Bilgi aktı, özneden objeye yönelen bilinç etkinliğidir. Bilinç etkinliği olarak bilgi aktları algılama, anlama (kavrama) ve açıklama türünde olabilir.

“Karşı duvarın dibinde duran masanın rengi mordur.” Şeklindeki bir önermenin bilgisi, algılama aktı ile elde edilmiş bir bilgi türüdür. Algılama aktı ile elde edilen bilgiler, somut nesneler üzerine yaptığımız duyu deneyleri sonucu elde edilir.

Algılama Aktı

Çevremizi tanıdığımız ve çevremizdeki şeylere ilk olarak yöneldiğimiz akt çeşitidir. Algı aktımız beş duyu organımız ile gördüğümüz, duyduğumuz, kokusunu ya da tadını aldığımızda, edindiğimiz bu tecrübeyi yorumlayışımız sırasında gerçekleşir. Algı aktı özne ile somut varlıklar arasında fiziksel bir bağ kurabilir.

Mesela künefe yediğimiz zaman künefenin tatlı olduğu bilgisine algı aktımız ile ulaşırız. Önümüzden geçen bir arabanın mavi ya da lacivert olduğunu görme, gittiğimiz düğünde çalan telli turnam selam götür şarkısını duyma, yanan durumdaki sobanın sıcaklığını da dokunma yoluyla ya da sobaya yaklaşırken temas ettiğimiz sıcak hava yoluyla algılarız. Algı aktının gerçekleşmesinde duyu organlarımız birlikte çalışır. Ve  örneklerden de anlaşılabileceği üzere nesnelerin rengini, şeklini, düzenini kokularını vb. algı aktıyla biliriz.

Düşünme Aktı

Sadece gözle görünür elle tutulur (somut) varlıkları içine almaz. Sayılar, kavramlar, geometrik şekiller gibi soyut varlıkları da kapsar. Algı aktı insan ile dış dünya arasında bağ kurar. Düşünme aktı ise hem dış dünyayı hem de düşünsel dünyayı (sayılar, kavramlar vb.) içine alır. Yani düşünme aktı tüm varlık alanlarını içine alır.

Çevremizdeki her şey gerçek varlık alanına aittir ve algı atkıyla bilinebilir. Sayılar, geometrik şekiller, cebir denklemleri gibi ideal varlık alanına ait olan şeyler ise ancak düşünme aktıyla kavranabilir; üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu bilmek düşünme aktıyla ulaşılan bir bilgidir.

Anlama Aktı

Anlama aktıyla özne, gerçekleşen bir olgunun ne maksatla yapıldığını kavrar. Anlama aktı, doğruyu bütünüyle sezgisel ya da zihinsel olarak kavramaktır. Özne gerçekte olan varlığı kavrayabilir veya anlayabilir. Anlama aktı doğruyu bütünüyle kavramayı içerdiğinden, sezgisel ya da zihinsel içerikli olabilir; birinin gözlerine bakarak gözlerindeki hüzünden onun üzgün olduğunu anlamak, duruşundan kızgın olduğunu anlamak anlama aktı ile mümkün olabilir.

Açıklama aktı

Açıklama aktı, öznenin nesne hakkında olan bilgileri, nedenleri, gerekçeleri veya kanıtları ile adım adım vermesini sağlar. Açıklama mantıksal bir bilgi türü olup, bir şey hakkında ilk bilgiden kalkarak son bilgiye doğru giden bir sıra içerir; yağmurun nasıl yağdığını açıklamak gibi.