Seryum (Ce), kimyasal elementlerin periyodik cetvelinde bulunan bir elementtir. Sembolü “Ce” ile gösterilir ve atom numarası 58’dir. Seryum, nadir toprak metalleri grubuna aittir ve bu grubun içinde yer alır.

Seryum’un keşfi, 19. yüzyılın başlarında nadir toprak elementleri grubu içindeki diğer elementlerin keşfiyle yakından ilişkilidir.

 1. Nadir Toprak Metalleri: Nadir toprak metalleri, başta lantan serisi olmak üzere, periyodik cetvelde nadir bulunan elementler grubunu oluşturur. Bu elementler, genellikle nadir toprak mineralleri veya cevherlerinde bulunur.
 2. Cerium’un Keşfi: Seryumun keşfi, önce Cerium (Ce) elementinin keşfiyle başladı. İsveçli kimyacı ve mineralog Carl Gustav Mosander, 1803 yılında cerium elementini keşfetti. Cerium, nadir toprak elementlerinin bir üyesidir ve seryumun da içinde bulunduğu bu grupta yer alır.
 3. Seryumun Keşfi: Cerium’un keşfinden sonra, cerium içeren mineraller üzerinde yapılan çalışmalar sırasında seryum elementi de tanımlandı. Carl Gustav Mosander, 1839 yılında seryumun izolasyonunu ve tanımlanmasını başardı. Seryumun adı, Yunanca “serein” kelimesinden türetilmiştir ve “gizli” veya “gizemli” anlamına gelir. Bu isim, seryumun diğer nadir toprak elementleri ile karıştırılması ve tanımlanmasının zorluğunu yansıtır.
 4. Kimyasal Özelliklerin Araştırılması: Seryumun kimyasal özellikleri, izolasyonundan sonra daha ayrıntılı olarak incelenmeye başlandı. Bu çalışmalar, seryumun oksidasyon durumları, bileşikleri ve reaktivitesi hakkında daha fazla bilgi sağladı.

Seryumun keşfi, nadir toprak metalleri grubunun anlaşılmasına ve sınıflandırılmasına katkı sağladı. Ayrıca, seryumun katalizörler, metal alaşımları ve optik uygulamalar gibi birçok endüstriyel ve bilimsel uygulamada önemli bir rol oynamaktadır.

Seryum Elementinin Özellikleri

Fiziksel Özellikler

 1. Renk ve Görünüm: Saf seryum, gümüşi beyaz bir renkte parlak bir metalik görünüme sahiptir.
 2. Yoğunluk: Seryumun yoğunluğu yaklaşık olarak 6.77 gram/cm³’tür.
 3. Erime Noktası: Seryumun erime noktası yaklaşık olarak 798°C (1,468°F) derecedir.
 4. Kaynama Noktası: Seryumun kaynama noktası yaklaşık olarak 3,312°C (5,994°F) derecedir.

Kimyasal Özellikler

 1. Oksidasyon Durumu: Seryum, kimyasal reaksiyonlarda genellikle +3 oksidasyon durumunda bulunur. Ancak bazı bileşiklerinde +4 ve +2 oksidasyon durumlarına sahip olabilir.
 2. Reaktivite: Seryum, havada hızla oksitlenir ve yüzeyinde bir oksit tabakası oluşturur. Bu oksit tabakası, seryumun daha fazla oksitlenmesini engeller.

Kullanım Alanları

Seryumun birkaç önemli kullanım alanı vardır:

 1. Metalürji: Seryum, metalurjide bazı demir alaşımlarının üretiminde kullanılır. Bu alaşımların mukavemetini artırır ve sıcaklığa dayanıklılıklarını artırır.
 2. Katalizörler: Seryum oksit, katalizörlerin bir bileşeni olarak kullanılır. Özellikle otomobil egzoz sistemlerinde katalitik konvertörlerde yaygın olarak kullanılır. Bu katalitik konvertörler, zararlı egzoz gazlarını daha az zararlı maddelere dönüştürmeye yardımcı olur.
 3. Polonyum: Seryum, eski zamanlarda bazı saatin kolu olarak kullanılan ve parlaklık kazandırmak amacıyla camın üzerine sürülen bir tür cilanın içinde bulunan polonyum ile ilgilidir.
 4. Optik Uygulamalar: Seryum, optik camların yapımında kullanılır ve camın optik özelliklerini iyileştirir.

Seryum, nadir toprak metalleri grubunun bir üyesi olup, endüstriyel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan bir elementtir. Özellikle katalizörler ve metal alaşımları gibi uygulamalarda önemli bir rol oynar.