Kütle, bir maddenin değişmez miktarı yani maddenin değişmez kimliği ve özündeki niceliklerin ölçüsüdür. SI biriminde “m” sembolü ile gösterilir ve yandaki gibi eşit kollu terazi ile ölçülür.

En eski çağlardan beri insanlar, madde miktarlarını karşılaştırırken tartının güvenli bir yol olduğuna inanmıştır. Arkeologlar dünyanın dört bir yanında yaptıkları kazılarda bunlara ait örnekler bulmaktadır. Yine kazı çalışmalarının yapıldığı Mısır’da bulunan ve yaklaşık yedi bin yıllık olduğu düşünülen oyma taştan yapılmış, küçük bir kollu terazi ile birlikte kireç taşından yapılmış taş kütleleri bulmuşlardır. İlk zamanlar her millet kendilerine özgü tartı birimleri seçmiş ancak uluslararası ticari ve kültürel etkileşim ile bütün dünyada aynı birim kullanılması gerekmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan batman, okka, dirhem, arşın.

Bütün dünyada geçerli olacak kütle standartlarını oluşturmak için 17. yüzyıl ortalarında başlayan çalışmalar 1793 yılında sonuçlanmış ve referans ağırlık olarak +4°C’deki 1dm³ (1 litre) suyun ağırlığının 1 kilogram kabul edilmesiyle metrik sistemin temelini oluşturan ilk doğal ve evrensel ifade şekli ortaya çıkmıştır.

Kütle ve Ağırlık

Kütle, kilogram cinsinden ölçülebilen ve madde miktarı ya da enerjisi ile ilgili bir büyüklükken, ağırlık kütleye etki eden kuvvetin büyüklüğüdür. Kütle birimi kilogramken (kısaca kg) ağırlığın birimi kuvvet olduğu için Newton’dur (N).

Günlük kullanımda kütle ve ağırlık sıklıkla birbirine karıştırılabilmektedir.

Bir kişinin ağırlığı 70 kilogram olarak ifade edilebilir. Sabit bir kütle-çekim alanında, bir nesnenin ağırlığı kütlesi ile doğru orantılıdır. Bu iki kavram için aynı birimi kullanmak burada sorun yaratmıyormuş gibi görünebilir ancak Dünyanın şekli ve farklı yerlerinde kütle-çekim alanındaki farklılıklardan dolayı bu ayrım, yaptığımız ölçümlerde tutarlılık sağlamamız için çok önemlidir.
Sonuç olarak kütle (kg olarak ölçülen), bir nesnenin içsel bir özelliği anlamına gelirken ağırlık Newton cinsinden ölçülen), kütle-çekim alanından etkilenip serbest düşmede kendi doğal seyrini yapan bir cismin kütle-çekim alanından ne kadar etkilendiğini ölçer. Kütle-çekim alanı ne kadar güçlü olursa olsun, serbest düşmede cisimler cisimle birlikte hareket eden bir gözlemci çerçevesinde ağırlıksızdır.


Ayrıca bakın;

Dış bağlantılar;