Türkçe ünlü uyumu, Türk dilinin gramer yapısının önemli bir özelliğidir. Ünlü uyumu, kelimelerin veya köklerin son ünlüsüne göre eklerin şeklinin değiştiği bir kuraldır. Türkçedeki ünlüler a, e, ı, i, o, ö, u, ü harfleridir. Bu ünlüler, kalın ünlüler (a, ı, o, u) ve ince ünlüler (e, i, ö, ü) olarak iki gruba ayrılır.

Türkçe’de, bir kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak eklerin ünlüsü değişir. Bu kurala göre kalın ünlü ile biten kelimelere kalın ünlü ile başlayan ekler gelirken, ince ünlü ile biten kelimelere ince ünlü ile başlayan ekler gelir. Buna ünlü uyumu denir.

Örneğin:

  • Kalın Ünlü ile Biten Kelimeler: ev, kapı, elma (kalın ünlüler: a, ı, o, u)
  • İnce Ünlü ile Biten Kelimeler: kitap, masa, gözlük (ince ünlüler: e, i, ö, ü)

Ünlü uyumu, kelime türetirken veya kelimeye ek getirirken uygulanan önemli bir kuraldır. Bu kuralın bilinmesi, Türkçe kelime ve dil yapısını anlamak ve doğru bir şekilde yazmak için oldukça önemlidir.