Endoplazmik Retikulum (ER) Yapısı ve Özellikleri

Endoplazmik retikulum, hücrede hücre zarı ile çekirdek arasında madde taşıyan ince kanalcıklardır. 1945 yılında Porter, elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalarda, hücre sitoplazmasının dantel şeklinde bir ağ manzarası görünümünde olduğunu saptamıştır. Bu ağ yapı hücrenin ektoplazmasında görülmediği için Porter ve arkadaşları buna endoplazmik retikulum (plazma içi ağı) adını vermişlerdir. Yapılan daha derin çalışmalar endoplazmik retikulum’un sitoplazmada […]

Daha fazla oku

Ökaryot Hücre Nedir?

Elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle birlikte, biyologlar hücre içi yapıları inceleme fırsatı buldular. Bu araştırmalar sonunda canlılar aleminde iki temel hücre tipi olduğu ortaya çıktı; Prokaryotik ve Ökaryotik hücre. Yapısal olarak daha basit olan prokaryotik hücre yapısı sadece bakterilerde bulunur. Diğer bütün organizmalar yani protista, fungi (mantarlar), bitkiler ve hayvanlar, daha karmaşık olan ökaryotik hücre yapısına sahiptir. […]

Daha fazla oku

Vitamin C (Askorbik Asit) Nedir?

C vitamini bütün canlı dokularda bulunur, kimyasal adı L-Askorbik Asit‘tir. Bir monosakkarit türevidir ve yapıca glikoza benzer. Ticari C vitamini genelde askorbik asit kristallerinden veya askorbik asidin kalsiyum veya sodyum tuzlarından oluşmaktadır. C vitamini; insan kanı plazmasında omurilik, akciğer, gözgibi pek çok hayvansal dokuların sulu bölümlerinde oldukça yüksek yoğunlukta bulunur. Bitkiler de yapılarındaki glikozu kullanarak […]

Daha fazla oku

Kobalamin (Vitamin B12) Nedir?

B grubu vitaminleri içinde en son bulunan, en kompleks yapıya sahip olan B12 vitaminidir. Yapısında kobalt da bulunduğundan bu vitamine kobalamin de denir. Özellikleri Suda ve alkolde erir. Yüksek sıcaklığa, alkali ortama ve aside karşı dayanıksızdır. Çoğunlukla karaciğerde olmakla beraber, vücutta çok az miktarda depolanabilir. Vücuttaki Görevleri Kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımı ve olgunlaşmasında, Folik […]

Daha fazla oku

Folik Asit (Vitamin B9) Nedir?

Folik Asit ya da Vitamin B9; aminoasit metabolizması ile nükleik asit sentezinde rolü olan ve kansızlığa karşı koruyan B grubu vitaminidir. Folat olarak da bilinir. Yeşil yapraklı sebzelerde ve özellikle ıspanakta yaygın olarak bulunduğundan ve latincede folum kelimesi “yaprak” anlamına geldiğinden bu ad verilmiştir. Yaprakta bulunan asit anlamına da gelmektedir. Kimyasal adı ise pteroil glutamik […]

Daha fazla oku

Pridoksin (Vitamin B6) Nedir?

Pridoksin veya B6 vitamini; vücutta depolanmayan ve suda eriyen bir vitamindir. Gıdalarda pridoksin, pridoksinamin ve pridoksal olmak üzere üç şekilde bulunur. Bunlar vücutta birbirine dönüşebilir. Bitkisel yiyeceklerde pridoksin, hayvansal gıdalarda ise pridoksiamin ve pridoksal bulunur. B6’nın aktif şekli Pridoksalfosfat (PLF)’tır. Karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması, özellikle protein metabolizmasında çok önemli birkoenzimdir. Özellikleri Dayanıksız bir vitamindir. […]

Daha fazla oku

Pantotenik Asit (Vitamin B5) Nedir?

Pantotenik asit veya vitamin B5; hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklarda bulunabildiğinden dolayı yunanca “her yer” anlamına gelen “pantos” sözcüğünden adını almıştır. Özellikleri Suda ve alkolde erir. Nötr ortama dayanıklı, ısıya karşı duyarlı, asit ve alkali ortama dayanıksızdır, Işık ve oksijenden zarar görmez. Vücutta depolanmaz, insan bağırsak florası tarafından sentez edildiği için eksikliğine pek sık […]

Daha fazla oku

Vitamin K (Koagülasyon) Nedir?

K vitamini veya naftakinon; kanın pıhtılaşmasında ve yaraların iyileşmesinde etkilidir. Antihemorajik vitamin de denir. K vitaminleri esas olarak naftokinon türevleridir. Yapısında naftakinonhalkası ve bir alifatik yan zincir (fitil grubu) içerir. Doğada K1 vitamini, K2 vitamini olmak üzere iki şekilde bulunur. K1 ve K2 vitaminlerinin yan zincirlerinde farklılık vardır. K1 (Filokinon) vitaminin iki formu vardır ve […]

Daha fazla oku

Niyasin (B3 Vitamini) Nedir?

Niyasin veya B3 vitamini suda çözünür bir vitamin olup kimyasal formülü C6H5NO2 dır. Türevleri olan NADH, NADPH, NAD ve NAD+ hücrelerde enerji metabolizması, nükleik asit, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında gereksinim duyulan zorunlu bir vitamindir. Nikotinin yükseltgenmesi sonucu keşfedilmiştir. Ona verilecek ismin nikotini çağrıştırmaması amaçlandığı için nikotinik asit + vitamin ‘den türetilmiştir. Eski metinlerde niyasin […]

Daha fazla oku

Riboflavin (Vitamin B2) Nedir?

Riboflavin ya da B2 vitamini; pentoz şeker olan ribitol ve lumikromdan oluşur. Dayanıksız olup; ısı, güneş ışığı, alkol, kafein, östrojen ile etkisizleşir. Görünür ve uv ışında bozulur. Göz yorgunluğu, kataraktların önlenmesi ve tedavisi için gereklidir; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasına yardımcı olur. B2 vitamini ilk defa sütten elde edilmiştir ve bu nedenle laktaflavin denilir. Bütün […]

Daha fazla oku