, ancak bu uygulamalar modern alternatiflerle yer değiştirmiştir.
 3. Mermi ve askeri mühimmat yapımında kullanılmıştır.
 4. Kurşun-asit aküler (kurşun pil) üretiminde kullanılır.
 5. Kurşun bileşikleri, geleneksel boya ve kaplama malzemelerinde kullanılmıştır, ancak bu uygulamalar modern çevre standartları nedeniyle azalmıştır.
 6. Kurşun, radyasyona karşı koruyucu giysilerin ve radyasyon kalkanlarının yapımında kullanılır.

Kurşunun toksik özellikleri, özellikle insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği için dikkatle yönetilmesi gereken bir metaldir. Kurşun maruziyeti, kurşun zehirlenmesine yol açabilir ve bu ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle kurşunun kullanımı ve atıkları çevre ve sağlık açısından dikkatle kontrol edilmelidir.


İlgili bağlantılar;

Dış bağlantılar;