Glikosidik bağ, karbonhidrat (şeker) molekülünü karbonhidrata ya da başka bir gruba bağlayan kovalent bağlardır.

Bir karbonhidratın sahip olduğu glikosidik bağların sayısı, o karbonhidratta bulunan monosakaritlerin sayısına ve karbonhidratın tipine bağlıdır;

  • 2 monosakkaritin glikozit bağı ile birleşmesi sonucu disakkaritler oluşur. Birbirine birkaç monosakarit bağlanırsa, bir oligosakarit oluşturulur. Birbirine bağlanan monosakaritlerin sayısı 50’den fazla ise, o zaman bir polisakarit oluşturulur.

Ayrıca bakın;