Platin, kimyasal sembolü Pt ve atom numarası 78 olan bir kimyasal elementtir. Geçiş metalleri grubunda bulunur ve değerli metallerden biridir. Fiziksel özellikleri ve kimyasal özellikleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan önemli bir metalden biridir.

“Platin” kelimesinin kökeni, İspanyolca “platina” kelimesine dayanır. “Platina” kelimesi, İspanyolca’da “gümüş benzeri” veya “küçük gümüş” anlamına gelir. Doğada genellikle gümüş gibi görünen bir metaldir ve bu benzerliği nedeniyle “platin” ismi verilmiştir.

İspanyol kâşifler tarafından keşfedildiği ve Avrupa’ya getirildiği zamanlarda, genellikle gümüş cevherleri arasında bulunmuş ve gümüşle karıştırılmıştır. Ancak, platinin farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğu daha sonra anlaşıldı ve bu nedenle ayrı bir element olarak tanımlandı.

Platin, Güney Amerika’da yerli kabileler tarafından da biliniyordu ve kullanılıyordu. İspanyol kâşiflerin keşiflerinden sonra, platin Avrupa’da daha fazla tanınmış ve kullanılmıştır. Bugün, platin çok çeşitli endüstriyel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan değerli bir metaldir.

Platinin Özellikleri

Saf platin tabakaları

Periyodik tabloda 78 numaralı atom numarasına ve 195.08 atomik kütle numarasına sahip bir geçiş metali elementidir. Platin, değerli metallerden biridir ve bazı özellikleri şunlardır:

 • Saf platin, parlak gümüşi beyaz bir renkte metalik bir görünüme sahiptir.
 • Platinin yoğunluğu yaklaşık olarak 21 gram/cm³’tür, bu da onu yoğunluğu yüksek metallerden biri yapar.
 • Platinin erime sıcaklığı yaklaşık olarak 1,768°C (3,214°F) derecedir.
 • Platinin kaynama sıcaklığı yaklaşık olarak 3,825°C (6,917°F) derecedir.
 • Platin, kimyasal olarak oldukça dayanıklıdır ve oksitlenmeye karşı dirençlidir. Asitler ve bazlar tarafından etkilenmez.

Platin Kullanım Alanları

Platin, çeşitli endüstriyel, ticari ve bilimsel alanlarda geniş bir kullanım yelpazesi sunan değerli bir metaldir. Platinin ana kullanım alanları:

 • Platin, otomobillerde kullanılan katalizörlerin üretiminde anahtar bir rol oynar. Egzoz gazlarını temizlemede katalitik dönüşüm reaksiyonlarını hızlandırmak için kullanılır.
 • Mücevher yapımında kullanılan değerli bir metaldir. Dayanıklılığı ve parlaklığı nedeniyle pahalı mücevherlerin yapımında tercih edilir.
 • Elektrik iletkenliği ve kimyasal kararlılığı nedeniyle elektronik bileşenler, sensörler, bağlantılar ve diğer elektrikli cihazlarda kullanılır.
 • Tıbbi cihazlar ve implantlar için kullanılır. Özellikle kanser tedavilerinde kullanılan antitümör ilaçlarının birçoğu platin içerir.
 • Kimyasal işlemlerde katalizör olarak kullanılır. Özellikle organik sentezde ve petrol endüstrisinde katalitik reaksiyonlarda platin katalizörleri önemlidir.
 • Diş protezleri ve diş kaplamalarında kullanılır. Platin alaşımları diş restorasyonlarında dayanıklı ve estetik olarak tercih edilir.
 • Yakıt hücresi teknolojilerinde kullanılır. Yakıt hücresi katalizörleri için önemli bir bileşendir ve temiz enerji üretimine katkı sağlar.
 • Platin, yatırım amaçlı olarak da kullanılır ve değerli metallere yatırım yapmak isteyenler için bir seçenek olabilir.
 • Uzay gemileri, uydu parçaları ve füze teknolojileri gibi uzay ve havacılık endüstrisinde de kullanılır. Dayanıklılığı ve kimyasal kararlılığı bu uygulamalarda önemli kılar.

Konuyla İlgili;

Dış bağlantılar;