Eski Mısır Uygarlığı Kalıntıları

Uygarlık kelime olarak Arapça “medine” kelimesinden türetilmiştir ve günümüz Türkçesindeki “medeniyet” kavramı karşılığıdır. Medeniyet kavramı aynı zamanda şehirde yaşayan “şehirli” anlamında da kullanılmaktadır.

Uygarlık kavramı Orta Asya’da yaşayan Uygur Türklerine dayandırılan bir tabirdir. Kavram şehirlilik kültürü ve şehirde yaşamayı kastettiği gibi bir takım davranış ve hareketlerin toplumda kabul gören normları da içine alır. Sonuç olarak, uygarlık kavramının medeniyet ve ingilizce “civilization” kavramlarını da kapsadığı anlaşılır. Elbette ki yüzyıllar içerisinde medeniyet kavramı eski Türkçede kullanılan uygar tabirinin yerini almıştır. Bu sebeple Türkçede kullanılan “medeniyet” ve “uygarlık” tabirleri birbirlerini karşılar ancak “civilization” kavramından insanı öne almaları bakımından ayrılırlar.


Kaynak ve ileri okuma;

  • Uygarlıklar tarihi (YRD. DOÇ. DR. Halil Ersin Avcı)