Simbiyoz Nedir?

Simbiyoz kelimesi kök olarak Eski Yunanca’dan gelmekte olup “birlikte yaşamak” anlamıdadır. Simbiyotik yaşam iki farklı organizma arasında karşılıklı (mutualist) veya parazitik olmak üzere her türlü yakın ve uzun vadeli biyolojik etkileşimdir. Her biri simbiyot olarak adlandırılan bu organizmalar aynı veya farklı türlerden olabilir. Simbiyotik etkileşim türleri Mutualizm Mutualizm, birlikte yaşayan iki canlının da karşılıklı fayda […]

Daha fazla oku

Mitoz Bölünme Nedir?

Mitoz veya mitoz bölünme ökaryot hücrelerde gerçekleşir; tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda ise doku onarımını, yenilenmeyi, büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. Ayrıca çok hücreli canlıların bazıları mitozla eşeysiz ürer. Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücre döngüsü, çok uzun süren interfaz evresi […]

Daha fazla oku

Çekirdekçik Nedir?

Çekirdekçik ya da nükleolus, ökaryot hücrelerin çekirdeklerinin içinde bulunan zarsız bir yapıdır. Bakteriler, çekirdek içeren alyuvarlar ve sperm hücreleri dışında bütün canlı hücrelerde bulunan küresel bir cisimdir. Yapısının %10-20 kadarı RNA’dan, %70-80 kadarı proteinin oluşmaktadır. DNA çekirdekçiğin dışında olduğundan çekirdekçik yapısında bulunmaz. Protein kısmının bir bölümü enzim yapısına, çok daha büyük bir bölümü ise ribozomun […]

Daha fazla oku

İnsanlarda Kas Sistemi

Kaslar, iskeletin üzerini sararak vücuda şekil veren ve eklemlerle birlikte hareketi sağlayan yapılardır. Toplam vücut ağırlığının yarısını oluşturur ve kasılıp gevşeyebilen liflerden oluşurlar (bakın; miyofibriller). İnsanlarda yaptıkları işe göre büyüklüğü ve şekli değişen 600’den fazla kas vardır. Kas dokusu, uyaranlara tepki verebilme, uyarıları iletebilme, kasılabilme, uzayabilme ve esneyebilme gibi yeteneklere sahiptirler. Kasların Yapısı ve İşlevleri […]

Daha fazla oku

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar; çoğunlukla organ ve organ sistemi, organizasyon düzeyi gösteren animalia aleminin üyeleridir ve ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Çoğu üye hayat devresinin bir kısmında kendi kendine yer değiştirerek hareket ederler. Fotosentez yapamadıkları için besinlerini kendilerini üretemezler, heteretrof canlılardır. Genellikle avcı/toplayıcıdırlar besinlerini aktif olarak ararlar. Duyu organları, beyin ve vücudun bir ucunda toplanmış ağız ile, vücut […]

Daha fazla oku

Bitkiler Alemi

Bitkiler (Latince: Plantae); fotosentez yaparak inorganik maddelerden organik maddeler üreten, kloroplast içeren (tam parazit bitki türleri hariç), çok hücreli, hücre zarlarının üzerinde asıl maddesi selülozdan oluşan hücre çeperi bulunan, ökaryotik ve ototrof canlılardır. Bitkiler özellikle karasal yaşamın oksijen ve besin kaynağıdırlar. Bitkiler, toplaşık halide yaşarlar ve bir bölgede var olan bitkilerin bir bölgede bitki türlerinin […]

Daha fazla oku

Mantar (Fungi) Alemi

Bitkilerdeki gibi gelişmiş bir kök, gövde ve yaprak sistemi bulunmayan, klorofil içermeyen ve çoğunlukla çürükçül ya da asalak olarak yaşayan 50 bin kadar bitki benzeri canlı türünün oluşturduğu canlı grubu. Bu bölümün üyeleri şapkahmantarlar adıyla anılan belli bir biçim ve büyüklükteki mantar türlerinden, tek hücreli ve mikroskopik olanlara kadar çeşitlilik gösterir. Mantarları inceleyen bilim dalma […]

Daha fazla oku

Hücre Organelleri ve Görevleri

Hücre, Arapça “hucra(t)” kapatılmış yer, oda anlamına gelip dilimize buradan yerleşmiştir. Bilinen tüm canlı organizmaların yapısını oluşturan, en küçük biyolojik birimidir.  Genellikle “yaşamın yapı taşları” olarak adlandırılır. (Bakın; Hücre nedir?) Organeller ise hücre içerisinde bulunan kendi içinde özelleşmiş yapılardır. Özellikle karmaşık yapıdaki ökaryotik hücrelerde birçok organel çeşidi bulunur. Sitoplazma Detaylar için; Sitoplazma’nın yapısı ve görevleri […]

Daha fazla oku

Hücre İskeleti Nedir?

Hücre iskeleti; bakteriler ve arkea dahil tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan, hücre çekirdeğinden hücre zarına uzanan ve protein filamentlerinin birbirine bağlayan kompleks ve dinamik bir ağıdır. Farklı organizmaların hücre iskeleti sistemleri benzer proteinlerden oluşur. Ökaryotlarda hücre iskeleti matrisi, hücrenin gereksinimlerine bağlı olarak hızlı büyüme veya küçülme yeteneğine sahip üç ana proteinden oluşan dinamik bir yapıdır. Hücre […]

Daha fazla oku

Golgi Cisimciği (Golgi Aygıtı) Nedir?

Golgi aygıtı veya cisimciği, bir hücre organelidir. Çekirdeğe uzak sentriyolün civarında bulunan kanalcık ve kesecik sistemidir. Granülsüz endoplazmik retikuluma benzer, yani üzerinde ribozom yoktur. Golgi aygıtı, salgı yapan hücrelerde ve sinir hücrelerinde iyi gelişmiştir. Alyuvar, sperm ve bakteri gibi hücrelerde bulunmaz. Golgi aygıtı lizozomların zarını oluşturur. Keşfi Oldukça büyük boyutundan dolayı, golgi aygıtı keşfedilip ayrıntılarıyla […]

Daha fazla oku