Türkçede dilin heyecana bağlı işlevi, bir kişinin duygusal durumunu, duygularını veya tutumlarını ifade etmek için kullandığı dilin işlevidir. Bu işlev, dilin birçok fonksiyonundan biridir ve dilin kullanımının birçok amacını oluşturur. Heyecana bağlı işlev, dilin bir aracı olarak kullanılmasına dayanır ve dil kullanıcıları arasındaki duygusal iletişimi sağlar.

Daha geniş bir ifadeyle, bir kişinin duygusal durumunu, duygularını veya tutumlarını ifade etmek için kullanılan dilin işlevidir. Örneğin, “Bu müzik harika!” cümlesi, bir kişinin müziğe karşı pozitif bir duygu veya heyecan ifade ettiğini gösterir. Aynı şekilde “Bu kitap çok sıkıcı” cümlesinde bir kişinin kitaba karşı negatif bir duygu veya tutumu ifade etmiş olur.

Heyecana bağlı işlev, ayrıca bir kişinin kendine veya başkalarına yönelik bir tutumunu ifade etmek için de kullanılır. Örneğin “O kadın çok kibar” cümlesi bir kişinin o kadına yönelik pozitif bir tutum ifade etmektedir.

Örnekler:

  • “Bu hava muhteşem, nefis bir gün!” cümlesi bir kişinin hava hakkındaki pozitif duygularını ifade etmektedir.
  • “Gerçekten çok acıkmıştım ama bu yemek hiç lezzetli değil.” cümlesi bir kişinin yemeğe karşı negatif duygularını ifade etmektedir.
  • “O çocuk çok sevimli” cümlesi bir kişinin o çocuğa yönelik pozitif bir tutumunu ifade etmektedir.
  • “Bu film gerçekten korkunçtu” cümlesi bir kişinin film hakkındaki negatif duygularını ifade etmektedir.
  • “Bu ülke mükemmel, gerçekten sevdim” cümlesi bir kişinin ülkeye yönelik pozitif duygularını ifade etmektedir.

İleri okuma;