Peroksizom ya da mikrocisimcik, neredeyse tüm ökaryot hücrelerde bulunan organeldir. Hücrede gerçekleşen önemli metabolik reaksiyonların gerçekleştiği bu organel, insanda adeta laboratuvar görevi gören karaciğer ve böbrek hücrelerinde yoğun bir şekilde bulunmaktadır.  1954 yılında İsveçli doktora öğrencisi J. Rhodin tarafından tanımı yapılmış, 1967 yılında Belçikalı sitolog Christian de Duve tarafından ise organel sınıfına konulmuştur.

 

Peroksizomun Yapısı

100-500 nm çapında, çok küçük boyutlu olup, lizozomdaki gibi fosfolipit yapılı, tek katlı bir zar ile çevrilidir. Endoplazmik retikulumdan tomurcuklanarak meydana gelir ve ovaldir. İçerisinde farklı işlevleri olan çeşitli enzimler barındırır. Kristalize yapıda ürat oksidaz moleküllerinin oluşturduğu bir merkeze ve yoğun matrikse sahiptir.

Görevleri

  • İçerisinde bulundurduğu katalaz enzimleri sayesinde alkolleri ve dışarıdan alınan ilaçların içerisindeki zararlı maddelerin toksik etkilerini yok eder.
  • Yine katalaz enzimleri sayesinde zehirleyici bir madde olan hidrojen peroksiti (H2O2) su ve oksijene ayrıştırarak zararsız hale getirir.
  • Bazıları yağ asitlerini daha oksijen yardımıyla küçük moleküllere parçalayarak mitokondrinin kullanabileceği boyutlara getirir.

Ayrıca bakınız;