Terim anlam bir sözcüğün belirli bir sanat, spor ya da meslek içerisinden kazandığı özel anlamdır, bu sebeple terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Örnek:
  • “Meridyen” kelimesinin tek bir anlamı vardır; “Ekvator dairesi, birer derece aralıkla 360 eşit parçaya bölündükten sonra her dereceden bir meridyen yayı geçirilir: “Türkiye 26°-45° Doğu meridyenleri arasında ve 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.”
  • “Kök, dağ, paralel, meridyen” kelimeleri coğrafya, “özne, yüklem, nesne, kök” kelimeleri dil bilgisi, “kare, üçgen, daire, yarıçap” kelimeleri de geometri ile ilgili terimlerdir.

Terimler günlük hayatta halk tarafından kullanılan kelimeler değildir ancak halkın kullandığı ve daha sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler de vardır.

Örnek:

“Budala” kelimesi halk tarafından aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır ancak aynı zamanda psikolojide belirli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanılan terimdir.

Terimlerin mecaz, yan ve deyim anlamları yoktur, gerçek anlamıyla kullanılır.

  • Boğazı geçerek Marmara’ya ulaştık.
  • Ağacın kökleri çok derinde olmalı.
  • Karenin iç açıları toplamı 360’dır.

Uyarılar

  1. Bir sözcük farklı bilim dallarında farklı anlamları karşılayabilir; “kök” sözcüğü matematikte “karekök” gibi ve tıpta terim “kök hücre” gibi kullanılabilir. Buna benzer şekilde “perde” sözcüğü de hem tiyatroda hem de müzikte terim anlamda kullanılabilir.
  2. Bir sözcüğün terim anlam sahibi olması için mutlaka o bilim dalı ile ilgili bir cümlede geçmesi gerekir, hiç bir sözcük tek başına terim anlam sahibi olamaz; “Konuya yanlış açıdan bakıyorsun.” cümlesinde açı sözcüğü terim anlam dışıdır. Fakat “Üçgende en önemli birim açılardır.” cümlesinde açı sözcüğü bir geometri terimi olarak kullanılmıştır.

Ayrıca bakın;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.