Masallar, genellikle hayali ve fantastik öğelerle dolu, kısa hikayelerdir. Geleneksel olarak çocuklara ve gençlere anlatılır ancak aynı zamanda her yaş grubuna hitap edebilirler. Masallar, eğitici, ahlaki veya eğlendirici mesajlar taşıyabilir.

Masallar genellikle gerçek dünyadan farklı yerlerde ve zamanlarda geçer. Masal karakterleri genellikle insanüstü yeteneklere sahiptir; sihirli objeler, büyülü yaratıklar veya olağandışı olaylar sıkça kullanılır. Masallar, olayları ve karakterleri sadece gerçek dünyada göremeyeceğimiz şekillerde kurgular.

Masalların bazı temel özellikleri şunlar olabilir:

 • Başlangıçta “Bir zamanlar…” gibi girişlerle tanıtım yapılır.
 • Kahramanlar ve kötü karakterler genellikle belirgin özelliklere sahiptirler.
 • Olaylar bazen rastlantısal veya sihirli bir şekilde gelişebilir.
 • Genellikle öğretici veya ahlaki bir mesaj taşırlar. Bu mesajlar sıklıkla iyilik ve doğruluk gibi değerleri vurgular.
 • Masalların sonları genellikle “Ve onlar mutlu yaşadılar” gibi kapanışlarla biter.

Masallar, kültürler arası benzerliklere rağmen farklı kültürlerde farklı varyasyonlar ve motiflerle ortaya çıkabilir. Popüler masallar arasında “Külkedisi”, “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Uyuyan Güzel” gibi hikayeler bulunur.

Masalların çocukların hayal gücünü geliştirmeye, değerleri öğretmeye ve farklı dünyaları keşfetmeye yardımcı olduğu düşünülür. Aynı zamanda kültürel mirası da yansıtan önemli anlatı türlerindendir.

Masalların Planı (Yapısı)

 1. Döşeme (Başlangıç): Döşeme aşaması, hikayenin başladığı ve ana karakterlerin ve temanın tanıtıldığı aşamadır. Genellikle “Bir zamanlar…”, “Evvel zaman içinde…” gibi klasik bir girişle başlar. Bu girişler, hikayenin hayali bir dünyada geçtiğini ve gerçek dünyadan ayrıldığını vurgular. Okuyuculara hikayenin temel bağlamı sunulur, ana karakterlerin tanıtımı yapılır ve hikayenin geçeceği mekan ve zaman belirlenir. Bu bölüm, okuyucunun hikayenin içine girmesini ve bağlamı anlamasını sağlar.
 2. Serim (Gelişme): Serim aşaması, hikayenin ana olaylarının ve olay örgüsünün geliştiği bölümdür. Karakterlerin hedefleri, çatışmaları ve ilişkileri derinleştirilir. Olaylar, karşılaşmalar ve çatışmalar serim aşamasında daha da karmaşıklaşabilir. Hikaye ilerledikçe gerginlik artar ve karakterlerin amacına ulaşma çabaları izlenir.
 3. Düğüm (Zirve): Düğüm aşaması, hikayenin en yüksek gerginliğe ulaştığı ve ana çatışmanın doruk noktasına geldiği bölümdür. Ana karakterlerin zorlukları ve engelleri aşmaları gereken en zorlu anlardan biridir. Kararlar alınır, savaşlar yapılır veya büyük sırlar açığa çıkar.
 4. Çözüm (Sonuç): Çözüm aşaması, hikayenin sonlandığı ve ana çatışmanın çözüldüğü bölümdür. Karakterlerin kaderleri belirlenir, hikayenin amacı gerçekleşir veya karakterler değişir. Hikayenin sonuç kısmı, okuyuculara hikayenin sonucunu ve karakterlerin nasıl etkilendiğini sunar.

Bu yapısal unsurlar, bir hikayenin akışını ve etkileyiciliğini sağlamak için kullanılır. Hikayenin bu dört aşaması, okuyucunun ilgisini çekmek, hikayeyi geliştirmek ve sonunda tatmin edici bir sonuç sunmak için önemlidir.

Masal Türleri

Masallar, farklı kültürlerde ve zamanlarda çeşitli türlerde ve alt türlerde ortaya çıkmıştır. Her masal, kültürel ve coğrafi bağlamlara göre farklılık gösterebilir. İşte bazı masal türleri:

 1. Halk Masalları: Halk masalları, geleneksel kültürlerde nesilden nesile aktarılan masallardır. Bu masallar, folklorik öğeler taşırlar ve genellikle anonim yazarlara sahiptirler. Halk masalları, evrensel temaları işler ve farklı kültürlerde benzer motiflerle görülebilir.
 2. Peri Masalları: Peri masalları, genellikle sihirli yaratıklar, büyülü nesneler ve fantastik olaylarla dolu masallardır. Klasik peri masalları, prens ve prenseslerin maceralarını anlatabilir. Örneğin, “Külkedisi” veya “Uyuyan Güzel” gibi masallar bu kategoriye girer.
 3. Hayvan Masalları: Hayvan masalları, antropomorfik (insan özellikleri taşıyan) hayvan karakterlerin yer aldığı masallardır. Bu masallarda hayvanlar, insan davranışları ve karakteristikleriyle öne çıkar ve genellikle ahlaki veya öğretici bir mesaj taşırlar. “Kurt ile Kuzu” gibi masallar bu türün örnekleridir.
 4. Efsanevi Masallar: Efsanevi masallar, genellikle tarihî veya mitolojik figürlerin yer aldığı masallardır. Bu masallar, tarihsel olayları veya önemli kişilikleri hayalî ve fantastik bir şekilde işleyebilir. Örneğin, “Robin Hood” gibi masallar bu kategoriye girer.
 5. Bilmece Masalları: Bu tür masallarda hikaye ve olaylar, okuyucu veya dinleyiciye çözmesi için bir bilmece veya bulmaca sunar. Dinleyici, hikayenin sonunu veya çözümü tahmin ederek masalın sonunu öğrenir.
 6. Gizemli Masallar: Gizemli masallar, sırların, gizemlerin ve şaşırtıcı olayların merkezde olduğu masallardır. Bu masallarda karakterler genellikle bir gizemi çözmeye veya bir sırrı açığa çıkarmaya çalışır.
 7. Komik Masallar: Komik masallar, espri, mizah ve gülmece öğeleri taşıyan masallardır. Bu masallar, dinleyiciye veya okuyucuya eğlenceli ve neşeli bir deneyim sunar.

Bu sadece birkaç masal türü örneğidir. Masalların sayısız varyasyonu ve alt türleri vardır, ve kültürlere göre farklılık gösterebilirler.

Türk Edebiyatından Masal Örnekleri


Ayrıca bakın;

Kaynak ve İleri Okuma (Dış Bağlantılar)

Etiketli