Bir sözcüğün belirli bir sanat, spor, bilim, meslek içerisinde kazandığı özel anlamdır/dalıyla ilgili bir kavramı karşlayan kelimelere verilen addır.

Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.
Örnek:
  • “Ekvator” kelimesinin tek bir anlamı vardır. “Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı: Ekvator’un çevresi kırk milyon metredir.
  • Kök, mısra, muson” kelimeleri coğrafya, “yüklem, özne, kök, zarf” kelimeleri dil bilgisi, “üçgen, daire, çap” kelimeleri de geometri terimleridir.

Terimler günlük hayatta halın kullanındığı kelimelerden değildir ancak halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

Örnek:

“Budala” kelimesi halık söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır fakat bu kelime psikolojide belirli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanılan terimdir.

Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

  • Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık.
  • Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
  • Ağacın kökleri çok derinde.
  • Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.

Uyarılar

  1. Bir sözcük farklı bilim dallarında farklı anlamları karşılayabilir; “kök” sözcüğü matematikte (karekök gibi) ve tıpta terim (kök hücre gibi) anlamıyla kullanılabilir. Buna benzer şekilde “perde” sözcüğü hem tiyatroda hem de müzikte terim anlamda kullanılabilir.
  2. Bir sözcüğün terim anlam sahibi olması için mutlaka o bilimdalı ile ilgili bir cümlede geçmesi gerekir, hiç bir sözcük tek başına terim anlam sahibi olamaz; “Konuya yanlış açıdan bakıyorsun.” cümlesinde açı sözcüğü terim anlam dışıdır. Fakat “Üçgende en önemli birim açılardır.” cümlesinde açı sözcüğü bir geometri terimi olarak kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.