Tüp İçerisindeki farklı sıvı (akışkan) maddeler.

Sıvılar, maddenin dört temel halinden biri olup (diğerleri katı, gaz ve plazmadır) bulunduğu kabın şekline uyan(akışkan) ve neredeyse sıkıştırılamayan maddelerdir. Sıvıların belirli bir hacmi vardır ancak belirli şekilleri yoktur. Bur sıvı, molekülleri arasındaki bağlarla bir arada duran, küçük ve titreşen madde parçacıklarından oluşur. Dünyada en çok bulunan sıvı Su‘dur.

Sıvıların miktarı hacim birimleri ile ölçülür. Hacmin birimi SI’ya göre metreküp(m³)’tür. Ancak genellikle desimetreküp(1 dm³)’e eş olan litre kullanılır. (1 dm³ = 1 L)

Sıvıların Özellikleri

Sıcaklıkları düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvılaşır. Sıvılaşan moleküller artık birbirlerine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri gazlara göre daha fazladır. Artık sıvı haldeki moleküllerin hareketleri gaz haldeki hareketlerine göre daha kısıtlıdır. Sıvı molekülleri titreşim hareketlerinin yanında öteleme hareketi de yapar. Bu hareket sonucunda sıvılar dolduruldukları kabın şeklini alır. Sıvılar hacimleri belli maddelerdir, neredeyse hiç sıkıştırılamaz ve akışkandır.

Sıcaklığı düşürüldükçe kinetik enerjisi azalan az moleküllerinin sıvılaşması gibi dışarıdan ısı alan sıvı molekülleri de enerjileri yükseldikçe gaz hale geçebilir.

Kısaca sıvılar;

  • Kendilerine ait belirli bir şekli bulunmayan ve bulundukları ortamın şeklini alan maddelerdir.
  • Akışkandırlar ancak her sıvının akışkanlığı aynı olmayıp sıvının yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.
  • Sıvı molekülleri birbiri ile temas halindedir, birbirleri üzerinden kayarak hareket edebilir, yer değiştirebilirler.
  • Hem titreşim hem de öteleme hareketi yaparlar.
  • Sıcaklık etkisi ile genleşebilir, sıkıştırılamazlar.

 

Ayrıca bakınız;