Cm

Küriyum, sembolü “Cm” ve 96 atom numarasına sahip olan kimyasal elementtir. Aktinyum element serisinin bir parçasıdır ve yapay olarak laboratuvar koşullarında üretilmiştir.

Keşfi, 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kaliforniya, Berkeley’deki Lawrence Radyasyon Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi. Araştırmacılar, Amerikyum (Am) elementini keşfetmek için çalışmalar yapıyorlardı. Bu çalışmalar sırasında, küriyumun ilk izotoplarından biri olan Küriyum-242 (Cm-242) üretildi.

Küriyum, elementin adını Polonyalı bilim insanı Marie Curie’nin onuruna almıştır. Marie Curie, radyoaktivite konusundaki çalışmalarıyla iki Nobel Ödülü kazanmış bir bilim insanıydı ve aynı zamanda aktinyum serisinin keşfinde önemli bir rol oynamıştı.

Küriyum Elementinin Özellikleri

  • Görünümü, izotoplarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle gümüşi renginde bir metalik görünüme sahip olabilir.
  • Yoğunluğu yaklaşık olarak 13.5 gram/cm³’tür.
  • Erime noktası yaklaşık olarak 1,340°C (2,444°F) derecedir.
  • Atom numarası 96’dır, bu çekirdeğinde 96 proton ve 96 elektron olduğu anlamına gelir. Küriyumun en yaygın izotoplarından biri Cm-247 olarak bilinir ve bu izotopun kütle numarası 247’dir.
  • Doğada bulunmaz, laboratuvarlarda üretilir. Radyoaktif bir element olarak, çeşitli izotopları radyasyon yayabilir.
  • Kimyasal reaktivitesi yüksektir ve hava ile temas ettiğinde hızla oksitlenir. Bu nedenle özel koşullarda saklanması gerekir.
  • Bazı nükleer reaktörlerde kullanılan yakıtın bir parçası olarak kullanılabilir.
  • Tıbbi ve endüstriyel uygulamalarda radyoizotop kaynağı olarak kullanılabilir. Özellikle “küriyum-244” izotopu, bazı ölçüm cihazlarında ve radyografik muayenelerde kullanılır.

İlgili Konular;