Çağ Nedir?

Çağ, sosyal bilimciler ve özellikle tarihçiler tarafından yapılan tanıma göre, insanoğlunun belirli bir bölgede, belirli bir dönemde yaşamış, geliştirmiş ya da değiştirmiş olduğu maddi, kültürel, sosyal, ekonomik, tüm sosyal olgular ve maddi kültürel değişim/gelişim süreçlerini içine alan dönemdir. Örneğin; belirli bir bölgede yaşayan insanlar zaman içerisinde inşa ettikleri bina ve yapı şekilleriyle önceki dönemlere göre […]

Daha Fazla Oku

Uygarlık Nedir?

Uygarlık kelime olarak Arapça “medine” kelimesinden türetilmiştir ve günümüz Türkçesindeki “medeniyet” kavramı karşılığıdır. Medeniyet kavramı aynı zamanda şehirde yaşayan “şehirl” anlamında da kullanılmaktadır. Uygarlık kavramı Orta Asya’da yaşayan Uygur Türklerine dayandırılan bir tabirdir. Kavram şehirlilik kültürü ve şehirde yaşamayı kastettiği gibi bir takım davranış ve hareketlerin toplumda kabul gören normları da içine alır. Sonuç olarak, […]

Daha Fazla Oku