Kadmiyum (Cd), periyodik cetvelde bulunan bir kimyasal elementtir. Kadmiyumun sembolü “Cd” ve atom numarası 48’dir. Bu element, genellikle gümüşi beyaz bir renge sahip olan metalik bir elementtir. Kadmiyum, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır, ancak aynı zamanda insan sağlığı için toksik bir element olarak kabul edilir.

Kadmiyumun Keşfi

Kadmiyumun keşfi, 1817 yılında Alman kimyager Friedrich Stromeyer tarafından gerçekleştirildi.

 1. İz Element Analizi: Stromeyer, Göttingen Üniversitesi’nde çalışırken, özellikle çinko cevherlerinin analiziyle ilgileniyordu. O dönemde metal cevherlerinin içeriğini belirlemek ve analiz etmek için iz element analizi kullanılıyordu. Stromeyer, bir çinko cevher örneğini analiz ederken, bu örneğin içinde beklenmedik bir element keşfetti.
 2. Yeni Elementin İzolasyonu: Stromeyer, bu beklenmeyen elementi izole etmeye ve tanımlamaya çalıştı. Elementin özelliklerini inceledi ve özellikle bu elementin çinko ile ilişkili olduğunu fark etti. Elementin atom ağırlığını ve kimyasal özelliklerini belirledi.
 3. Adlandırma: Stromeyer, bu yeni elemente “kadmium” adını verdi. “Kadmiyum” adı, eski Yunanca “kadmos” kelimesinden türetilmiştir ve bu kelime “çinko cevheri” anlamına gelir. Çünkü Stromeyer, kadmiyumun özellikle çinko cevherlerinde bulunduğunu gözlemledi.
 4. Bilimsel Tanıtım: Stromeyer, kadmiyumun keşfini 1817’de Alman Kimya Derneği’nin bir toplantısında duyurdu ve keşfini detaylı olarak açıkladı.

Kadmiyumun keşfi, Stromeyer’in dikkatli laboratuvar çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Bu yeni elementin çinko cevherlerinde bulunması ve çinko üretimi sırasında yan ürün olarak ortaya çıkması nedeniyle önemliydi. Kadmiyum, özellikle çinko kaplamaların yapımında ve bazı elektriksel uygulamalarda kullanılmaktadır. Ancak, toksik özellikleri nedeniyle dikkatle ele alınmalıdır.

Kadmiyum Elementinin Özellikleri

Fiziksel Özellikler

 1. Renk ve Parlaklık: Kadmiyum, gümüşi beyaz bir renge sahiptir ve parlaktır.
 2. Yoğunluk: Kadmiyumun yoğunluğu yaklaşık olarak 8.65 gram/cm³’tür.
 3. Erime Noktası: Kadmiyumun erime noktası yaklaşık olarak 321.07°C (609.93°F) derecedir.
 4. Kaynama Noktası: Kadmiyumun kaynama noktası yaklaşık olarak 767°C (1,413°F) derecedir.
 5. Sertlik: Kadmiyum, diğer bazı metaller gibi yumuşak bir metaldır ve kolayca şekil verilebilir.

Kimyasal Özellikler

 1. Toksiklik: Kadmiyum, insan sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturan bir toksin olarak kabul edilir. Kadmiyum maruziyeti, solunum yoluyla, yiyecek ve içeceklerle veya deri teması yoluyla gerçekleşebilir ve akciğer hasarı, böbrek yetmezliği ve kanser gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.
 2. Korozyon Direnci: Kadmiyum, çoğu diğer metallerden daha iyi bir korozyon direncine sahiptir ve bu nedenle kaplamaların ve kaplama malzemelerinin bir bileşeni olarak kullanılabilir.
 3. Elektriksel İletkenlik: Kadmiyum, iyi bir elektriksel iletkenliğe sahiptir ve elektriksel uygulamalarda kullanılabilir.
 4. Nükleer Uygulamalar: Kadmiyumun bazı izotopları nötron absorbe edebilir ve nükleer reaktörlerde kontrol çubuklarında kullanılabilir.
 5. Pil Üretimi: Kadmiyum, kadmiyum-nikel pil türlerinde katot malzemesi olarak kullanılır.

Kadmiyum, toksik doğası nedeniyle dikkatle ele alınmalıdır. Çevresel kirliliğe ve sağlık sorunlarına neden olabilen bu element, özellikle endüstriyel işlemlerde ve atık yönetiminde kontrol altında tutulmalıdır. Kadmiyumun kullanımı sıkı düzenlemelere tabidir ve çoğu ülkede sınırlıdır.

Kadmiyum Kullanım Alanları

Kadmiyum, bazı endüstriyel uygulamalarda kullanılan bir metaldir. Ancak kadmiyum, toksik ve çevresel olarak zararlı bir element olduğu için kullanım alanları sınırlıdır ve dikkatle ele alınmalıdır. İşte kadmiyumun bazı kullanım alanları:

 1. Çinko Kaplamalar: Kadmiyum kaplamalar, çinko ile kaplanmış çelik yüzeylerde koruyucu bir katman olarak kullanılır. Bu kaplamalar, tuzlu suya veya diğer aşındırıcı koşullara maruz kalan malzemelerin dayanıklılığını artırabilir. Ancak, çinko kaplamaları yerine çevre dostu alternatifler aranmaktadır.
 2. Çinko-Kadmiyum Pilleri: Bazı taşınabilir pil türlerinde (örneğin, çinko-kadmiyum piller) katot malzemesi olarak kadmiyum kullanılır. Ancak bu pil türleri, pil atıkları ve çevre sorunları nedeniyle giderek daha az tercih edilmektedir. Bunun yerine, daha çevre dostu lityum iyon piller gibi alternatifler yaygınlaşmaktadır.
 3. Nükleer Reaktörler: Bazı nükleer reaktörlerde kadmiyum çekirdek kontrol çubuklarının yapımında kullanılır. Kadmiyum, nötronları absorbe ederek reaktörün gücünü düzenlemeye yardımcı olabilir.
 4. Elektriksel İletkenler: Kadmiyum, bazı elektriksel uygulamalarda iletkendir. Özellikle yüksek sıcaklık koşullarında kullanılan bazı alaşımlarda bulunabilir.
 5. Çevresel Kirlilik Kontrolü: Bazı endüstriyel süreçlerde, kadmiyumun çevreye salınımını kontrol etmek için filtrasyon sistemlerinde kullanılır. Bu, kadmiyumun çevreye zarar vermesini engellemeye yardımcı olabilir.

Kadmiyum, toksik bir metal olduğu için kullanımı ve bertarafı konusunda titiz önlemler alınmalıdır. Ayrıca, çevre dostu alternatiflerin geliştirilmesi ve kullanılması, kadmiyumun zararlı etkilerini azaltmak için önemlidir. Birçok ülkede, kadmiyumun kullanımı ve atılması düzenlemelere tabidir ve çevresel etkileri sınırlamak için çaba gösterilmektedir.