Baryum (Ba), periyodik cetvelde bulunan bir kimyasal elementtir. Sembolü “Ba” ile gösterilir ve atom numarası 56’dır. Baryum, alkali toprak metal grubuna aittir ve kimyasal özellikleri bakımından diğer alkali toprak metalleri ile benzerlik gösterir.

Baryumun keşfi, 18. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti ve kimyacılar tarafından izole edilip tanımlanmasıyla oluştur.

 1. Elemanların Klasifikasyonu: 18. yüzyılın sonlarına doğru, kimyacılar elementleri daha iyi anlamak ve sınıflandırmak için çalışmalar yapmaya başladılar. Bu dönemde elementlerin özellikleri ve sınıflandırılması hakkında daha fazla bilgi edinilmeye başlandı.
 2. Elektroliz Çalışmaları: İsveçli kimyacı Carl Wilhelm Scheele ve İngiliz kimyacı Sir Humphry Davy gibi bilim insanları, elektroliz (elektrik akımıyla kimyasal bileşiklerin ayrılması) yöntemini kullanarak yeni elementlerin izolasyonu ve keşfi konusunda çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar, elementlerin saf formda izole edilmesine yardımcı oldu.
 3. Baryum Keşfi: Baryum, ilk olarak 1808 yılında İngiliz kimyacı Sir Humphry Davy tarafından elektroliz yöntemiyle izole edildi. Davy, baryum klorür bileşiğini elektroliz yaparak baryumu izole etti. Bu, baryumun element olarak tanımlandığı ve kimyasal özelliklerinin daha iyi anlaşıldığı dönemdi.
 4. İsimlendirme: Baryumun ismi, Yunanca “barys” kelimesinden türetilmiştir ve “ağırlık” anlamına gelir. Bu isim, baryumun bileşiklerinin ağırlıklı olduğu ve özellikle baryum sülfat (BaSO4) bileşiğinin ağırlığının yüksek olduğu gözlemlendiği için verilmiştir.

Baryumun keşfi, kimyanın evrimi ve elementlerin tanımlanması sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ayrıca, baryumun bileşikleri ve kullanım alanları, cam ve seramik üretiminden tıp alanına kadar birçok endüstriyel ve bilimsel uygulama için önemlidir.

Baryum Elementinin Özellikleri

Fiziksel Özellikler

 1. Renk ve Görünüm: Saf baryum, gümüşi beyaz bir renkte metalik bir görünüme sahiptir.
 2. Yoğunluk: Baryumun yoğunluğu yaklaşık olarak 3.62 gram/cm³’tür.
 3. Erime Noktası: Baryumun erime noktası yaklaşık olarak 727°C (1,341°F) derecedir.
 4. Kaynama Noktası: Baryumun kaynama noktası yaklaşık olarak 1,897°C (3,447°F) derecedir.

Kimyasal Özellikler

 1. Oksidasyon Durumu: Baryum, kimyasal reaksiyonlarda +2 oksidasyon durumunda bulunur.
 2. Reaktivite: Baryum, oksijen ile hızla reaksiyona girerek baryum oksit (BaO) oluşturur. Ayrıca, sudan da çözünerek hidrojen gazı ve baryum hidroksit (Ba(OH)2) üretir.

Baryum Elementinin Kullanım Alanları

 1. Televizyon Tüpü Üretimi: Geçmişte televizyon tüplerinin iç yüzeylerinde, elektron demeti yönlendirme için kullanılan fosfor kaplamalarında baryum kullanılmıştır. Ancak bu kullanım, modern düz ekran teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla azalmıştır.
 2. Cam ve Seramik Üretimi: Baryum bileşikleri, cam ve seramik üretiminde kullanılır ve camın optik özelliklerini iyileştirmek için kullanılır.
 3. Petrol Sondajı: Baryum sülfat (BaSO4), petrol sondaj çamurlarının ağırlığını artırmak ve sondaj sırasında deliği açık tutmak için kullanılır.
 4. Tıp ve Radyoloji: Baryum sülfat, radyolojik incelemeler sırasında kontrast madde olarak kullanılır. Özellikle röntgen filmleri ve endoskopik görüntüleme işlemleri için önemlidir.
 5. Kimya Laboratuvarları: Baryum, bazı kimya deneylerinde ve analizlerde kullanılır. Örneğin, baryum klorür (BaCl2), laboratuvar kimyası için bir bileşen olabilir.

Baryum, birçok endüstriyel ve bilimsel uygulama alanında kullanılır ve özellikle tıp alanında radyolojik görüntülemelerde önemlidir. Ancak bazı baryum bileşikleri toksik olabilir ve güvenli bir şekilde ele alınması önemlidir.