Asitler, suda çözündüğünde ortamdaki hidrojen iyonu (H+) yoğunluğunu arttırarak ortamın pH’ını düşüren, asitlik düzeyini arttıran maddelerdir.

Çoğu gıda asit içerir; Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Bu gıdalar asit olmasına rağmen içeriğinde farklı asitler bulunur ve limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Asit maddeler genellikle katı, sıvı ya da gaz olarak bulunur ancak suda çözündüğünde asit gibi tepki verir.

Asitleri Genel özellikleri

 • Asitlerin tatları ekşidir ve mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
 • Asitler bazlarla tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur.
 • Cilt ile temasında yanıcı bir his oluşturur.
 • Fenolftalein damlatıldığında renk değiştirmezler.
 • pH’ları 7’den düşüktür ve 0’a yaklaştıkça asitlik artar.
 • Suda çözünen asitler elektrik akımını iletir.

Türleri

Asitler organik ve inorganik olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

İnorganik asitler

Minerallerden ve metal olmayan maddelerden elde edilen asitlerdir. Örnek olarak;

 • sülfürik asit (H2SO4),
 • hidroklorik asit (HCl),
 • nitrik asit (HNO3),
 • fosforik asit (H3PO4)  verilebilir.

Bu asitler sanayii ihtiyacına göre binlerce ton üretilebilir. Üretilen bu asitler plastik, lif, gübre, boya ve yapı kimyasallarının yapımında kullanılır.

Organik asitler

Bitkiler, hayvanlar ve insan vücudu tarafından üretilebilen, karbon yapılı ve sağlığa zarar vermeyen asitlerdir. Hatta yaşamın devamlılığını sağlamak için zorunludur.

Formik asit,  asetik asit, propiyonik, bütirik asit, fumarik, sorbik, sitrik ve malik asit gibi asitler ve bunların tuzları yaygın organik asitlerdir.

Organik asitler hayvan vücudunda kullanılıp metobolize olduktan sonra karbondioksit ve suya okside olur; canlı organizma için herhangi bir sağlık sorunu ya da bir risk oluşturabilecek hiçbir kalıntı bırakmaz.


Ayrıca bakın;

Kaynak ve ileri okuma için;

 • Palme YGS-LYS Biyoloji Konu Anlatımlı “A”