Akkoyunlular, Doğu Anadolu’da devlet kuran bir Türk oymağıdır. Akkoyunluların soyu Oğuzların Bayındır boyuna bağlanır. Bazı tarihçilere göre Karakoyunlular ile birlikte 13. yüzyılın sonlarında Mevaünnehir’den Azerbaycan ve Doğu Anadolu’ya göç ederek 15. yüzyıl başlarında bağımsız bir devlet kurdular. Diyarbakır yöresini anayurt seçtiler ve topraklarını Erzurum(Horasan), Fırat ve Kafkas Dağları’ndan Basra Körfezi’ne kadar genişlettiler.

Akkoyunlu Devleti’nin en ünlü hükûmdarı Uzun Hasan’dır. 1453’de devletin başına gelen Uzun Hasan, en büyük düşmanları olan Karakoyunlular ile savaşa girmiş ve Karakoyunlarının topraklarını ele geçirmiştir(1467). Bu tarihten iki yıl sonra, 1469 yılında Timur’un torunlarından Ebu Said Mirza’yı da yenerek devletin sınırlarını genişletti ve Osmanlılar ile savaşan Venedikliler ile anlaştı. Kendisine sığınan Karaosmanoğullarını ve Karaman Beyliği’ni korumak için Konya üzerine asker gönderdi. Ancak ordusu, Fatih’in oğlu ve aynı zamanda da Konya valisi olan Şehzade Mustafa taradından 1472 yılında mağlup edildi.

Bundan bir yıl sonra, 1473 yılında Anadolu’ya tekrar sefer düzenlemiş ancak Otlukbelinde Fatih tarafından tekrar mağlup edilmiş, bu yenilgiden sonra Akkoyunlu merkezini Dıyarbakır’dan Tebriz’e taşımıştır. 1478 yılında vefat eden Uzun Hasan’ın yerine geçen oğulları ve torunları arasında yaşanan taht kavgaları devleti iyice zayıflatmıştır. Akkoyunlu Devleti, Safevi hükûmdarı Şah İsmail tarafından 1508 yılında ortadan kaldırıldı.


Dış bağlantılar;