Bilim felsefesi; deney ve gözleme dayalı bilimler (fizik, kimya, biyoloji gibi.) üzerine düşünen felsefe displinidir. Deney ve gözleme dayalı olmayan (matematik gibi) biçimsel bilimleri inceleyen felsefe dalları, bilim felsefesinin dışında incelenir. Bilim felsefesi genel anlamda; bilimin ne olduğı, bilimsel düşünce ve yapısı, bilimsel yöntemlerin işlevselliği, bilimsel sonuçların özellikleri, bilimin değeri ve bunlar gibi bilim hakkında sorulabilecek sorulara cevap arayan felsefi yaklaşımdır, bilimin üstüne düşünmektir.

Burada deney ve gözleme dayalı bilimlerden kasıt, fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerinin yanında, sosyoloji, psikoloji, tarih gibi sosyal bilimlerdir. Bilim felsefesi bu bilimleri ortak yönleri açısından ele alır.

Bilim Felsefesinin Amacı Nedir?

Bilim felsefesinin amacı, bilimin ne olup ne olmadığını araştırarak ortaya koymaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bilimin kendisi bu işlevi yapmaz, bu bilim felsefesinin görevidir. Bilimin ne olduğunu araştıran bilim insanları vardır ancak bu araştırmaları yaparken bilim insanı olarak değil, bir bilim felsefecisi olarak bu işi yürütmüşlerdir.

Bilim felsefesinin yöntemine gelince, bir yandan mantıksal çözümlemeler ve diğer yandan bilim tarihin verilerinden yararlanarak bilimin ne olduğunu ortaya koyar. Bir bilim felsefecisi bilimin ne olduğunu araştırmak için öncelikle bilimi konu, amaç ve yöntem bakımından inceler. Bilim felsefesinde incelenen her kavram; ontolojik, epistemolojik ve metodolojik olmak üzere üç farklı yönüyle ele alınır.


Ayrıca Bakın;