Bazlar, suda çözündüğünde ortamdaki  hidroksit iyonu (OH) yoğunluğunu arttıran, ortamın pH’ını yükselten, bazlık/baziklik düzeyini arttıran maddelerdir.

Bazların Genel özellikleri

  • Baz maddeler el ile temas edildiğinde kayganlık hissi verir. Kuvvetli bazlar yakıcı ve tahriş edicidir.
  • Bazların tadı acıdır ve bazı bazlar zehirlidir bu sebeple tadına bakılmamalıdır.
  • Bazlar da asitler gibi turnusol kâğıdıyla ;(maviye dönüştürür) ayırt edilebilir.
  • Bazı bazlara Fenolftalein çözeltisi damlatıldığında baz çözeltisi pembe renk alır.
  • Asitler gibi suda iyonlarına ayrıştıklarından elektrik akımını iletirler.
  • NaOH ve KOH kuvvetli bazlardır. Kuvvetli bazlar metallere aşındırıcı ve dokulara tahriş edici etki yapar. Amonyağın buharı göze, buruna ve solunum yoluna zarar verir.

Kaynak ve ileri okuma için;