Ametallerin kendi aralarında oluşturduğu bağlar, kovalent bağ olarak adlandırılır. Bu bağlar elektronların kullanılması sonucu oluşur (bakın: kovalent bağ). Kovalent bağlı bileşikler suda çözündüklerinde iyonları oluşturamaz. Bu atomlar için iyon yükü yerine yükseltgenme basamağı terimi kullanılır.

  • Sodyum atomunun son katmanında 1 elektron (e-) vardır. Bunu vererek Na+ iyonu hâline gelir. Sonuç olarak Na’nın yükseltgenme basamağı +1’dir.
  • Oksijen atomunun son katmanında 6 elektron (e-) vardır ve 2 elektron alarak O2- iyonu haline gelir. Sonuç olarak O’in yükseltgenme basamağı -2’dir.

Yükseltme basama bulunurken uygulanması gereken kurallar:

  • 1A grubu elementleri +1, 2A grubu elementleri +2, 3A grubu elementleri +3 yükseltgenme basamağına sahiptir.
  • Bileşiklerde oksijenin yükseltgenme basamağı -2’dir. Peroksitlerde (H2O2) yükseltgenme basamağı -1 ve OF2 bileşiğinde +2’dir.
  • Hidrojen bileşiklerinde genellikle +1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Metal hidrürlerde ise -1’dir (metal hidrürlere örnek NaH, MgH2).
  • Florun yükseltgenme basamağı -1’dir.
  • Tüm bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır.

Örnek:

  • bileşiğindeki S’ninyükseltgenme basamağı nedir?

Çözüm:

  • => [2.(+1)] + (x) + [4.(-2) ]=  0 +2+x-8=0 => x= +6’ dır.

Ayrıca bakın;