Asitler suda çözündüğünde, ortamdaki hidrojen iyonu (H+) yoğunluğunu arttıran maddelerdir. Ortamda yoğunluğu artan H+ iyonu, aynı zamanda çözeltinin asitlik düzeyini de arttırır.

Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir.

Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Farklı asitler; limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Aküler; sülfürik asit, midedeki sindirim sıvıları ise hidroklorik asit içerir. Asit maddelerin çoğu; saf katılar, sıvılar ya da gazlar olarak bulunsa da sadece suda çözündüğünde asit gibi tepki verir.

Genel özellikleri

 • Tatları ekşidir.
 • Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
 • Bazlarla tepkimeye girdiklerinde tuz ve su oluştururlar.
 • Ciltte yanıcı bir his uyandırırlar.
 • Fenolftalein damlatıldığında renk değiştirmezler.
 • Asitlerin pH derecesi 7’den küçüktür.
 • Suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler.
 • Metil oranjın rengini kırmızıya çevirirler.

Türleri

İnorganik asitler

Minerallerden ve metal olmayan maddelerden yapılan asitlere, inorganik asitler adı verilir.

Yaygın inorganik asitler arasında;

 • sülfürik asit (H2SO4),
 • hidroklorik asit (HCl),
 • nitrik asit (HNO3),
 • fosforik asit (H3PO4) yer alır.

Endüstri her yıl bu asitlerden binlerce ton üretir.  Üretilen bu asitler; plastik, lif, gübre ve boya kimyasallarının yapımında kullanılır. Konsantre inorganik asitler çok aşındırıcıdır. Cilde zarar verebilir ve diğer metallerin içinde hızla eriyebilirler. Hidroflorik asit (HF), camın yapısını bozarken diğer inorganik asitler cam için tehlikeli değildir.

Organik asitler

Bitkiler, hayvanlar ve insanlar, organik asitler adı verilen çeşitli asidik karbon bileşimleri üretir. Bunların çoğu zararsızdır; meyveler ve diğer yiyeceklere tat verir.

Organik asitler yapıları karbon iskeletine dayalı asitlerdir;

Formik,  asetik, propiyonik, bütirik,  fumarik, sorbik, sitrik, malik asit gibi asitler ve bunların tuzları başlıca organik asitlerdendir.

Doğada saf olarak bitkisel ve hayvansal organizmada bulunabilir, doğal yollardan da elde edilebilir. Hayvan vücudunda kullanılıp metobolize olduktan sonra karbondioksit ve suya okside olur; canlı organizma için herhangi bir sağlık sorunu ya da bir risk oluşturabilecek hiçbir kalıntı bırakmaz.


Ayrıca bakın;

Kaynak ve ileri okuma için;

 • Palme YGS-LYS Biyoloji Konu Anlatımlı “A”