Ses dili oluşturan en küçük birimdir. Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır, yazı yazmak için kullanılan işarettir. Bir dildeki harflerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi ile de alfabe (alfabe nedir?) oluşturulur. Yazı harfler dışında; rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller de içerebilir ancak harfler yazının en temel ögesidir.

Bugün Türkiye’de kullandığımız alfabede, dilimizin seslerine göre 29 ses ve bu sesleri simgeleyen 29 har vardır.

  • a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, i, ı, j, k, 1, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z.
    A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I,İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, T Ü, V, Y,

Aynı matematikteki bütün sayıların rakamlardan ve rakamların yan yana yazılarak oluşturulması gibi, harfler de bir araya gelerek kelimeleri (kelime nedir?), kelimeler bir araya gelerek cümleleri oluşturur.