Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olarak sınıflandırılan bir nörogelişimsel bozukluktur. Asperger sendromu, sosyal etkileşimlerde ve iletişim becerilerinde zorluklar, sınırlı ve tekrarlayıcı ilgi alanları ile karakterizedir. Ayrıca, tipik gelişimden sapma gösteren belirgin özelliklere sahip bireylerde ortaya çıkar.

Asperger Sendromu olan bireyler genellikle normal veya üstün zeka düzeyine sahiptirler. Sözel iletişim becerileri genellikle gelişmiş olsa da, non-verbal iletişimde (beden dili, jestler, yüz ifadeleri) zorluklar yaşayabilirler. Ayrıca sosyal etkileşimde de güçlükler yaşayabilirler. Sosyal ipuçlarını anlamakta zorlanabilir, başkalarının duygusal ifadelerini veya sosyal normları doğru bir şekilde yorumlamakta güçlük çekebilirler.

Asperger Sendromu olan bireyler genellikle sınırlı, yoğun ilgi alanlarına sahiptirler. Bu ilgi alanları genellikle belirli konularla ilgili derinlemesine bilgi toplama, takıntılı davranışlar veya rutinlere aşırı bağlılık şeklinde kendini gösterebilir. Ayrıca tekrarlayıcı davranışlar da yaygın olabilir.

Asperger Sendromu olan bireyler genellikle düzen ve yapıya ihtiyaç duyarlar. Değişiklikler, beklenmedik durumlar veya karmaşa onlar için zorlayıcı olabilir. Rutinlerini ve alışkanlıklarını sıkı bir şekilde takip etmek isteyebilirler.

Asperger Sendromu olan bireylerin genellikle normal veya üstün zeka düzeyine sahip olmaları, bazı alanlarda üstün yeteneklere sahip olabilecekleri anlamına gelir. Örneğin, matematik, müzik, bilgisayar programlama gibi alanlarda yetenekli olabilirler.

Asperger Sendromu olan bireylerin erken tanı ve uygun destekle birlikte başarılı bir şekilde işlev görebileceği unutulmamalıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim programları, sosyal becerilerin öğretimi, terapi ve destek hizmetleri, Asperger Sendromu olan bireylere yardımcı olabilir. Ayrıca, toplumda farkındalığın artması ve toplumun daha fazla anlayış göstermesi de önemlidir.

Asperger sendromu belirtileri genellikle erken çocukluk döneminde fark edilir, ancak bazen daha ileri yaşlarda da teşhis edilebilir. Belirtiler kişiden kişiye değişmekle birlikte, aşağıdaki özellikler yaygın olarak görülür:

Asperger sendromu belirtileri

  1. Sosyal etkileşim zorlukları: Asperger sendromu olan bireyler, diğer insanlarla etkileşimde zorluklar yaşayabilir. Sosyal ipuçlarını anlamakta ve takip etmekte güçlük çekebilirler, göz teması kurmakta zorlanabilirler ve duygusal ifadeleri anlamakta güçlük çekebilirler.
  2. İletişim becerilerinde zorluklar: Dil becerileri genellikle normal veya hatta gelişmiş olabilir, ancak bazen pragmatik dil becerilerinde (sosyal dil becerileri) eksiklikler görülebilir. Konuşma ritmi, tonlama ve vurgu gibi alanlarda sorunlar yaşanabilir. Ayrıca, başkalarının konuşma ve davranışlarını taklit etme eğilimi olabilir.
  3. Sınırlı ve tekrarlayıcı ilgi alanları: Asperger sendromu olan bireyler, sınırlı ve yoğun ilgi alanlarına sahip olabilirler. Bir konu veya konu hakkında detaylı bilgi toplama, tekrarlayıcı davranışlar veya ritüeller gibi belirli alana yönelik takıntılı ilgi ve davranışlar sergileyebilirler.
  4. Rutin ve düzen önemi: Rutinler ve düzen, Asperger sendromu olan bireyler için önemlidir. Değişiklikler ve beklenmedik durumlar kaygıya neden olabilir.
  5. Motor becerilerinde gelişim farklılıkları: Bazı Asperger sendromlu bireyler, motor becerilerinde gecikmeler veya koordinasyon zorlukları yaşayabilirler.

Asperger sendromu, birçok yetişkinde ve çocukta başarılı ve verimli bir yaşamın mümkün olduğu bir durumdur. Erken teşhis, uygun eğitim ve destek hizmetleri ile bireylerin güçlü yönlerini geliştirmelerine ve zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olunabilir. İyi bir destek sistemi ve multidisipliner bir yaklaşım, Asperger sendromu olan bireylerin sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.


Dış bağlantılar;

  • https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/asperger-sendromu-nedir
Etiketli